Препарати

ПРОПЛАНТ 722 СЛ

Активни вещества

Допълнителна информация.

Производител

Допълнителна информация.

Категория на употреба

Допълнителна информация.

втора професионална

фунгицид

Допълнителна информация.

  Регистрация в БАБХ:

  Допълнителна информация.

  Актуализиран:

  Допълнителна информация.

  27.03.2024

  • Missing thumbnail

   Механизъм на действие :

   ПРОПЛАНТ 722 СЛ  е системен фунгицид, с предпазно и лечебно действие и последействие от 3-4 седмици. Препарата се поема предимно чрез корените и от листата и оттам се разнася по проводящата сиситема на надземните части на растенията, като същевременно предпазва и новия прираст. Препарата се разгражда по време на вегетация и не застрашава следващите култури.

   Смесимост с други ПРЗ

   • Проплант 722 СЛ е смесим с повечето от използваните в практиката пестициди. Въпреки това, поради голямото разнообразие на използваните в различните формулации повърхностно активни вещества (прилепители), емулгатори и разтворители не се препоръчва правенето на резервоарна смес преди да се потвърди, че компонентите в нея са физически съвместими, биологичният ефект се запазва и няма проява на фитотоксичност при конкретните условия на ползване.

   Препоръки:

   • При приготвяне на резервоарна смес първо трябва да се разтвори Проплант 722СЛ в цялото количество вода, а след това към разтвора да се прибави другия препарат, като непрестанно и интензивно се разбърква.

   • Да се спазват сроковете на третиране и качеството на пръскане.

   • Тъй като препарата се поема предимно от кореновата система, се препоръчва почвата около кореновата система на растенията да се поддържа постоянно влажна.

    

   ПРИ НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПЛАТЕНА АГРОНОМИЧЕСКА КОНСУЛТАЦИЯ МОЛЯ СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.AGRINED.COM

   ПРИ ОТКРИВАНЕ НА НЕТОЧНОСТ ИЛИ ЗА КОНТАКТИ С АДМИНИСТРАТОРА НА САЙТА СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.PRZ.BG

   Използвайте продуктите за растителна защита след консултация с агроном и спазвайки закона за защита на растенията. Винаги прочитайте указанията върху етикета преди употреба.

  • Регистрации на ПРОПЛАНТ 722 СЛ за България

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Почвени патогени

   Доза

   5 л/дка

   Карантинен срок

   Допълнителна информация

   Оранжерийно производство 5 мл/кв.м
   Внася се във фаза BBCH 00-10 Сухи семена – пълно разтваря на котиледоните

   Брой мин/макс приложения – 2 (1во приложение – до 7 дни след засяване 2ро приложение – 7-10 дни след първото)
   Интервал между приложенията – 7-10 дни 5 л/м2 работен разтвор за 1 приложение
   Общото количество на а.в. пропамокарб-хидрохлорид не трябва да надвишава 7.22 г а.в./ м2 Вода л/дка мин/макс – 5 л/ кв.м

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Почвени патогени

   Доза

   10 л/дка

   Карантинен срок

   90 дни

   Допълнителна информация

   Оранжерии
   Общо третиране на почвата против сечене на разсада 10мл/кв.м
   Внася се във фаза При сеитба или при разсаждане ВВСН 00-10 (сухо семе-котиледоните се разтварят напълно) ВВСН 12-14 (втори същински лист на главното стъбло е напълно разтворен-4-ти лист)

   Брой мин/макс приложения – 2
   Интервал между приложенията – 7-10 дни
   Вода л/дка мин/макс – 100 л/дка

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Почвени патогени

   Доза

   10 л/дка

   Карантинен срок

   90 дни

   Допълнителна информация

   Оранжерийно производство 10 мл/кв.м
   Внася се във фаза При сеитба или при разсаждане ВВСН 00-10 (сухо семе-котиледоните се разтварят напълно) ВВСН 12-14 (втори същински лист на главното стъбло е напълно разтворен-4-ти лист)

   Брой мин/макс приложения -2
   Интервал между приложенията – 7-10 дни
   Вода л/дка мин/макс – 10 л/м2

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Почвени патогени

   Мана

   Доза

   10 л/дка

   Карантинен срок

   90 дни

   Допълнителна информация

   Оранжерийно производство 10 мл/кв.м.
   Внася се във фаза При сеитба или при разсаждане ВВСН 00-10 (сухо семе-котиледоните се разтварят напълно) ВВСН 12-14 (втори същински лист на главното стъбло е напълно разтворен-4-ти лист)

   Брой мин/макс приложения -2
   Интервал между приложенията – 7-10 дни
   Вода л/дка мин/макс – 10 л/м2

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Почвени патогени

   Доза

   10 л/дка

   Карантинен срок

   90 дни

   Вреда

   Мана

   Доза

   300 мл/дка

   Карантинен срок

   3 дни

   Допълнителна информация

   Оранжерийно производство 10 мл/кв.м.
   Внася се във фаза При сеитба или при разсаждане ВВСН 00-10 (сухо семе-котиледоните се разтварят напълно) ВВСН 12-14 (втори същински лист на главното стъбло е напълно разтворен-4-ти лист)

   Брой мин/макс приложения -2
   Интервал между приложенията – 7-10 дни
   Вода л/дка мин/макс – 10 л/м2

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Почвени патогени

   Доза

   10 л/дка

   Карантинен срок

   90 дни

   Допълнителна информация

   Оранжерийно производство 10 мл/кв.м.
   Внася се във фаза При сеитба или при разсаждане ВВСН 00-10 (сухо семе-котиледоните се разтварят напълно) ВВСН 12-14 (втори същински лист на главното стъбло е напълно разтворен-4-ти лист)

   Брой мин/макс приложения -2
   Интервал между приложенията – 7-10 дни
   Вода л/дка мин/макс – 10 л/м2

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Мана

   Доза

   150 мл/дка

   Карантинен срок

   14 дни

   Вреда

   Мана

   Доза

   150 мл/дка

   Карантинен срок

   21 дни

   Допълнителна информация

   Полско производство
   Внася се във фаза ВВСН 13-19 (разтворен трети същински лист-9 или повече същински листа разтворени)

   Брой мин/макс приложения -2
   Интервал между приложенията – 7-10 дни
   Вода л/дка мин/макс – 100 л/дка

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Почвени патогени

   Доза

   5 л/дка

   Карантинен срок

   Допълнителна информация

   Оранжерийно производство 5 мл/кв.м.
   внася се във фаза BBCH 00-10 Сухи семена – пълно разтваря на котиледоните

   Брой мин/макс приложения -1
   Вода л/дка мин/макс – 5 л/ кв.м

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Почвени патогени

   Доза

   10 л/дка

   Карантинен срок

   90 дни

   Допълнителна информация

   Оранжерийно производство 10 мл/кв.м
   Внася се във фаза При сеитба или при разсаждане ВВСН 00-10 (сухо семе-котиледоните се разтварят напълно) ВВСН 12-14 (втори същински лист на главното стъбло е напълно разтворен-4-ти лист)

   Брой мин/макс приложения -2
   Интервал между приложенията – 7-10 дни
   Вода л/дка мин/макс – 10 л/м2

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Мана

   Доза

   300 мл/дка

   Карантинен срок

   3 дни

   Допълнителна информация

   внася се във фаза BBCH 61-89 (първи разтворен цвят на главното стъбло-пълна зрялост: плодовете са с типичен цвят за зрялост).

   Брой мин/макс приложения – 3
   Интервал между приложенията – 7-10 дни
   Вода л/дка мин/макс – 100 л/дка

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Почвени патогени

   Доза

   10 л/дка

   Карантинен срок

   90 дни

   Допълнителна информация

   Оранжерийно производство 10 мл/кв.м
   Внася се във фаза При сеитба или при разсаждане ВВСН 00-10 (сухо семе-котиледоните се разтварят напълно) ВВСН 12-14 (втори същински лист на главното стъбло е напълно разтворен-4-ти лист)

   Брой мин/макс приложения -2
   Интервал между приложенията – 7-10 дни
   Вода л/дка мин/макс – 10 л/м2

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Почвени патогени

   Доза

   10 л/дка

   Карантинен срок

   90 дни

   Допълнителна информация

   Оранжерийно производство 10 мл/кв.м.
   Внася се във фаза При сеитба или при разсаждане ВВСН 00-10 (сухо семе-котиледоните се разтварят напълно) ВВСН 12-14 (втори същински лист на главното стъбло е напълно разтворен-4-ти лист)

   Брой мин/макс приложения -2
   Интервал между приложенията – 7-10 дни
   Вода л/дка мин/макс – 10 л/м2

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Почвени патогени

   Доза

   10 л/дка

   Карантинен срок

   90 дни

   Допълнителна информация

   Оранжерийно производство 10 мл/кв.м.
   Внася се във фаза При сеитба или при разсаждане ВВСН 00-10 (сухо семе-котиледоните се разтварят напълно) ВВСН 12-14 (втори същински лист на главното стъбло е напълно разтворен-4-ти лист)

   Брой мин/макс приложения -2
   Интервал между приложенията – 7-10 дни
   Вода л/дка мин/макс – 10 л/м2

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Почвени патогени

   Доза

   10 л/дка

   Карантинен срок

   90 дни

   Допълнителна информация

   Оранжерийно производство 10 мл/кв.м.
   Внася се във фаза При сеитба или при разсаждане ВВСН 00-10 (сухо семе-котиледоните се разтварят напълно) ВВСН 12-14 (втори същински лист на главното стъбло е напълно разтворен-4-ти лист)

   Брой мин/макс приложения -2
   Интервал между приложенията – 7-10 дни
   Вода л/дка мин/макс – 10 л/м2