Препарати

ПРОПЪРТИ 180 СК

Активни вещества

Допълнителна информация.

Производител

Допълнителна информация.

Категория на употреба

Допълнителна информация.

втора професионална

фунгицид

Допълнителна информация.
 • С контактно и локално системно действие

Регистрация в БАБХ:

Допълнителна информация.

Актуализиран:

Допълнителна информация.

23.11.2023

 • Missing thumbnail

  Механизъм на действие: ПРОПЪРТИ 180 СК е фунгицид с контактно и локално системно действие.

  • Регистрации на ПРОПЪРТИ 180 СК за България

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Брашнеста мана

   Доза

   30 - 50 мл/дка

   Карантинен срок

   Допълнителна информация

   Внася се във фаза ВВСН 30-49/50

   Брой мин/макс приложения – 1
   Интервал между приложенията – 14 дни
   Вода л/дка мин/макс – 20-30 л/дка

   Карантинният срок е покрит от периода от момента на прилагане до прибиране на реколтата

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Брашнеста мана

   Доза

   30 - 50 мл/дка

   Карантинен срок

   Допълнителна информация

   Внася се във фаза ВВСН 30-49/50

   Брой мин/макс приложения – 1
   Интервал между приложенията – 14 дни
   Вода л/дка мин/макс – 20-30 л/дка

   Карантинният срок е покрит от периода от момента на прилагане до прибиране на реколтата

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Брашнеста мана

   Доза

   30 - 50 мл/дка

   Карантинен срок

   Допълнителна информация

   Внася се във фаза ВВСН 30-65

   Брой мин/макс приложения – 1
   Интервал между приложенията – 14 дни
   Вода л/дка мин/макс – 20-30 л/дка

   Карантинният срок е покрит от периода от момента на прилагане до прибиране на реколтата

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Брашнеста мана

   Доза

   30 - 50 мл/дка

   Карантинен срок

   Допълнителна информация

   Внася се във фаза ВВСН 30-65

   Брой мин/макс приложения – 1
   Интервал между приложенията – 14 дни
   Вода л/дка мин/макс – 20-30 л/дка

   Карантинният срок е покрит от периода от момента на прилагане до прибиране на реколтата

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Брашнеста мана

   Доза

   30 - 50 мл/дка

   Карантинен срок

   Допълнителна информация

   Внася се във фаза ВВСН 30-65

   Брой мин/макс приложения – 1
   Интервал между приложенията – 14 дни
   Вода л/дка мин/макс – 20-30 л/дка

   Карантинният срок е покрит от периода от момента на прилагане до прибиране на реколтата