Препарати

ПРИАКСОР ЕК

Активни вещества

Допълнителна информация.

Производител

Допълнителна информация.

Категория на употреба

Допълнителна информация.

втора професионална

фунгицид

Допълнителна информация.

  Регистрация в БАБХ:

  Допълнителна информация.

  Актуализиран:

  Допълнителна информация.

  22.11.2023

  • Missing thumbnail

   Механизъм на действие:
   Приаксор ЕК свързва 2 активни вещества с взаимно допълващи се свойства, флуксапироксад (ксемиум), от семейството на инхибиторите на сукцинат дехидрогеназа (SDHI), и пираклостробин от семейството на стробилурините. Съчетанието на два различни начина на действие на активните вещества повишава ефикасността и намалява риска от появата на резистентност. Приаксор ЕК инхибира бързо, ефикасно и продължително развитието на гъбните патогени, предотвратяват проникването на кълновете на болестните причинители в тъканите на растенията (предпазно действие), блокира развитието на гъбните патогени, които вече са проникнали в растителните тъкани (стопиращо действие), спира растежа на хифите, предотвратява спорообразуването и унищожава вече развитите спори (лечебно действие).

   Приаксор ЕК притежава бърз начален ефект, голяма продължителност на биологичната ефикасност и мощно лечебно действие. Приаксор ЕК се придвижва и разпределя равномерно по цялата листна повърхност и прониква частично навътре. След третирането върху листата се образуват 3 миниатюрни депа, от които активното вещество се отделя бавно и продължително, което обуславя голямата продължителност на действие. По-добре е да се прилага превантивно, но може и след проява на заразата.

   Приложение:
   Прилага се след поява на първите признаци на болестите до края на цъфтежа (ВВСН 25-69). Оптиманият срок на приложение срещу брашнеста мана, септориози и ръжди е между образуването на флаговия лист и цъфтежа. За борба с останалите болести се препоръчва превантивно приложение – веднага след като се появи риск от зараза.

   Приготвяне на работния разтвор:
   • преди третиране се проверява чистотата и изправността на пръскачката и дюзите;
   • определя се разходът на работен разтвор;
   • резервоарът на пръскачката се напълва от ½ до 2/3 с вода;
   • изчисленото количество продукт се излива в резервоара и се разбърква; резервоарът се допълва догоре с вода и се разбърква, докато работният разтвор се хомогенизира напълно;
   • започва се пръскането, като се има предвид, че е много важно доброто и равномерно напръскване на листната маса;
   • по време на пръскането работният разтвор трябва да се разбърква постоянно чрез механична бъркалка или връщане на част от разтвора обратно в резервоара;
   • след прекъсвания на работата разтворът трябва отново да се разбърка старателно;

   • Регистрации на ПРИАКСОР ЕК за България

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Брашнеста мана

    Листен пригор

    Листна ръжда

    Мрежести петна

    Доза

    50 - 100 мл/дка

    Карантинен срок

    35 дни

    Допълнителна информация

    Внася се във фаза ВBCH 25-69 (забележими 5 братя-край на цъфтежа: всички класчета са завършили цъфтежа, но някои прашници без прашец могат да останат)
    Брой мин/макс приложения – 2

    Интервал между приложенията мин/макс- 21

    Вода L/дка мин/макс – 10-30 л/дка

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Брашнеста мана

    Ръжда

    Доза

    50 - 100 мл/дка

    Карантинен срок

    35 дни

    Допълнителна информация

    Внася се във фаза ВBCH 25-69 (забележими 5 братя-край на цъфтежа: всички класчета са завършили цъфтежа, но някои прашници без прашец могат да останат).
    Брой мин/макс приложения – 2

    Интервал между приложенията мин/макс- 21

    Вода L/дка мин/макс – 10-30 л/дка

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Брашнеста мана

    Ръжда

    Септориоза

    Доза

    50 - 100 мл/дка

    Карантинен срок

    35 дни

    Допълнителна информация

    Внася се във фаза ВBCH 25-69 (забележими 5 братя-край на цъфтежа: всички класчета са завършили цъфтежа, но някои прашници без прашец могат да останат).
    Брой мин/макс приложения – 2

    Интервал между приложенията мин/макс- 21

    Вода L/дка мин/макс – 10-30 л/дка

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Брашнеста мана

    Листен пригор

    Ръжда

    Доза

    50 - 100 мл/дка

    Карантинен срок

    35 дни

    Допълнителна информация

    Внася се във фаза ВBCH 25-69 (забележими 5 братя-край на цъфтежа: всички класчета са завършили цъфтежа, но някои прашници без прашец могат да останат).
    Брой мин/макс приложения – 2

    Интервал между приложенията мин/макс- 21

    Вода L/дка мин/макс – 10-30 л/дка

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Брашнеста мана

    Ръжда

    Септориоза

    Доза

    50 - 100 мл/дка

    Карантинен срок

    35 дни

    Допълнителна информация

    Внася се във фаза ВBCH 25-69 (забележими 5 братя-край на цъфтежа: всички класчета са завършили цъфтежа, но някои прашници без прашец могат да останат).
    Брой мин/макс приложения – 2

    Интервал между приложенията мин/макс- 21

    Вода L/дка мин/макс – 10-30 л/дка