Препарати

ПРИЗ

Активни вещества

Допълнителна информация.

Производител

Допълнителна информация.

Категория на употреба

Допълнителна информация.

втора професионална

хербицид

Допълнителна информация.
 • със системно ействие

Регистрация в БАБХ:

Допълнителна информация.

Актуализиран:

Допълнителна информация.

02.05.2024

 • Missing thumbnail

  ПРИЗ е формулация вододиспергируеми гранули съдържаща 600 г/кг бенсулфурон-метил,
  за употреба при ориз. Бенсулфурон-метилът принадлежи към групата на
  сулфонилурейните киселини (HRAC група 2), прилага се за контрол на плевели в
  земеделски култури в продължение на повече от 40 години. Бенсулфурон-метилът е
  “инхибитор на биосинтезата”, който чрез инхибиране на синтеза на аминокиселини води до
  загиване на плевелите.
  До днес в Южна Европа са докладвани само пет устойчиви на група HRAC 2 плевели и е
  наблюдаван риск от кръстосана резистентност между група HRAC2 и други групи на HRAC
  като бенимидазолите.

  РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ:

  При ориз в доза 10 г продукт/дка, приложена с 20-40 л вода/дка за контрол на видове
  плевели: Cyperus difformis, Cyperus longus, Ammania coccinea
  Момент на приложение: ВВСН 12-29 (два листа разтворени – видими са максималния брой
  на братята)
  Максимален брой приложения на година: 1
  Карантинен срок – времето в дни, което се изчаква за прибиране на реколтата след
  последното третиране с ПРЗ: не се изисква
  Техника на приложение:
  Водата трябва да се отстрани от полето в момента на прилагане, оставяйки посева да бъде
  залят с 5-10 см вода. Повторно подаване на вода 5-15 дни след прилагане.

  Последващи култури:

  В случай на пропадане на посева, само ориз може да бъде засят веднага и без ограничение.
  През следващата пролет могат да се засеят/засадят: домати, соя, царевица, синап (бяла
  горчица), грах или репички, без никакви ограничения. Продуктът се разлага в почвата по
  време на вегетационния период на културата до ниво, което не представлява заплаха за
  следващите култури, обаче фитотоксични ефекти върху някои култури (сем. Бобови и сем.
  Картофови) не могат да бъдат изключени.

  Управление на резистентността:

  Хербицидът следва да се използва в ротация с хербициди с различен механизъм на
  действие, които също са ефикасни срещу целевите плевели.

  ПРИ НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПЛАТЕНА АГРОНОМИЧЕСКА КОНСУЛТАЦИЯ МОЛЯ СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.AGRINED.COM

  ПРИ ОТКРИВАНЕ НА НЕТОЧНОСТ ИЛИ ЗА КОНТАКТИ С АДМИНИСТРАТОРА НА САЙТА СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.PRZ.BG

  Използвайте продуктите за растителна защита след консултация с агроном и спазвайки закона за защита на растенията. Винаги прочитайте указанията върху етикета преди употреба.

 • Регистрации на ПРИЗ за България

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Оризова острица- Cyperus difformis (CYPDI)

  Лилаво амания- Ammania coccinea (AMMCO)

  Сладък циперус- Cyperus longus (CYPLO)

  Доза

  10 гр/дка

  Карантинен срок

  няма

  Допълнителна информация

  Ориз
  Срещу Cyperus difformis (CYPDI), Cyperus longus (CYPLO) Ammania coccinea (AMMCO)
  – внася се във фаза ВВСН 12 -29 (два листа разтворени – видими са максималния брой на братята)
  Брой мин/макс приложения – 1
  Вода л/дка мин/макс – 20 -40 л/дка
  Водата трябва да се отстрани от полето в момента на прилагане, оставяйки посева да бъде залят с 5 -10 см вода. Повторно подаване на вода 5 -15 дни след прилагане.