Препарати

ПРОЗАРО ПЛЮС

Активни вещества

Допълнителна информация.

Производител

Допълнителна информация.

Категория на употреба

Допълнителна информация.

втора професионална

фунгицид

Допълнителна информация.
 • със системно действие

Регистрация в БАБХ:

Допълнителна информация.

Актуализиран:

Допълнителна информация.

08.05.2024

 • Missing thumbnail

  Прозаро Плюс е системен, вегетационен, двукомпонентен фунгицид, съдържащ – спироксамин и протиоконазол. Активното вещество спироксамин e от групата на спирокеталамините, спира стеролния синтез при патогените на две нови места в химическата верига.Подобрява абсорбирането на триазолите и правилното им разпределение в растението. Второто активно вещество е именно от групата на триазолите – протиоконазол, който е от 3-то най-ново поколение, допринасящ за отличният фунгициден ефект.
  Продуктът притежава предпазен, лечебен и изкореняващ ефект при широк спектър от болести.

  УСЛОВИЯ НА УПОТРЕБА:

  Прилагайте Прозаро Плюс само с наземна техника и количество на работния разтвор между 10 и 40 л/дка. Ефикасността на този фунгицид зависи от степента на покриване на растителните части, които трябва да бъдат предпазени. Уверете се, че правилно сте регулирали пръскачката, както и че правилно сте избрали дюзата, за да се получи равномерно разпределяне на продукта върху културата. С напредване на вегетацията трябва да се увеличава количеството на работния разтвор.

  Не се препоръчва влизането на хора или животни в площите третирани със Прозаро Плюс. Ако все пак е наложително повторно влизане в културата, се препоръчва то да бъде най-малко 48 часа след третирането

  Не използвайте слама третирана с Прозаро Плюс за храна на животни.

  Срещу болестите по стъблото и листата на житните култури, се препоръчва третиране при поява на първите симптоми, с цел опазване на здравата листна маса.

  Срещу болестите по класа при житните, се препоръчва третиране при наличие на благоприятни условия за заразяване по време на изкласяване и цъфтеж.

  Ефективността на продукта се понижава при закъсняло третиране върху вече установена инфекция.

  Да не се влиза повторно в третираните площи, докато не изсъхне продукта.

   

  ПРИ НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПЛАТЕНА АГРОНОМИЧЕСКА КОНСУЛТАЦИЯ МОЛЯ СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.AGRINED.COM

  ПРИ ОТКРИВАНЕ НА НЕТОЧНОСТ ИЛИ ЗА КОНТАКТИ С АДМИНИСТРАТОРА НА САЙТА СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.PRZ.BG

  Използвайте продуктите за растителна защита след консултация с агроном и спазвайки закона за защита на растенията. Винаги прочитайте указанията върху етикета преди употреба.

   

 • Регистрации на ПРОЗАРО ПЛЮС за България

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Брашнеста мана

  Мрежести петна

  Доза

  60-100 мл/дка

  Карантинен срок

  42 дни

  Вреда

  Фузариоза по класа

  Снежна плесен

  Кафява ръжда

  Листен пригор

  Доза

  125 мл/дка

  Карантинен срок

  42 дни

  Допълнителна информация

  Внася се във фаза ВВСН 30- 61 (начало на удължаване на стъблото-начало на цъфтеж: видими първи прашници)

  Брой мин/макс приложения – 1
  Вода л/дка мин/макс – 10-40 л/дка

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Базично гниене

  Брашнеста мана

  Коронеста ръжда

  Листни петна

  Петносване по класа

  Снежна плесен

  Фузариоза по класа

  Доза

  125 мл/дка

  Карантинен срок

  42 дни

  Допълнителна информация

  Внася се във фаза ВВСН 30-61 (начало на удължаване на стъблото-начало на цъфтеж: видими първи прашници)

  Брой мин/макс приложения – 1
  Вода л/дка мин/макс – 10-40 л/дка

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Брашнеста мана

  Ранен листен пригор

  Кафява ръжда

  Доза

  60-100 мл/дка

  Карантинен срок

  42 дни

  Вреда

  Фузариоза по класа

  Фузарийно кореново гниене

  Снежна плесен

  Петносване по класа

  Жълто-кафяви петна

  Базично гниене

  Доза

  125 мл/дка

  Карантинен срок

  42 дни

  Допълнителна информация

  Внася се във фаза ВВСН 30-69 (начало на удължаване на стъблото-край на цъфтежа:всички класчета са завършили цъфтежа)

  Брой мин/макс приложения – 1
  Вода л/дка мин/макс – 10-40 л/дка

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Ранен листен пригор

  Кафява ръжда

  Брашнеста мана

  Доза

  60-100 мл/дка

  Карантинен срок

  42 дни

  Вреда

  Фузариоза по класа

  Фузарийно кореново гниене

  Снежна плесен

  Листен пригор

  Доза

  125 мл/дка

  Карантинен срок

  42 дни

  Допълнителна информация

  Внася се във фаза ВВСН 30-69 (начало на удължаване на стъблото-край на цъфтежа:всички класчета са завършили цъфтежа)

  Брой мин/макс приложения – 1
  Вода л/дка мин/макс – 10-40 л/дка

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Септориоза

  Брашнеста мана

  Кафява ръжда

  Доза

  60-100 мл/дка

  Карантинен срок

  42 дни

  Вреда

  Фузариоза по класа

  Фузарийно кореново гниене

  Петносване по класа

  Жълто-кафяви петна

  Базично гниене

  Доза

  125 мл/дка

  Карантинен срок

  42 дни

  Допълнителна информация

  Внася се във фаза ВВСН 30-69 (начало на удължаване на стъблото-край на цъфтежа:всички класчета са завършили цъфтежа)

  Брой мин/макс приложения – 1
  Вода л/дка мин/макс – 10-40 л/дка

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Ранен листен пригор

  Брашнеста мана

  Кафява ръжда

  Доза

  60-100 мл/дка

  Карантинен срок

  42 дни

  Вреда

  Листни петна

  Фузариоза по класа

  Петносване по класа

  Базично гниене

  Доза

  125 мл/дка

  Карантинен срок

  42 дни

  Допълнителна информация

  Внася се във фаза ВВСН 30-69 (начало на удължаване на стъблото-край на цъфтежа:всички класчета са завършили цъфтежа)

  Брой мин/макс приложения – 1
  Вода л/дка мин/макс – 10-40 л/дка