Препарати

ПРОЛЕКТУС 50 ВГ

Активни вещества

Допълнителна информация.

Производител

Допълнителна информация.

Категория на употреба

Допълнителна информация.

непрофесионална

фунгицид

Допълнителна информация.

  Регистрация в БАБХ:

  Допълнителна информация.

  Актуализиран:

  Допълнителна информация.

  22.11.2023

  • Missing thumbnail

   Механизъм на действие: ПРОЛЕКТУС 50 ВФ  е проникващ фунгицид с профилактично и лечебно действие.

   • Регистрации на ПРОЛЕКТУС 50 ВГ за България

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Сиво гниене

    Доза

    80 - 120 г/дка

    Карантинен срок

    1 дни

    Допълнителна информация

    Оранжерийно производство
    фаза на приложение (BBCH 61-87) – начало на цъфтеж до 70% от плодовете са с типичен цвят на зреене;
    Работен рацтвор 50 – 150 л/дка

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Ранно кафяво гниене

    Доза

    80 г/дка

    Карантинен срок

    1 дни

    Вреда

    Късно кафяво гниене

    Доза

    120 г/дка

    Карантинен срок

    1 дни

    Допълнителна информация

    Внася се от ВВСН 61 ( начало на цъфтеж: около 10 % от цветовете са отворени)

    Брой мин/макс приложения – 3
    Интервал между приложенията – 7
    Вода л/дка – 50-150 л/дк

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Сиво гниене

    Доза

    80 - 120 г/дка

    Карантинен срок

    1 дни

    Допълнителна информация

    Оранжерийно производство
    фаза на приложение (BBCH 61-87) – начало на цъфтеж до 70% от плодовете са с типичен цвят на зреене;
    Работен рацтвор 50 – 150 л/дка

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Сиво гниене

    Доза

    120 г/дка

    Карантинен срок

    14 дни

    Допълнителна информация

    Карантина за десертни сортове – 7 дни за винени – 14 дни
    фаза на приложение BBCH 61-87 (начало на цъфтеж: 10 % опадане на ресите от до омекване на зърната)

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Сиво гниене

    Доза

    80 - 120 г/дка

    Карантинен срок

    1 дни

    Допълнителна информация

    Оранжерийно производство
    фаза на приложение (BBCH 61-87) – начало на цъфтеж до 70% от плодовете са с типичен цвят на зреене;
    Работен рацтвор 50 – 150 л/дка

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Сиво гниене

    Доза

    80 - 120 г/дка

    Карантинен срок

    1 дни

    Допълнителна информация

    Оранжерийно производство
    фаза на приложение (BBCH 61-87) – начало на цъфтеж до 70% от плодовете са с типичен цвят на зреене;
    Работен рацтвор 50 – 150 л/дка

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Ранно кафяво гниене

    Доза

    80 г/дка

    Карантинен срок

    1 дни

    Вреда

    Късно кафяво гниене

    Доза

    120 г/дка

    Карантинен срок

    1 дни

    Допълнителна информация

    фаза на приложение BBCH 61-87 (начало на цъфтеж: около 10 % от цветовете са отворени до беритбена зрелост)

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Късно кафяво гниене

    Доза

    120 г/дка

    Карантинен срок

    1 дни

    Вреда

    Ранно кафяво гниене

    Доза

    80 г/дка

    Карантинен срок

    1 дни

    Допълнителна информация

    Внася се до ВВСН 87 (беритбена зрелост)

    Брой мин/макс приложения – 3
    Интервал между приложенията – 7
    Вода л/дка – 50-150 л/дк

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Сиво гниене

    Доза

    80 - 120 г/дка

    Карантинен срок

    1 дни

    Допълнителна информация

    Оранжерийно производство
    фаза на приложение (BBCH 61-87) – начало на цъфтеж до 70% от плодовете са с типичен цвят на зреене;
    Работен рацтвор 50 – 150 л/дка

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Късно кафяво гниене

    Доза

    120 г/дка

    Карантинен срок

    1 дни

    Вреда

    Ранно кафяво гниене

    Доза

    80 г/дка

    Карантинен срок

    1 дни

    Допълнителна информация

    Внася се до ВВСН 87 (беритбена зрелост)

    Брой мин/макс приложения – 3
    Интервал между приложенията – 7
    Вода л/дка – 50-150 л/дк

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Сиво гниене

    Доза

    80 - 120 г/дка

    Карантинен срок

    1 дни

    Вреда

    Сиво гниене

    Доза

    120 г/дка

    Карантинен срок

    1 дни

    Допълнителна информация

    Оранжерийно производство
    фаза на приложение: при ягоди (BBCH 61-87) – начало на цъфтеж – повечето от плодовете са оцветени
    Работен рацтвор 50 – 150 л/дка