Препарати

ПЛАНТОЙЛ

Активни вещества

Допълнителна информация.

Производител

Допълнителна информация.

Категория на употреба

Допълнителна информация.

втора професионална

инсектицид

Допълнителна информация.
 • С несистемно действие

Регистрация в БАБХ:

Допълнителна информация.

Актуализиран:

Допълнителна информация.

20.05.2023

 • Missing thumbnail

  Вътрешно описание на препарата

  • Регистрации на ПЛАНТОЙЛ за България

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Акари

   Обикновен паяжинообразуващ акар

   Щитоносни въшки

   Доза

   1 - 3 л/дка

   Карантинен срок

   Допълнителна информация

   Внася се във фаза ВВСН 00-81 (покой: листните и цветните пъпки не са обособени, покрити са със зелени люспи – начало на оцветяването на плода (частично, неравномерно)).

   Брой мин/макс приложения – 1.
   Вода л/дка мин/макс – 100-200 л/дка.

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Калифорнийска щитоносна въшка

   Доза

   0.375 - 1.5 л/дка

   Карантинен срок

   Допълнителна информация

   Внася се във фаза BBCH 00 – 53 (покой: листните пъпки и по-дебелите цветни пъпки са затворени и покрити с дебели тъмни люспи – разпукване на пъпките: видими са зелените връхчета, които обхващат цветовете.

   Брой мин/макс приложения – 1.
   Вода л/дка мин/макс – 50-150 л/дка.

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Калифорнийска щитоносна въшка

   Черничева щитоносна въшка

   Доза

   0.375 - 1.5 л/дка

   Карантинен срок

   Допълнителна информация

   Внася се във фаза BBCH 00-53 (покой: листните и цветните пъпки са затворени и покрити с тъмнокафяви люспи – отваряне на пъпките: люспите са отворени, виждат се светлозелени сектори).

   Брой мин/макс приложения – 1.
   Вода л/дка мин/макс – 50-150 л/дка.

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Калифорнийска щитоносна въшка

   Доза

   0.375 - 1.5 л/дка

   Карантинен срок

   Допълнителна информация

   Внася се във фаза BBCH 00 – 53 (покой: листните пъпки и по-дебелите цветни пъпки са затворени и покрити с дебели тъмни люспи – разпукване на пъпките: видими са зелените връхчета, които обхващат цветовете.

   Брой мин/макс приложения – 1.
   Вода л/дка мин/макс – 50-150 л/дка.

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Акари

   Обикновен паяжинообразуващ акар

   Щитоносни въшки

   Доза

   1 - 3 л/дка

   Карантинен срок

   Допълнителна информация

   Внася се във фаза ВВСН 00-81 (покой: листните и цветните пъпки не са обособени, покрити са със зелени люспи – начало на оцветяването на плода (частично, неравномерно)).

   Брой мин/макс приложения – 1.
   Вода л/дка мин/макс – 100-200 л/дка.

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Акари

   Обикновен паяжинообразуващ акар

   Щитоносни въшки

   Доза

   1 - 3 л/дка

   Карантинен срок

   Допълнителна информация

   Внася се във фаза ВВСН 00-81 (покой: листните и цветните пъпки не са обособени, покрити са със зелени люспи – начало на оцветяването на плода (частично, неравномерно)).

   Брой мин/макс приложения – 1.
   Вода л/дка мин/макс – 100-200 л/дка.

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Акари

   Обикновен паяжинообразуващ акар

   Щитоносни въшки

   Доза

   1 - 3 л/дка

   Карантинен срок

   Допълнителна информация

   Внася се във фаза ВВСН 00-81 (покой: листните и цветните пъпки не са обособени, покрити са със зелени люспи – начало на оцветяването на плода (частично, неравномерно)).

   Брой мин/макс приложения – 1.
   Вода л/дка мин/макс – 100-200 л/дка.

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Калифорнийска щитоносна въшка

   Черничева щитоносна въшка

   Доза

   0.375 - 1.5 л/дка

   Карантинен срок

   Допълнителна информация

   Внася се във фаза BBCH 00-53 (покой: листните и цветните пъпки са затворени и покрити с тъмнокафяви люспи – отваряне на пъпките: люспите са отворени, виждат се светлозелени сектори).

   Брой мин/макс приложения – 1.
   Вода л/дка мин/макс – 50-150 л/дка.

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Калифорнийска щитоносна въшка

   Черничева щитоносна въшка

   Доза

   0.375 - 1.5 л/дка

   Карантинен срок

   Допълнителна информация

   Внася се във фаза BBCH 00-53 (покой: листните и цветните пъпки са затворени и покрити с тъмнокафяви люспи – отваряне на пъпките: люспите са отворени, виждат се светлозелени сектори).

   Брой мин/макс приложения – 1.
   Вода л/дка мин/макс – 50-150 л/дка.

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Калифорнийска щитоносна въшка

   Черничева щитоносна въшка

   Доза

   0.375 - 1.5 л/дка

   Карантинен срок

   Допълнителна информация

   Внася се във фаза BBCH 00-53 (покой: листните и цветните пъпки са затворени и покрити с тъмнокафяви люспи – отваряне на пъпките: люспите са отворени, виждат се светлозелени сектори).

   Брой мин/макс приложения – 1.
   Вода л/дка мин/макс – 50-150 л/дка.

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Калифорнийска щитоносна въшка

   Доза

   0.375 - 1.5 л/дка

   Карантинен срок

   Допълнителна информация

   Внася се във фаза BBCH 00 – 53 (покой: листните пъпки и по-дебелите цветни пъпки са затворени и покрити с дебели тъмни люспи – разпукване на пъпките: видими са зелените връхчета, които обхващат цветовете.

   Брой мин/макс приложения – 1.
   Вода л/дка мин/макс – 50-150 л/дка.