Препарати

ПРОКСАНИЛ

Активни вещества

Допълнителна информация.

Производител

Допълнителна информация.

Категория на употреба

Допълнителна информация.

втора професионална

фунгицид

Допълнителна информация.

  Регистрация в БАБХ:

  Допълнителна информация.

  Актуализиран:

  Допълнителна информация.

  27.03.2024

  • Missing thumbnail

   ПРОКСАНИЛ е комплексен системен и локално-системен фунгицид за цялостна защита срещу болести причинявани от гъбите от клас Oomycetes (мани).

   НАЧИН НА ДЕЙСТВИЕ:

   ПРОКСАНИЛ притежава предпазно, фунгистатично и лечебно действие с последействие от 3-4 седмици. Препарата се поема както чрез корените, така и от листата. Разнася се по проводящата сиситема на надземните части на растенията, като същевременно предпазва и новия прираст. Разгражда се по време на вегетация и не застрашава следващите култури.

   СМЕСИМОСТ:

   Продукта е смесим с други пестициди. Въпреки това, поради голямото разнообразие на използваните в различните формулации повърхностно активни вещества (прилепители), емулгатори и разтворители не се препоръчва приготвяне на резервоарна смес преди да се потвърди, че компонентите в нея са физически съвместими, биологичният ефект се запазва и няма проява на фитотоксичност при конкретните условия на ползване. При приготвяне на резервоарна смес първо трябва да се разтвори в цялото количество вода, а след това към разтвора да се прибави другия препарат, като непрестанно и интензивно се разбърква.

   Производителят не носи отговорност за последствия, произтичащи от смесване на различни продукти.

   ПРИГОТВЯНЕ НА РАБОТНИЯ РАЗТВОР: 

   Необходимото количество продукт се излива в наполовина пълен с вода резервоар на пръскачката при включени бъркалки. След хомогенизиране на разтвора резервоара да се долее до горе с вода. Бъркалката на пръскачката да остане включена по време на работа.

   ДЕЙСТВИЕ НА ПРЕПАРАТА ВЪРХУ СЛЕДВАЩИ В СЕИТБООБОРОТА КУЛТУРИ:

   При употреба в регистрираните дози няма установени вредни последствия за следващите култури.

   ПРЕПОРЪКИ ПРИ УПОТРЕБА:

   Да се спазват сроковете на третиране и качеството на пръскане.

    

   ПРИ НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПЛАТЕНА АГРОНОМИЧЕСКА КОНСУЛТАЦИЯ МОЛЯ СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.AGRINED.COM

   ПРИ ОТКРИВАНЕ НА НЕТОЧНОСТ ИЛИ ЗА КОНТАКТИ С АДМИНИСТРАТОРА НА САЙТА СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.PRZ.BG

    

  • Регистрации на ПРОКСАНИЛ за България

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Мана

   Доза

   250 мл/дка

   Карантинен срок

   3 дни

   Допълнителна информация

   Внася се във фаза BBCH 21-89 – видима поява на първо връхно разклонение – пълна зрялост. Първото третиране се провежда, когато се създадат благоприятни условия за заразяване, най-късно при поява на първи симптоми

   Брой мин/макс приложения – 1-3
   Интервал между приложенията – 7-10
   Вода мин/макс л/дка – 60-100 л/дка

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Мана

   Доза

   200 мл/дка

   Карантинен срок

   14 дни

   Допълнителна информация

   Внася се при първа поява на неприятеля ВВСН 21-95

   Брой мин/макс приложения – 6
   Интервал между приложенията – 7
   Вода мин/макс л/дка – 40 л/дка (400 л/ха)