Препарати

ПРЕЗИДИУМ ЕДНО

Активни вещества

Допълнителна информация.

Производител

Допълнителна информация.

Категория на употреба

Допълнителна информация.

втора професионална

фунгицид

Допълнителна информация.

  Регистрация в БАБХ:

  Допълнителна информация.

  Актуализиран:

  Допълнителна информация.

  10.05.2024

  • Missing thumbnail

   НАЧИН НА ДЕЙСТВИЕ:

   ПРЕЗИДИУМ ЕДНО е иновативен фунгицид за контрол на мани, представляващ комбинация отдве активни вещества:
   ЗОКСАМИД активно вещество, принадлежащо към химичната група на бензамидите, характеризиращо се с висок афинитет към кутикулните восъци, покриващи всички органи на растенията (листа, гроздове и плодове) и притежаващо силно предпазно действие. След изсъхване, гарантира висока устойчивост на отмиване.
   ДИМЕТОМОРФ активно вещество, с трансламинарно и локално-системно действие, принадлежащо към групата на морфолините с изразено предпазно, лечебно и антиспорулантно действие.

   Метод на приложение: листно третиране с конвенционална наземна техника.

   ПРЕПОРЪКИ ПРИ ПРИЛОЖЕНИЕ:

   ПРЕЗИДИУМ ЕДНО трябва да се прилага предпазно при поява на условия, благоприятстващи развитието на заразата, като интервалите между третиранията се скъсяват при наличие на особено благоприятни за развитието на болестта атмосферни условия. Да се използва такова количество работен разтвор, което да позволи пълното и равномерно омокряне, но да се избегне оттичането му от листата. Да се спазват указанията за дозите, броя на приложенията и интервала между третиранията.

   ФИТОТОКСИЧНОСТ: При нормални условия на приложение ПРЕЗИДИУМ ЕДНО е селективен към културите, посочени на етикета. Приложението на резервоарни смеси с други продукти и
   при малко разпространени или нововъведени сортове, се препоръчва да се направи тест върху малкък участък, преди да се напръска цялата площ. При третирания с ултрамалообемни пръскачки да се направи предварителен тест за селективност.

   ПРИГОТВЯНЕ НА РАБОТНИЯ РАЗТВОР: Напълнете резервоара на пръскачката с половината от необходимото количество вода. Прибавете измерената доза от продукта и при непрекъснато разбъркване долейте останалата част от водата.

   СМЕСИМОСТ: ПРЕЗИДИУМ ЕДНО е съвместим с често използваните продукти. При приготвяне на смеси с продукти, чиято съвместимост не е известна, да се направи предварителен тест. В случай на смесване с други продукти да се спазва най-дългия карантинен срок и предпазните мерки, предвидени за най-токсичния продукт. В случай на интоксикация да бъде информиран лекаря за използваната смес.

    

   ПРИ НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПЛАТЕНА АГРОНОМИЧЕСКА КОНСУЛТАЦИЯ МОЛЯ СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.AGRINED.COM

   ПРИ ОТКРИВАНЕ НА НЕТОЧНОСТ ИЛИ ЗА КОНТАКТИ С АДМИНИСТРАТОРА НА САЙТА СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.PRZ.BG

   Използвайте продуктите за растителна защита след консултация с агроном и спазвайки закона за защита на растенията. Винаги прочитайте указанията върху етикета преди употреба.

  • Регистрации на ПРЕЗИДИУМ ЕДНО за България

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Мана

   Доза

   83 - 100 мл/дка

   Карантинен срок

   3 дни

   Допълнителна информация

   Внася се във фаза ВВСН 20-85 (десет листа на главното стъбло-50 % от плодовете са с типичен цвят на зреене)

   Брой мин/макс приложения – 1-3
   Вода л/дка мин/макс – 60 – 100 л/дка
   Интервал между приложенията мин. – 8-10 дни

   Третирането срещу мана с Президиум едно, позволява, като страничен ефект, частичното ограничаване на алтернария (Alternaria solani)

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Мана

   Доза

   100 мл/дка

   Карантинен срок

   7 дни

   Допълнителна информация

   Внася се във фаза ВВСН 20-90 (от разтваряне на 20 листа на главното стъбло (>4 см) – начало на пожълтяване на листата)
   Брой мин/макс приложения : 1-5

   Вода л/дка мин/макс 60 – 120 л/дка

   Интервал между приложенията мин. – 8-10 дни
   Третирането срещу мана с Президиум едно, позволява, като страничен ефект, частичното ограничаване на алтернария (Alternaria solani)

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Мана

   Доза

   83 - 100 мл/дка

   Карантинен срок

   3 дни

   Допълнителна информация

   Внася се във фаза ВВСН 11-89 (първи същински лист на главното стъбло е напълно разтворен – пълна зрялост: плодовете са с типичен цвят на зрялост).
   Брой мин/макс приложения : 1-3

   Вода л/дка мин/макс 20 – 100 л/дка

   Интервал между приложенията мин. – 8-10 дни

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Мана

   Доза

   100 мл/дка

   Карантинен срок

   28 дни

   Допълнителна информация

   Внася се във фаза ВВСН 15-79 (5 листа са отворени- повечето от зърната се събират, грозда се затваря)
   Брой мин/макс приложения – 1-3

   Вода л/дка мин/макс – 100 л/дка

   Интервал между приложенията мин. – 10-12 дни
   Третиранeто срещу мана с Президиум едно позволява, като страничен ефект, частичното ограничаване на сиво гниене (Botrytis cinerea)

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Мана

   Доза

   83 - 100 мл/дка

   Карантинен срок

   3 дни

   Допълнителна информация

   Срещу Мана (Peronospora destructor) – ВВСН 13- 89 трети лист (>3см) ясно видим – пълно узряване: семената черни и твърди).

   Брой мин/макс приложения : 1-3

   Вода л/дка мин/макс 20 – 100 л/дка

   Интервал между приложенията мин. – 8-10 дни

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Мана

   Доза

   83 - 100 мл/дка

   Карантинен срок

   3 дни

   Допълнителна информация

   Внася се във фаза ВВСН 11-89 (първи същински лист на главното стъбло е напълно разтворен – пълна зрялост: плодовете са с типичен цвят на зрялост)

   Брой мин/макс приложения – 1-3
   Вода л/дка мин/макс – 20 – 100 л/дка
   Интервал между приложенията мин. – 8-10 дни

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Мана

   Доза

   83 - 100 мл/дка

   Карантинен срок

   3 дни

   Допълнителна информация

   Внася се във фаза ВВСН 11-89 (първи същински лист на главното стъбло е напълно разтворен – пълна зрялост: плодовете са с типичен цвят на зрялост).
   Брой мин/макс приложения : 1-3

   Вода л/дка мин/макс 20 – 100 л/дка

   Интервал между приложенията мин. – 8-10 дни

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Мана

   Доза

   83 - 100 мл/дка

   Карантинен срок

   3 дни

   Допълнителна информация

   Срещу Мана (Peronospora destructor) – ВВСН 13- 89 трети лист (>3см) ясно видим – пълно узряване: семената черни и твърди).
   Брой мин/макс приложения : 1-3

   Вода л/дка мин/макс 20 – 100 л/дка

   Интервал между приложенията мин. – 8-10 дни