Препарати

ПОЙНТЕР УЛТРА

Активни вещества

Допълнителна информация.

Категория на употреба

Допълнителна информация.

непрофесионална

хербицид

Допълнителна информация.

  Регистрация в БАБХ:

  Допълнителна информация.

  Актуализиран:

  Допълнителна информация.

  15.01.2024

  • Missing thumbnail

   МЕХАНИЗЪМ НА ДЕЙСТВИЕ
   ПОЙНТЕР УЛТРА е хомогенна комбинация от два сулфонилурейни хербицида. Той се абсорбира от листата и корените и бързо се придвижва в цялото растение. Хербицидът блокира деленето на клетките във вегетационните върхове на корените и стъблата на чувствителните растения. Растежът на плевелите спира няколко часа след третирането, но видимите симптоми се появяват 5-10 дни по-късно. Пълното загиване на плевелите става за 15-25 дни. По-малко чувствителните плевелни видове и прерасналите плевели могат и да не загинат напълно, но те спират своето развитие и не конкурират културата по отношение на хранителни вещества и вода.ПОЙНТЕР УЛТРА е много ефективен, когато се прилага на малки по височина, активно растящи плевели.

   СПЕКТЪР НА ДЕЙСТВИЕ
   ПОЙНТЕР УЛТРА е ефективен срещу най-важните плевели при пшеница, ечемик, тритикале и овес. За да има най-добър резултат, плевелите трябва да са в ранна фаза на растеж. Трябва да се използва значителен обем вода – 20 – 30 л/дка, за да се постигне добро покритие на плевелите от разтвора. ПОЙНТЕР УЛТРА е устойчив на дъжд, паднал два часа след третирането. Ако завали дъжд, преди да са изминали два часа. от пръскането, ефектът от хербицида може да бъде намален.

   СМЕСИМОСТ
   Може да се смесва с повечето от използуваните в практиката пестициди и листни торове, използвани при житните култури.При използване на друг продукт като партньор на ПОЙНТЕР УЛТРА, задължително да се спазват инструкциите посочени в неговия етикет. Препоръчва се предварително да се направи тест за смесимост.

   • Регистрации на ПОЙНТЕР УЛТРА за България

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Широколистни плевели

    Доза

    3.5 г/дка

    Карантинен срок

    Допълнителна информация

    Внася се във фаза 2-3 лист най-късно до началото на вретенене на културата.

    Работен разтвор 30-40 л/дка

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Широколистни плевели

    Доза

    3.5 г/дка

    Карантинен срок

    Допълнителна информация

    Внася се във фаза 2-3 лист най-късно до началото на вретенене на културата.

    Работен разтвор 30-40 л/дка