Препарати

ПРОБЛАД

фунгицид

Допълнителна информация.
 • с несистемно действие

Регистрация в БАБХ:

Допълнителна информация.

Актуализиран:

Допълнителна информация.

10.05.2024

 • Missing thumbnail

  Описание на препарата

  ПРОБЛАД е  локално системен фунгицид, определящ категорията, използва мощен начин на действие за защита на културите от вредни болести без ограничения на MRL. Висококачествените култури изискват високоефективен фунгицид, който може както да излекува съществуващи огнища на болести, така и да предотврати бъдещи инфекции. Фунгицидът Проблад прави и двете и е локално системен, за да осигури разширен остатъчен контрол. Проблад дава контрол върху изграждането на програма за управление на болестта, фокусирана върху повишена ефикасност и потенциал за печалба.

   

  Начин на действие:

  • Осигурява лечебен и превантивен контрол

   

  • Защитава двете страни на листната тъкан чрез локално системно или трансламинарно движение

   

  • Спира клетъчното делене на гъбичките в рамките на 4 часа

   

  • Причинява смърт на гъбични клетки в рамките на 24 часа

   

  • Атакува всички активни етапи от жизнения цикъл на заболяването

   

  • Намалява потенциала за развитие на резистентност

   

  • Осигурява до 7-14 дни остатъчен контрол

   

  • Ефективен срещу повече от 20 гъбични и бактериални патогени, включително брашнеста мана, Botrytis и кафяво гниене

  Предимства:

  • Предотвратяването на болести в началото на сезона ви помага да управлявате най-високо качество на реколтата.

   

  • Съвместимостта със смес в резервоар ви позволява да разширите спектъра от заболявания, контролирани с едно приложение.

   

  • Мощността и гъвкавостта ви позволяват да управлявате проактивно едно място, предразположени към резистентност FRAC във вашата програма за управление на заболявания.
  • Освобождаването от MRL отваря възможности за търгуване на реколтата с окончателно приложение преди прибиране на реколтата за контролиране на съществуващи заболявания и защита от болести след прибиране на реколтата, което може да помогне за премахване на допълнителните разходи при бране и опаковане.

   

  ПРИ НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПЛАТЕНА АГРОНОМИЧЕСКА КОНСУЛТАЦИЯ МОЛЯ СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.AGRINED.COM

  ПРИ ОТКРИВАНЕ НА НЕТОЧНОСТ ИЛИ ЗА КОНТАКТИ С АДМИНИСТРАТОРА НА САЙТА СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.PRZ.BG

  Използвайте продуктите за растителна защита след консултация с агроном и спазвайки закона за защита на растенията. Винаги прочитайте указанията върху етикета преди употреба.

 • Регистрации на ПРОБЛАД за България

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Ранно кафяво гниене

  Късно кафяво гниене

  Брашнеста мана

  Доза

  320 (401,6)

  Карантинен срок

  няма

  Допълнителна информация

  Минимална употреба

  Внася се във фаза BBCH 61-87, Пролет- есен

  Брой мин/макс приложения – а) 3, б) 3
  Интервал между приложенията – 7
  Вода л/дка мин/макс – 100-150
  * 80 г BLAD /дка

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Сиво гниене

  Доза

  320 (401,6)

  Карантинен срок

  няма

  Допълнителна информация

  Минимална употреба

  Внася се във фаза BBCH 50-89, Пролет – лято

  Брой мин/макс приложения – а) 6, б) 6
  Интервал между приложенията – 7
  Вода л/дка мин/макс – 20-150
  * 80 г BLAD /дка

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Сиво гниене

  Брашнеста мана

  Оидиум (брашнеста мана)

  Доза

  320 (401,6)

  Карантинен срок

  няма

  Допълнителна информация

  Внася се във фаза BBCH 50-89  Пролет-лято

  Брой мин/макс приложения – а) 6, б) 6
  Интервал между приложенията – 7
  Вода л/дка мин/макс – 20-150
  На полето, отворени защитни конструкции (мрежи и отворени пластмасови покрития) и полиетиленови тунели * 80 г BLAD /дка

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Ранно кафяво гниене

  Късно кафяво гниене

  Доза

  320 (401,6)

  Карантинен срок

  няма

  Допълнителна информация

  Внася се във фаза BBCH 61-87, Пролет – есен

  Брой мин/макс приложения – а) 3, б) 3
  Интервал между приложенията – 7
  Вода л/дка мин/макс – 20-150

  * 80 г BLAD /дка

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Ранно кафяво гниене

  Късно кафяво гниене

  Брашнеста мана

  Доза

  320 (401,6)

  Карантинен срок

  няма

  Допълнителна информация

  Минимална употреба

  Внася се във фаза BBCH 61-87, Пролет- есен

  Брой мин/макс приложения – а) 3, б) 3
  Интервал между приложенията – 7
  Вода л/дка мин/макс – 100-150
  * 80 г BLAD /дка

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Сиво гниене

  Брашнеста мана

  Доза

  320 (401,6)

  Карантинен срок

  няма

  Допълнителна информация

  Минимална употреба

  Внася се във фаза BBCH 50-89, Пролет – лято

  Брой мин/макс приложения – а) 6, б) 6
  Интервал между приложенията – 7
  Вода л/дка мин/макс – 20-150
  * 80 г BLAD /дка

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Ранно кафяво гниене

  Късно кафяво гниене

  Доза

  320 (401,6)

  Карантинен срок

  няма

  Допълнителна информация

  Минимална употреба

  Внася се във фаза BBCH 61-87 Пролет- есен

  Брой мин/макс приложения – а) 3, б) 3
  Интервал между приложенията – 7
  Вода л/дка мин/макс – 100-150
  * 80 г BLAD /дка

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Сиво гниене

  Доза

  320 (401,6)

  Карантинен срок

  няма

  Вреда

  Брашнеста мана

  Доза

  200 (251)

  Карантинен срок

  няма

  Допълнителна информация

  Внася се във фаза BBCH 55-89  Пролет- есен

  Брой мин/макс приложения – а) 6, б) 6
  Интервал между приложенията – 7
  Вода л/дка мин/макс – 20-100

  * 80 г BLAD /дка

  Брашнеста мана (Erysiphe necator (UNCINE)

  Внася се във фаза BBCH 55-89 Пролет- есен

  Брой мин/макс приложения – а) 6, б) 6
  Интервал между приложенията – 7
  Вода л/дка мин/макс – 20-100

  * 80 г BLAD /дка

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Ранно кафяво гниене

  Късно кафяво гниене

  Брашнеста мана

  Доза

  320 (401,6)

  Карантинен срок

  няма

  Допълнителна информация

  Минимална употреба

  Внася се във фаза BBCH 61-87, Пролет- есен

  Брой мин/макс приложения – а) 3, б) 3
  Интервал между приложенията – 7
  Вода л/дка мин/макс – 100-150
  * 80 г BLAD /дка

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Пирикулариоза

  Доза

  320 (401,6)

  Карантинен срок

  няма

  Допълнителна информация

  Внася се във фаза BBCH 41-81 Лято
  Брой мин/макс приложения – а) 2, б) 2
  Интервал между приложенията – 14
  Вода л/дка мин/макс – 40

  * 80 г BLAD /дка

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Сиво гниене

  Брашнеста мана

  Оидиум (брашнеста мана)

  Доза

  320 (401,6)

  Карантинен срок

  няма

  Допълнителна информация

  внася се във фаза BBCH 50-89  Пролет-лято

  Брой мин/макс приложения – а) 6, б) 6
  Интервал между приложенията – 7
  Вода л/дка мин/макс – 20-150
  На полето, отворени защитни конструкции (мрежи и отворени пластмасови покрития) и полиетиленови тунели * 80 г BLAD /дка

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Сиво гниене

  Доза

  320 (401,6)

  Карантинен срок

  няма

  Допълнителна информация

  Минимална употреба

  Внася се във фаза BBCH 50-89, Пролет – лято

  Брой мин/макс приложения – а) 6, б) 6
  Интервал между приложенията – 7
  Вода л/дка мин/макс – 20-150
  * 80 г BLAD /дка

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Ранно кафяво гниене

  Късно кафяво гниене

  Доза

  320 (401,6)

  Карантинен срок

  няма

  Допълнителна информация

  Внася се във фаза BBCH 61-87, Пролет – есен

  Брой мин/макс приложения – а) 3, б) 3
  Интервал между приложенията – 7
  Вода л/дка мин/макс – 20-150

  * 80 г BLAD /дка

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Сиво гниене

  Брашнеста мана

  Доза

  320 (401,6)

  Карантинен срок

  няма

  Допълнителна информация

  Минимална употреба

  Внася се във фаза BBCH 50-89, Пролет – лято

  Брой мин/макс приложения – а) 6, б) 6
  Интервал между приложенията – 7
  Вода л/дка мин/макс – 20-150
  * 80 г BLAD /дка

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Ранно кафяво гниене

  Късно кафяво гниене

  Доза

  320 (401,6)

  Карантинен срок

  няма

  Допълнителна информация

  Внася се във фаза BBCH 61-87, Пролет – есен

  Брой мин/макс приложения – а) 3, б) 3
  Интервал между приложенията – 7
  Вода л/дка мин/макс – 20-150

  * 80 г BLAD /дка

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Сиво гниене

  Доза

  320 (401,6)

  Карантинен срок

  няма

  Допълнителна информация

  Внася се във фаза BBCH 50-89, Пролет – лято

  Брой мин/макс приложения – а) 6, б) 6
  Интервал между приложенията – 7
  Вода л/дка мин/макс – 20-150
  * 80 г BLAD /дка

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Сиво гниене

  Брашнеста мана

  Доза

  320 (401,6)

  Карантинен срок

  няма

  Допълнителна информация

  Минимална употреба

  Внася се във фаза BBCH 50-89, Пролет – лято

  Брой мин/макс приложения – а) 6, б) 6
  Интервал между приложенията – 7
  Вода л/дка мин/макс – 20-150
  * 80 г BLAD /дка

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Ранно кафяво гниене

  Късно кафяво гниене

  Брашнеста мана

  Доза

  320 (401,6)

  Карантинен срок

  няма

  Допълнителна информация

  Минимална употреба

  Внася се във фаза BBCH 61-87 Пролет- есен

  Брой мин/макс приложения – а) 3, б) 3
  Интервал между приложенията – 7
  Вода л/дка мин/макс – 100-150
  * 80 г BLAD /дка

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Ранно кафяво гниене

  Късно кафяво гниене

  Доза

  320 (401,6)

  Карантинен срок

  няма

  Допълнителна информация

  Внася се във фаза BBCH 61-87, Пролет – есен

  Брой мин/макс приложения – а) 3, б) 3
  Интервал между приложенията – 7
  Вода л/дка мин/макс – 20-150

  * 80 г BLAD /дка

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Сиво гниене

  Брашнеста мана

  Оидиум (брашнеста мана)

  Доза

  320 (401,6)

  Карантинен срок

  няма

  Допълнителна информация

  Внася се във фаза ВВСН 40-94  Пролет-лято

  Брой мин/макс приложения – 6
  Интервал между приложенията – 8
  Вода л/дка мин/макс – 45-100
  На полето, отворени защитни конструкции (мрежи и отворени пластмасови покрития) и полиетиленови тунели * 80 г BLAD /дка