Препарати

ПРИНЦИПАЛ ПЛЮС 66,5 ВГ

Активни вещества

Допълнителна информация.

Категория на употреба

Допълнителна информация.

непрофесионална

хербицид

Допълнителна информация.

  Регистрация в БАБХ:

  Допълнителна информация.

  Актуализиран:

  Допълнителна информация.

  09.01.2024

  • Missing thumbnail

   ПРИНЦИПАЛ ПЛЮС 66,5 ВГ  е вегетационен,системен, широкоспектърен хербицид срещу едногодишни и многогодишни житни (в т.ч. балур от коренища) и широколистни плевели.

   ПРИНЦИПАЛ ПЛЮС 66,5 ВГ  хербицид, който  се абсорбира  бързо от листата и корените на плевелите.  Те спират растежа си скоро след третирането  и престават да бъдат конкуренти на културата. Типичните симптоми -обезцветяване и хлороза се появяват след 3-10 дни, апълното загиване на плевелите става за 1- 3 седмици.Хербицидната активност на ПРИНЦИПАЛ ПЛЮС 66,5 ВГ се усилва при влажно и топло време. За по-добра абсорбция и увеличаване ефекта на хербицида се препоръчва добавяне на прилепител Тренд-90.

   МЕХАНИЗЪМ НА ДЕЙСТВИЕ
   ПРИНЦИПАЛ® ПЛЮС 66,5ВГ е системен вегетационен хербицид, комбинация от три активни вещества – дикамба, хербицид от групата на растежните регулатори и сулфонилурейните хербициди никосулфурон и римсулфурон.

   ПРИНЦИПАЛ® ПЛЮС 66,5ВГ се абсорбира бързо от листата и корените на плевелите, като инхибира деленето и нарастването на растителните клетки. В резултат от действието на дикамба се нарушават растежните процеси на третираните видове. Чувствителните плевели спират растежа си скоро след третирането с ПРИНЦИПАЛ® ПЛЮС 66,5ВГ и престават да бъдат конкуренти на културата.

   Типичните симптоми (обезцветяване и хлороза) се появяват след 3-10 дни, а пълното загиване на плевелите става за 1- 3 седмици. Хербицидната активност на продукта се усилва при влажно и топло време. Хладното и сухо време може да забави ефекта от третирането.

   • Регистрации на ПРИНЦИПАЛ ПЛЮС 66,5 ВГ за България

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Житни и широколистни плевели

    Доза

    44 г/дка

    Карантинен срок

    Допълнителна информация

    Контролира и балур от коренища.
    Препарата не се използва при захарна царевица, царевица за пуканки и за семепроизводство.
    Дозата се внася с прилепител Тренд 90 в доза 0.1%.