Препарати

ПРОКСИМО

Активни вещества

Допълнителна информация.

Производител

Допълнителна информация.

Категория на употреба

Допълнителна информация.

втора професионална

инсектицид

Допълнителна информация.
 • SPe8-Опасен за пчелите.

 • Максимална доза за едно приложение трябва да се ограничи до 0.8 л/ха (80 мл/дка), а за сезона – 1.125 л/ха (112.5 мл/дка).

Регистрация в БАБХ:

Допълнителна информация.

Актуализиран:

Допълнителна информация.

26.04.2024

 • Missing thumbnail

  Описание на препарата

  ПРОКСИМО е инсектицид регулиращ растежа на насекомите: пречи на преминаването им от една в друга възраст ,действа на яйцата,ларвите,причинява стерилнос на възрастните

  МЕХАНИЗЪМ НА ДЕЙСТВИЕ:

  • Продуктът притежава трансламинарно и проникващо действие – нанесен само от горната листна повърхност,той много бързо се предвижва ,засяга пълно и долната част на листа
  • Проксимо има по-бавен начален ефект (смъртта настъпва 8-10ден),но осигурява защита в продължение на 4-6 седмици
  • Силна устойчивост спрямо климатичните условия и времето ,което увеличава възможността насекомото да влезе в контакт с продукта и той да бъде погълнат от него.Най-добър резултат при третиране в ранни фази от развитието на неприятеля.
  • Регулира растежа на насекомите: пречи на преминаването им от една в друга възраст, действа на яйцата, ларвите, причинява стерилност на възрастните
  • Разрушава хормоналния баланс в насекомото и това е причина за неговото унищожаване
  • Конкретно ефекта от пирипроксефен е: Овоциден (спира излюпването). Унищожава подвижните форми (спира преобразуването на ларви и нимфи); Стерилизиращ (прекъсва процеса на яйцеснасяне).
  • Популацията на неприятелите рязко намалява (прекъсва възпроизводството на нови индивиди)
  • Притежава трансламинарно и проникващо действие – нанесен само от горната листна повърхност, той много бързо се придвижва, засяга пълно и долната част на листа
  • Смъртта настъпва след 8-10 дни, но осигурява защита в продължение на 4-6 седмици
  • Силна устойчивост спрямо климатичните условия и времето, което увеличава възможността насекомото да влезе в контакт с продукта и той да бъде погълнат от него
  • Комплексно приложение срещу много видове насекоми като мухи,бръмбари,комари,хлебарки,бълхи,мравки,кърлежи и други.
  • Нетоксично действие срещу бозайници,птици,пчели и абсолютно безвреден към околната среда

   

  • овоциден(спира излюпването)
  • унищожава подвижните форми(спира преобразуването на ларви и нимфи)
  • стерилизиращ(прекъсва процеса на яйцеснасяне)
  • популацията на неприятелите рязко намалява(прекъсва възпроизводството на нови индивиди)

   

  ПРИ НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПЛАТЕНА АГРОНОМИЧЕСКА КОНСУЛТАЦИЯ МОЛЯ СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.AGRINED.COM

  ПРИ ОТКРИВАНЕ НА НЕТОЧНОСТ ИЛИ ЗА КОНТАКТИ С АДМИНИСТРАТОРА НА САЙТА СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.PRZ.BG

  Използвайте продуктите за растителна защита след консултация с агроном и спазвайки закона за защита на растенията. Винаги прочитайте указанията върху етикета преди употреба.

 • Регистрации на ПРОКСИМО за България

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Щитоносни въшки

  Доза

  25 - 112.5 мл/дка

  Карантинен срок

  30 дни

  Допълнителна информация

  Внася се май-юни; Август-септември

  Брой мин/макс приложения – 1

  Вода л/дка мин/макс –100 – 150 л/дка

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Оранжерийна белокрилка

  Тютюнева белокрилка

  Доза

  50 - 80 мл/дка

  Карантинен срок

  3 дни

  Допълнителна информация

  Внася се при поява на неприятеля

  Брой мин/макс приложения – 1-2
  Интервал между приложенията – 10
  Вода л/дка мин/макс –100 – 150 л/дка
  Максимална доза за едно приложение трябва да се ограничи до 0.8 л/ха (80 мл/дка), а за сезона – 1.125 л/ха (112.5 мл/дка).

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Калифорнийска щитоносна въшка

  Доза

  28 - 50 мл/дка

  Карантинен срок

  Допълнителна информация

  внася се във фаза преди цъфтеж

  Брой мин/макс приложения – 1
  Вода л/дка мин/макс –70 – 100 л/дка

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Щитоносни въшки

  Доза

  25 - 112.5 мл/дка

  Карантинен срок

  30 дни

  Допълнителна информация

  Внася се май-юни; Август-септември

  Брой мин/макс приложения – 1

  Вода л/дка мин/макс –100 – 150 л/дка

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Щитоносни въшки

  Доза

  25 - 112.5 мл/дка

  Карантинен срок

  30 дни

  Допълнителна информация

  Внася се май-юни; Август-септември

  Брой мин/макс приложения – 1

  Вода л/дка мин/макс –100 – 150 л/дка

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Щитоносни въшки

  Доза

  25 - 112.5 мл/дка

  Карантинен срок

  30 дни

  Допълнителна информация

  Внася се май-юни; Август-септември

  Брой мин/макс приложения – 1

  Вода л/дка мин/макс –100 – 150 л/дка

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Калифорнийска щитоносна въшка

  Доза

  28 - 50 мл/дка

  Карантинен срок

  Допълнителна информация

  Внася се преди цъфтеж

  Брой мин/макс приложения – 1

  Вода л/дка мин/макс –70 – 100 л/дка

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Калифорнийска щитоносна въшка

  Доза

  28 - 50 мл/дка

  Карантинен срок

  Допълнителна информация

  Внася се преди цъфтеж

  Брой мин/макс приложения – 1

  Вода л/дка мин/макс –70 – 100 л/дка

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Калифорнийска щитоносна въшка

  Доза

  28 - 50 мл/дка

  Карантинен срок

  Допълнителна информация

  внася се във фаза преди цъфтеж

  Брой мин/макс приложения – 1
  Вода л/дка мин/макс –70 – 100 л/дка