Препарати

ПОЙНТЕР УЛТРА

Активни вещества

Допълнителна информация.

Категория на употреба

Допълнителна информация.

непрофесионална

хербицид

Допълнителна информация.

  Регистрация в БАБХ:

  Допълнителна информация.

  Актуализиран:

  Допълнителна информация.

  31.05.2024

  • Missing thumbnail

   МЕХАНИЗЪМ НА ДЕЙСТВИЕ
   ПОЙНТЕР УЛТРА е хомогенна комбинация от два сулфонилурейни хербицида. Той се абсорбира от листата и корените и бързо се придвижва в цялото растение. Хербицидът блокира деленето на клетките във вегетационните върхове на корените и стъблата на чувствителните растения. Растежът на плевелите спира няколко часа след третирането, но видимите симптоми се появяват 5-10 дни по-късно. Пълното загиване на плевелите става за 15-25 дни. По-малко чувствителните плевелни видове и прерасналите плевели могат и да не загинат напълно, но те спират своето развитие и не конкурират културата по отношение на хранителни вещества и вода. ПОЙНТЕР УЛТРА е много ефективен, когато се прилага на малки по височина, активно растящи плевели.

   СПЕКТЪР НА ДЕЙСТВИЕ
   ПОЙНТЕР УЛТРА е ефективен срещу най-важните плевели при пшеница, ечемик, тритикале и овес. За да има най-добър резултат, плевелите трябва да са в ранна фаза на растеж. Трябва да се използва значителен обем вода – 20 – 30 л/дка, за да се постигне добро покритие на плевелите от разтвора. ПОЙНТЕР УЛТРА е устойчив на дъжд, паднал два часа след третирането. Ако завали дъжд, преди да са изминали два часа. от пръскането, ефектът от хербицида може да бъде намален.

   СМЕСИМОСТ
   Може да се смесва с повечето от използуваните в практиката пестициди и листни торове, използвани при житните култури.При използване на друг продукт като партньор на ПОЙНТЕР УЛТРА, задължително да се спазват инструкциите посочени в неговия етикет. Препоръчва се предварително да се направи тест за смесимост.

   Препоръки:

   • Пойнтер Ултра се прилага максимално 1 път през вегетацията.
   • Приложението е напролет след 3-ти лист на културата.
   • Пойнтер е ефективен срещу най-важните широколистни плевели при пшеница, ечемик, тритикале и овес.
   • Пойнтер Ултра е високоефективен, когато се прилага на малки по височина, активно растящи плевели. Най-благоприятната фаза за широколистните плевели е 2-4 лист и фаза розетка за паламида.

    

   ПРИ НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПЛАТЕНА АГРОНОМИЧЕСКА КОНСУЛТАЦИЯ МОЛЯ СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.AGRINED.COM

   ПРИ ОТКРИВАНЕ НА НЕТОЧНОСТ ИЛИ ЗА КОНТАКТИ С АДМИНИСТРАТОРА НА САЙТА СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.PRZ.BG

   Използвайте продуктите за растителна защита след консултация с агроном и спазвайки закона за защита на растенията. Винаги прочитайте указанията върху етикета преди употреба.

  • Регистрации на ПОЙНТЕР УЛТРА за България

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Широколистни плевели

   Доза

   3.5 г/дка

   Карантинен срок

   няма

   Допълнителна информация

   Пшеница и ечемик (пролетни)

   Внася се във фаза BBCH 13-39 (3 листа разтворени – фаза на флагелния лист: флаговият лист е напълно разтворен, лигулата е едва видима)

   Брой мин/макс приложения -1
   Вода л/дка мин/макс – 30-40 л/дка

   Пшеница и ечемик (зимни)

   Внася се във фаза BBCH 20-39 (братене:само главното стъбло– фаза на флагелния лист: флагелният лист е напълно разтворен, лигулата е едва видима)
   Брой мин/макс приложения -1

   Вода л/дка мин/макс – 30-40 л/дка

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Широколистни плевели

   Доза

   3.5 г/дка

   Карантинен срок

   няма

   Допълнителна информация

   Пшеница и ечемик (пролетни)

   Внася се във фаза BBCH 13-39 (3 листа разтворени – фаза на флагелния лист: флаговият лист е напълно разтворен, лигулата е едва видима)

   Брой мин/макс приложения -1
   Вода л/дка мин/макс – 30-40 л/дка

   Пшеница и ечемик (зимни)

   Внася се във фаза BBCH 20-39 (братене:само главното стъбло– фаза на флагелния лист: флагелният лист е напълно разтворен, лигулата е едва видима)
   Брой мин/макс приложения -1

   Вода л/дка мин/макс – 30-40 л/дка