Препарати

ПОЛИРАМ ДФ

Активни вещества

Допълнителна информация.

Производител

Допълнителна информация.

Категория на употреба

Допълнителна информация.

втора професионална

фунгицид

Допълнителна информация.

  Регистрация в БАБХ:

  Допълнителна информация.

  Актуализиран:

  Допълнителна информация.

  22.04.2024

  • Missing thumbnail

   ПОЛИРАМ ДФ е универсалният фунгицид за лозя, овощни и зеленчукови култури

   Широкоспектърен контактен фунгицид с предпазно действие за борба срещу болести по лозя, овощни и зеленчукови култури

   Начин на приложение:

   Продуктът са резрежда с вода до разрешената доза/ концентрация. С този работен разтвор се напръсква равномерно листната маса на културите. При работа с Полирам ДФ могат да се използват всякакви видове конвенционални пръскачки. Първите пръскания започват преди появата на болестта и продължават в интервал от 7 до 10 дни. Третиранията срещу
   обикновените мани се провеждат съгласно указанията и сигналите на регионалните прогнозни служби.
   Механизъм на действие:
   Полирам ДФ е фунгицид с контактно действие, въздейства на спорите и мицела на гъбните патогени. Прилага се профилактично за да се осигури контакт с гъбните патогени още в началото
   на инфекцията и по този начин да се предотврати покълнването на спорите, развитието на мицела и проникването му в растенията. При използване на Полирам ДФ растенията придобиват по-интензивен зелен цвят.

   Приготвяне на работния разтвор:

   • преди третиране се проверява чистотата и изправността на пръскачката и дюзите;
   • определя се разходът на работен разтвор;
   • резервоарът на пръскачката се напълва от 1/2 до 2/3 с вода;
   • изчисленото количество препарат се изсипва в резервоара и се разбърква; резервоарът се допълва догоре с вода и се разбърква, докато работният разтвор се хомогенизира напълно;
   • започва се пръскането, като се има предвид, че е много важно доброто и равномерно напръскване на листната маса;
   • по време на пръскането работният разтвор трябва да се разбърква постоянно чрез механична бъркалка или връщане на част от разтвора обратно в резервоара;
   • след прекъсвания на работата разтворът трябва отново да се разбърка старателно;

    

   ПРИ НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПЛАТЕНА АГРОНОМИЧЕСКА КОНСУЛТАЦИЯ МОЛЯ СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.AGRINED.COM

   ПРИ ОТКРИВАНЕ НА НЕТОЧНОСТ ИЛИ ЗА КОНТАКТИ С АДМИНИСТРАТОРА НА САЙТА СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.PRZ.BG

   Използвайте продуктите за растителна защита след консултация с агроном и спазвайки закона за защита на растенията. Винаги прочитайте указанията върху етикета преди употреба.

  • Регистрации на ПОЛИРАМ ДФ за България

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Мана

   Доза

   180 - 200 г/дка

   Карантинен срок

   3 дни

   Допълнителна информация

   Внася се във фаза ВВСН 20-89 (двадесети лист-пълна зрялост: плодовете са с типичен цвят за зрялост)

   Брой мин/макс приложения – 3
   Интервал между приложенията – 7
   Вода л/дка мин/макс – 50-100 л/дка

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Мана

   Алтернария

   Доза

   200 гр/дка

   Карантинен срок

   7 дни

   Вреда

   Листни петна

   Доза

   200 г/дка

   Карантинен срок

   7 дни

   Допълнителна информация

   Внася се във фаза ВВСН 20-89 (десет или повече листа на главното стъбло-пълна зрялост) 0,2%

   Брой мин/макс приложения – 3
   Интервал между приложенията – 7
   Вода л/дка мин/макс – 100 л/дка

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Мана

   Алтернария

   Доза

   180 - 200 г/дка

   Карантинен срок

   14 дни

   Допълнителна информация

   Внася се във фаза ВВСН 20-89 (разтваряне на 10 листа на главното стъблоплодо-вете от 1-во плодообразуване се сбръчкват,семената потъмняват

   Брой мин/макс приложения – 3
   Интервал между приложенията – 7
   Вода л/дка мин/макс – 60 л/дка

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Мана

   Доза

   180 - 200 г/дка

   Карантинен срок

   3 дни

   Допълнителна информация

   Внася се във фаза ВВСН 20-89 (двадесети лист-пълна зрялост: плодовете са с типичен цвят за зрялост)

   Брой мин/макс приложения – 3
   Интервал между приложенията – 7
   Вода л/дка мин/макс – 50-100 л/дка

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Струпясване

   Доза

   200 г/дка

   Карантинен срок

   21 дни

   Допълнителна информация

   Внася се във фаза ВВСН 10-81(фаза „миши уши“-начало на узряване: първа поява на специфичното за сорта оцветяване)

   Брой мин/макс приложения – 3
   Интервал между приложенията – 7
   Вода л/дка мин/макс – 80 – 150 л/дка

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Мана

   Доза

   200 гр/дка

   Карантинен срок

   14 дни

   Допълнителна информация

   Внася се във фаза ВВСН 15-79 (пет листа са отворени-повечето от зърната се събират, грозда се затваря) 0,2%

   Брой мин/макс приложения – 3
   Интервал между приложенията – 7
   Вода л/дка мин/макс – 100 л/дка

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Мана

   Доза

   180 - 220 г/дка

   Карантинен срок

   7 дни

   Допълнителна информация

   Внася се във фаза ВВСН 13-48 (трети лист (> 3 см) ясно видим-при 50% от растенията листата са завити)

   Брой мин/макс приложения – 6
   Интервал между приложенията – 7
   Вода л/дка мин/макс –60 л/дка

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Мана

   Доза

   120 - 200 г/дка

   Карантинен срок

   14 дни

   Допълнителна информация

   Внася се във фаза ВВСН 20-49 (10 или повече същински листа разтворени-типичен размер,форма и твърдост на главите)

   Брой мин/макс приложения – 3
   Интервал между приложенията – 7
   Вода л/дка мин/макс – 100 л/дка

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Мана

   Доза

   180 - 200 г/дка

   Карантинен срок

   3 дни

   Допълнителна информация

   Внася се във фаза ВВСН 20-89 (двадесети лист-пълна зрялост: плодовете са с типичен цвят за зрялост)

   Брой мин/макс приложения – 3
   Интервал между приложенията – 7
   Вода л/дка мин/макс – 50-100 л/дка

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Мана

   Доза

   180 - 200 г/дка

   Карантинен срок

   3 дни

   Допълнителна информация

   Внася се във фаза ВВСН 20-89 (двадесети лист-пълна зрялост: плодовете са с типичен цвят за зрялост)

   Брой мин/макс приложения – 3
   Интервал между приложенията – 7
   Вода л/дка мин/макс – 50-100 л/дка

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Мана

   Доза

   180 - 200 г/дка

   Карантинен срок

   3 дни

   Допълнителна информация

   Внася се във фаза ВВСН 20-89 (двадесети лист-пълна зрялост: плодовете са с типичен цвят за зрялост)

   Брой мин/макс приложения – 3
   Интервал между приложенията – 7
   Вода л/дка мин/макс – 50-100 л/дка

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Мана

   Доза

   180 - 220 г/дка

   Карантинен срок

   7 дни

   Допълнителна информация

   Внася се във фаза ВВСН 13-48 (трети лист (> 3 см) ясно видим-при 50% от растенията листата са завити)

   Брой мин/макс приложения – 6
   Интервал между приложенията – 7
   Вода л/дка мин/макс –60 л/дка

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Струпясване

   Доза

   200 гр/дка

   Карантинен срок

   28 дни

   Допълнителна информация

   Внася се във фаза ВВСН 10-81 (фаза „миши уши“-начало на узряване: първа поява на специфичното за сорта оцветяване)

   Брой мин/макс приложения – 3
   Интервал между приложенията – 7
   Вода л/дка мин/макс – 80-150 л/дка