Препарати

ПОЛИМЕР ВГ

Активни вещества

Допълнителна информация.

Производител

Допълнителна информация.

Категория на употреба

Допълнителна информация.

втора професионална

хербицид

Допълнителна информация.

  Регистрация в БАБХ:

  Допълнителна информация.

  Актуализиран:

  Допълнителна информация.

  20.05.2023

  • Missing thumbnail

   Вътрешно описание на препарата

   • Регистрации на ПОЛИМЕР ВГ за България

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Широколистни плевели

    Доза

    7.5 мл/дка

    Карантинен срок

    Допълнителна информация

    Фаза на приложение:BBCH 32 (до втори възел)

    Брой мин/макс приложения – 1
    Вода л/дка мин макс 20-30л/дка

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Широколистни плевели

    Доза

    7.5 мл/дка

    Карантинен срок

    Допълнителна информация

    Фаза на приложение:BBCH 32 (до втори възел)

    Брой мин/макс приложения – 1
    Вода л/дка мин макс 20-30л/дка

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Широколистни плевели

    Доза

    7.5 мл/дка

    Карантинен срок

    Допълнителна информация

    Фаза на приложение:BBCH 32 (до втори възел)

    Брой мин/макс приложения – 1
    Вода л/дка мин макс 20-30л/дка

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Широколистни плевели

    Доза

    7.5 мл/дка

    Карантинен срок

    Допълнителна информация

    Фаза на приложение:BBCH 32 (до втори възел)

    Брой мин/макс приложения – 1
    Вода л/дка мин макс 20-30л/дка