Препарати

ПЛЕНАРИС

Активни вещества

Допълнителна информация.

Производител

Допълнителна информация.

Категория на употреба

Допълнителна информация.

втора професионална

фунгицид

Допълнителна информация.
 • със системно действие

Регистрация в БАБХ:

Допълнителна информация.

Актуализиран:

Допълнителна информация.

10.05.2024

 • Missing thumbnail

  ПЛЕНАРИС е нова мощна технология от Syngenta Seedcare за контрол на плесента при слънчогледите.

  ПЛЕНАРИС използва най-модерната технология за прилагане на семена и е най-новото допълнение към най-изчерпателното портфолио за третиране на семена в индустрията. Syngenta Seedcare допринася за устойчиво управление на устойчивостта на плесен, което съчетава множество начини на действие с най-добрата генетика.

  ПЛЕНАРИС има нов начин на действие и контролира всички раси на генетично променливия патоген, Plasmopara halstedii.

  МЕХАНИЗЪМ НА ДЕЙСТВИЕ: Когато се прилага като третиране на семена, ПЛЕНАРИС се освобождава от семената и се разпръсква в околната почва, което създава защитна зона около разсада и поникващите корени. Благодарение на високата ефективност на фунгицида, разсадът е защитен от подвижните зооспори на патогена на плесента и източникът на първична инфекция е контролиран. фунгицида е системен и малко количество от активната съставка се движи нагоре в стъблото през ксилемата. Това действие предпазва от ранните стадии на вторична инфекция.

  ПРИ НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПЛАТЕНА АГРОНОМИЧЕСКА КОНСУЛТАЦИЯ МОЛЯ СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.AGRINED.COM

  ПРИ ОТКРИВАНЕ НА НЕТОЧНОСТ ИЛИ ЗА КОНТАКТИ С АДМИНИСТРАТОРА НА САЙТА СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.PRZ.BG

  Използвайте продуктите за растителна защита след консултация с агроном и спазвайки закона за защита на растенията. Винаги прочитайте указанията върху етикета преди употреба.

   

 • Регистрации на ПЛЕНАРИС за България

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Мана

  Доза

  125 - 175 мл/100 кг семена

  Карантинен срок

  няма

  Допълнителна информация

  Внася се във фаза ВВСН 00 (сухо семе).

  Брой мин/макс приложения – 1
  Количеството продукт/дка и а.в./дка е изчислено при сеитбена норма 7200 семена/дка.

  (0.675 мл продукт/дка при сеитбена норма 7200 семена/дка)