Препарати

ПРОМАН

Активни вещества

Допълнителна информация.

Производител

Допълнителна информация.

Категория на употреба

Допълнителна информация.

втора професионална

хербицид

Допълнителна информация.

  Регистрация в БАБХ:

  Допълнителна информация.

  Актуализиран:

  Допълнителна информация.

  09.01.2024

  • Missing thumbnail

   МЕХАНИЗЪМ И СПЕКТЪР НА ДЕЙСТВИЕ
   Проман /Proman®/ е селективен хербицид преди поникване за контрол на няколко широколистни плевели и едногодишни треви при картофите. Продуктът (главно) се абсорбира от корените и се пренася по стъблото на растението след абсорбиране.
   Проман /Proman®/ действа чрез инхибиране на фотосинтезата при чувствителните плевели. Проман /Proman®/ може да се прилага при всички сортове картофи. Леко преходно обезцветяване на листата може да се появи в следните ситуации: при обилни валежи след третирането, или когато продуктът се приложи твърде късно.

   ПРИГОТВЯНЕ НА РАБОТНИЯ РАЗТВОР:
   ОПАКОВКАТА ДА СЕ РАЗКЛАТИ ДОБРЕ ПРЕДИ УПОТРЕБА!
   Пръскачката трябва да бъде чиста, изправна и добре калибрирана. Напълнете половината от резервоара на пръскачката с вода, прибавете необходимото количество от Проман /Proman®/ и при непрекъснато разбъркване добавете останалото количество вода.

   СМЕСИМОСТ
   Консултирайте се с Белхим Кроп Протекшън преди смесване в резервоара с каквито и да е добавки или други пестициди. Смесите следва да бъдат правени в съответствие с действащата нормативна уредба и следвайки ръководството на добрите земеделски практики.

   ПОЧВА
   Проман /Proman®/ се препоръчва за употреба върху всички видове почви. Оптимална ефикасност се постига, когато се прилага на влажна почва. Ефикасността на Проман /Proman®/ може да се намали, когато се прилага върху почви с високо съдържание на органични вещества.

   • Регистрации на ПРОМАН за България

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Широколистни плевели

    Доза

    400 мл/дка

    Карантинен срок

    Допълнителна информация

    Контролира и някои едногодишни житни плевели.
    Внася се във фаза BBCH 00-09 Периода на покой, клубените не покълнватпоникване: стъблата излизат над почвената повърхност.