Препарати

ПЛИНКЕР 600 СК

Активни вещества

Допълнителна информация.

Категория на употреба

Допълнителна информация.

втора професионална

фунгицид

Допълнителна информация.

  Регистрация в БАБХ:

  Допълнителна информация.

  Актуализиран:

  Допълнителна информация.

  20.05.2023

  • Missing thumbnail

   Вътрешно описание на препарата

   • Регистрации на ПЛИНКЕР 600 СК за България

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Мрежести петна

    Листна ръжда

    Листен пригор

    Доза

    150 мл/дка

    Карантинен срок

    56 дни

    Допълнителна информация

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Ранен листен пригор

    Кафява ръжда

    Доза

    150 мл/дка

    Карантинен срок

    56 дни

    Допълнителна информация