Препарати

ПРЕВ-ГОЛД

Активни вещества

Допълнителна информация.

Категория на употреба

Допълнителна информация.

втора професионална

фунгицид

Допълнителна информация.
 • SPe8- Опасен за пчелите

 • с несистемно действие

Регистрация в БАБХ:

Допълнителна информация.

Актуализиран:

Допълнителна информация.

22.11.2023

 • Missing thumbnail

  ПРЕВ-ГОЛД като фунгицид, прониква в защитните мембрани на повърхностния гъбичен мицел (хифи), спорангии и спори, като ги разгражда и излага на изсушаващия ефект на атмосферата. Растителната тъкан, заразена от гъбичките, също може да бъде изсушена, предотвратявайки по-нататъшното разпространение на болестта. Здравата тъкан не се засяга при препоръчаната доза на приложение.
  Физическото разрушаване на защитните слоеве настъпва при директен контакт, а повторно омокряне на третираните повърхности в рамките на 24-48 часа води до незабавен контрол.

  • Регистрации на ПРЕВ-ГОЛД за България

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Акари

   Доза

   400 - 700 мл/дка

   Карантинен срок

   Допълнителна информация

   Внася се във фаза BBCH 31 – 78 (начало на развитие на леторастите: вижда се оста на развиващите се леторасти – плодовете достигат до 80 % от окончателната си големина)

   Брой мин/макс приложения – 3
   Интервал между приложенията – 14 дни
   Вода л/дка мин/макс приложения – 100-175 л/дка
   Максимален брой третирания срещу видовете акари за вегетационен период е 3

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Акари

   Доза

   400 - 700 мл/дка

   Карантинен срок

   Допълнителна информация

   Декоративни дървета и храсти (чемшир, лавровишня) Срещу Panonychus sp.
   Внася се във фаза BBCH 31 – 78

   Брой мин/макс приложения – 3
   Интервал между приложенията – 14 дни
   Вода л/дка мин/макс – 100-175 л/дка

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Ръжда

   Доза

   200 - 700 мл/дка

   Карантинен срок

   Вреда

   Брашнеста мана

   Доза

   300 - 700 мл/дка

   Карантинен срок

   Вреда

   Щитоносни въшки

   Чемширов молец

   Лъжещитоносни въшки

   Доза

   200 - 700 мл/дка

   Карантинен срок

   Допълнителна информация

   Внася се във фаза BBCH 12 – 89

   Брой мин/макс приложения – 3
   Интервал между приложенията – 7 дни
   Вода л/дка мин/макс – 50-115 л/дка
   Максималният брой третирания срещу посочените болести/неприятели за вегетационен период 6

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Кафяви листни петна

   Доза

   200 - 600 мл/дка

   Карантинен срок

   Вреда

   Белокрилки

   Брашнеста мана

   Доза

   160 - 600 мл/дка

   Карантинен срок

   Допълнителна информация

   Внася се във фаза BBCH 12 – 89 (втори същински лист – пълна зрялост)

   Брой мин/макс приложения – 3
   Интервал между приложенията – 7 дни
   Вода л/дка мин/макс – 40-100 л/дка
   Максималният брой третирания срещу посочените болести/неприятели за един вегетационен период е 6

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Белокрилки

   Брашнеста мана

   Кубинска мана

   Доза

   160 - 600 мл/дка

   Карантинен срок

   Допълнителна информация

   Внася се във фаза BBCH 12 – 89 (втори същински лист на главното стебло е напълно разтворен – пълна зрялост:плодовете са с типичен цвят за зрялост)

   Брой мин/макс приложения – 3
   Интервал между приложенията – 7 дни
   Вода л/дка мин/макс – 40-100 л/дка
   Максималният брой третирания срещу посочените болести/неприятели за един вегетационен период е 6

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Акари

   Доза

   400 - 700 мл/дка

   Карантинен срок

   Допълнителна информация

   Внася се във фаза BBCH 31 – 78 (начало на развитие на леторастите: вижда се оста на развиващите се леторасти – плодовете достигат до 80 % от окончателната си големина)

   Брой мин/макс приложения – 3
   Интервал между приложенията – 14 дни
   Вода л/дка мин/макс приложения – 100-175 л/дка
   Максимален брой третирания срещу видовете акари за вегетационен период е 3

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Брашнеста мана

   Доза

   80 - 600 мл/дка

   Карантинен срок

   Вреда

   Акари

   Доза

   80 - 400 мл/дка

   Карантинен срок

   Допълнителна информация

   Внася се във фаза BBCH 15-81 (5 листа са отворени – начало на узряване: зърната започват да развиват характерните за сорта особености)

   Брой мин/макс приложения – 7
   Интервал между приложенията – 7 дни
   Вода л/дка мин/макс – 20-100 л/дка
   Максималният брой третирания срещу посочените вредители при лозя за вегетационен период е 7

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Акари

   Доза

   400 - 700 мл/дка

   Карантинен срок

   Допълнителна информация

   Внася се във фаза BBCH 31 – 78 (начало на развитие на леторастите: вижда се оста на развиващите се леторасти – плодовете достигат до 80 % от окончателната си големина)

   Брой мин/макс приложения – 3
   Интервал между приложенията – 14 дни
   Вода л/дка мин/макс приложения – 100-175 л/дка
   Максимален брой третирания срещу видовете акари за вегетационен период е 3

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Белокрилки

   Брашнеста мана

   Доза

   160 - 600 мл/дка

   Карантинен срок

   Допълнителна информация

   Внася се във фаза BBCH 12 – 89 (втори същински лист – пълна зрялост)

   Брой мин/макс приложения – 3
   Интервал между приложенията – 7 дни
   Вода л/дка мин/макс – 40-100 л/дка
   Максималният брой третирания срещу посочените болести/неприятели за един вегетационен период е 6

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Белокрилки

   Брашнеста мана

   Доза

   160 - 600 мл/дка

   Карантинен срок

   Допълнителна информация

   Внася се във фаза BBCH 12 – 89 (втори същински лист – пълна зрялост)

   Брой мин/макс приложения – 3
   Интервал между приложенията – 7 дни
   Вода л/дка мин/макс – 40-100 л/дка
   Максималният брой третирания срещу посочените болести/неприятели за един вегетационен период е 6

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Акари

   Доза

   400 - 700 мл/дка

   Карантинен срок

   Допълнителна информация

   Внася се във фаза BBCH 31 – 78 (начало на развитие на леторастите: вижда се оста на развиващите се леторасти – плодовете достигат до 80 % от окончателната си големина)

   Брой мин/макс приложения – 3
   Интервал между приложенията – 14 дни
   Вода л/дка мин/макс приложения – 100-175 л/дка
   Максимален брой третирания срещу видовете акари за вегетационен период е 3

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Белокрилки

   Брашнеста мана

   Кубинска мана

   Доза

   160 - 600 мл/дка

   Карантинен срок

   Допълнителна информация

   Внася се във фаза BBCH 12 – 89 (втори същински лист на главното стебло е напълно разтворен – пълна зрялост:плодовете са с типичен цвят за зрялост)

   Брой мин/макс приложения – 3
   Интервал между приложенията – 7 дни
   Вода л/дка мин/макс – 40-100 л/дка
   Максималният брой третирания срещу посочените болести/неприятели за един вегетационен период е 6

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Брашнеста мана

   Мана

   Ръжда

   Черни листни петна

   Доза

   160 - 600 мл/дка

   Карантинен срок

   Допълнителна информация

   Внася се във фаза BBCH 12 – 89

   Брой мин/макс приложения – 3
   Интервал между приложенията – 7 дни
   Вода л/дка мин/макс – 40-100 л/дка
   Максималният брой третирания срещу посочените болести/неприятели за вегетационен период 6

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Белокрилки

   Брашнеста мана

   Кубинска мана

   Доза

   160 - 600 мл/дка

   Карантинен срок

   Допълнителна информация

   Внася се във фаза BBCH 12 – 89 (втори същински лист на главното стебло е напълно разтворен – пълна зрялост:плодовете са с типичен цвят за зрялост)

   Брой мин/макс приложения – 3
   Интервал между приложенията – 7 дни
   Вода л/дка мин/макс – 40-100 л/дка
   Максималният брой третирания срещу посочените болести/неприятели за един вегетационен период е 6

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Белокрилки

   Брашнеста мана

   Кубинска мана

   Доза

   160 - 600 мл/дка

   Карантинен срок

   Допълнителна информация

   Внася се във фаза BBCH 12 – 89 (втори същински лист на главното стебло е напълно разтворен – пълна зрялост:плодовете са с типичен цвят за зрялост)

   Брой мин/макс приложения – 3
   Интервал между приложенията – 7 дни
   Вода л/дка мин/макс – 40-100 л/дка
   Максималният брой третирания срещу посочените болести/неприятели за един вегетационен период е 6

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Доза

   240 - 600 мл/дка

   Карантинен срок

   Допълнителна информация

   Срещу Panonychus sp.
   Внася се във фаза BBCH 31 – 78

   Брой мин/макс приложения – 3
   Интервал между приложенията – 14 дни
   Вода л/дка мин/макс – 60-150 л/дка