Препарати

ПРОПУЛС 250 СЕ

Активни вещества

Допълнителна информация.

Производител

Допълнителна информация.

Категория на употреба

Допълнителна информация.

първа професионална

фунгицид

Допълнителна информация.

  Регистрация в БАБХ:

  Допълнителна информация.

  Актуализиран:

  Допълнителна информация.

  23.11.2023

  • Missing thumbnail

   ПРОПУЛС 250 СЕ е системен фунгицид за вегетационно приложение с предпазен, лечебен и изкореняващ ефект. Съдържа флуопирам, активно вещество от нов клас – Пиридилетиламиди, блокатор на респираторната верига на патогените (SDHI). Прониква в растението чрез листата и се придвижва системно възходящо. Второто активно вещество е протиоконазол – от трето най-ново поколение триазол. Продуктът съчетава два механизма на действие, което предотвратява развитието на резистентност и осигурява максимална ефикасност.

   УКАЗАНИЯ ЗА ПРИГОТВЯНЕ НА РАБОТНИЯ РАЗТВОР
   Изсипете продукта в резервоара на пръскачката, напълнен до две трети от вместимостта му, като включите уреда за разбъркване. Допълнете съда с необходимия обем вода и продължете с разбъркването до приключване на пръскането.

   СМЕСИМОСТ
   При развитието на продукта не са изведени конкретни опити за смесимост. Преди смесването на ПРОПУЛС 250 СЕ с други продукти се препоръчва предварителен тест за съвместимост на формулациите и проява на фитотоксичност върху културата.

   • Регистрации на ПРОПУЛС 250 СЕ за България

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Сухо стъблено гниене

    Склеротиния (Бяло гниене)

    Бели листни петна

    Чернилка

    Цилиндроспориоза

    Брашнеста мана

    Доза

    100 мл/дка

    Карантинен срок

    56 дни

    Допълнителна информация