Препарати

ПРИНЦИПАЛ ГОЛД

Активни вещества

Допълнителна информация.

Производител

Допълнителна информация.

Категория на употреба

Допълнителна информация.

втора професионална

хербицид

Допълнителна информация.
 • със системно действие

Регистрация в БАБХ:

Допълнителна информация.

Актуализиран:

Допълнителна информация.

09.01.2024

 • Missing thumbnail

  ПРИНЦИПАЛ ГОЛД е комплексно хербицидно решение, за пълен контрол на житни и широколистни плевели само с едно третиране през вегетацията.

  Благодарение на вградения антидот, ПРИНЦИПАЛ® ГОЛД може да се прилага до 9-ти лист на културата.

  Комбинацията от трите взаимнодопълващи действието си активни вещества никосулфурон, римсулфурон и дикамба, прави ПРИНЦИПАЛ® ГОЛД един от най-широкоспектърните хербициди при царевица, който се предлага на пазара в България.

  ПОЛЗИ:
  Не е нужно да се смесва с друг хербицид за разширяване спектъра на действие.
  Контрол на всички икономически важни плевели, включително и трудно контролируеми, с едно третиране.
  Подходящ за технология без приложение на почвен хербицид.
  Широк прозорец и гъвкавост на приложение от 2-ри до до 6-ти лист на царевицата.

  • Регистрации на ПРИНЦИПАЛ ГОЛД за България

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Едногодишни житни плевели

   Многогодишни житни плевели

   Едногодишни широколистни плевели

   Многогодишни широколистни плевели

   Доза

   48 гр/дка

   Карантинен срок

   не се налага

   Вреда

   Едногодишни житни плевели

   Едногодишни широколистни плевели

   Многогодишни житни плевели

   Многогодишни широколистни плевели

   Доза

   24 г/дка

   Карантинен срок

   не се налага

   Допълнителна информация

   Царевица (за зърно и силаж)

   Срещу едногодишни и многогодишни житни и едногодишни и многогодишни широколистни плевели – внася се във фаза ВВСН 12-19 (разтваряне на втори лист – разтваряне на девети лист)
   Брой мин/макс приложения – 1
   Вода л/дка мин/макс – 5-40 л/дка
   Адювант: Приложение с макс. 0.2 % ВИВОЛТ 90 или растително масло

   Максимална доза на приложение 48 г продукт/ дка за вегетационен сезон