Препарати

ПИРИНЕКС 48 ЕК

Активни вещества

Допълнителна информация.

Производител

Допълнителна информация.

Категория на употреба

Допълнителна информация.

втора професионална

инсектицид

Допълнителна информация.

  Регистрация в БАБХ:

  Допълнителна информация.

  Актуализиран:

  Допълнителна информация.

  20.05.2023

  • Missing thumbnail

   Вътрешно описание на препарата

   • Регистрации на ПИРИНЕКС 48 ЕК за България

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Колорадски бръмбар

    Доза

    200 мл/дка

    Карантинен срок

    28 дни

    Допълнителна информация

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Ябълков плодов червей

    Доза

    0.12 %

    Карантинен срок

    28 дни

    Вреда

    Калифорнийска щитоносна въшка

    Доза

    0.15 %

    Карантинен срок

    28 дни

    Допълнителна информация

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Обикновена житна пиявица

    Доза

    80 мл/дка

    Карантинен срок

    28 дни

    Вреда

    Вредна житна дървеница

    Обикновена житна пиявица

    Доза

    100 мл/дка

    Карантинен срок

    28 дни

    Вреда

    Обикновен житен бегач

    Доза

    150 мл/дка

    Карантинен срок

    28 дни

    Допълнителна информация

    срещу ларви

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Зелева нощенка

    Доза

    100 мл/дка

    Карантинен срок

    28 дни

    Вреда

    Цвеклови бълхи

    Цвеклови щитовки

    Доза

    200 мл/дка

    Карантинен срок

    28 дни

    Вреда

    Цвеклов молец

    Доза

    250 мл/дка

    Карантинен срок

    28 дни

    Допълнителна информация

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Ябълков плодов червей

    Доза

    0.12 %

    Карантинен срок

    28 дни

    Вреда

    Калифорнийска щитоносна въшка

    Доза

    0.15 %

    Карантинен срок

    28 дни

    Допълнителна информация

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Колорадски бръмбар

    Доза

    200 мл/дка

    Карантинен срок

    28 дни

    Допълнителна информация

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Ябълков плодов червей

    Доза

    0.12 %

    Карантинен срок

    28 дни

    Вреда

    Калифорнийска щитоносна въшка

    Доза

    0.15 %

    Карантинен срок

    28 дни

    Допълнителна информация

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Цвеклови бълхи

    Доза

    200 мл/дка

    Карантинен срок

    28 дни

    Вреда

    Цвеклов молец

    Доза

    250 мл/дка

    Карантинен срок

    28 дни

    Допълнителна информация

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Обикновена житна пиявица

    Доза

    80 мл/дка

    Карантинен срок

    28 дни

    Вреда

    Вредна житна дървеница

    Обикновена житна пиявица

    Доза

    100 мл/дка

    Карантинен срок

    28 дни

    Вреда

    Обикновен житен бегач

    Доза

    150 мл/дка

    Карантинен срок

    28 дни

    Допълнителна информация

    срещу ларви

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Ябълков плодов червей

    Доза

    0.12 %

    Карантинен срок

    28 дни

    Вреда

    Калифорнийска щитоносна въшка

    Доза

    0.15 %

    Карантинен срок

    28 дни

    Допълнителна информация

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Памукова листна въшка

    Тютюнев трипс

    Доза

    100 мл/дка

    Карантинен срок

    28 дни

    Допълнителна информация

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Колорадски бръмбар

    Доза

    200 мл/дка

    Карантинен срок

    28 дни

    Допълнителна информация

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Колорадски бръмбар

    Доза

    200 мл/дка

    Карантинен срок

    28 дни

    Допълнителна информация

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Калифорнийска щитоносна въшка

    Доза

    0.15 %

    Карантинен срок

    28 дни

    Допълнителна информация

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Обикновена житна пиявица

    Доза

    80 мл/дка

    Карантинен срок

    28 дни

    Вреда

    Вредна житна дървеница

    Обикновена житна пиявица

    Доза

    100 мл/дка

    Карантинен срок

    28 дни

    Вреда

    Обикновен житен бегач

    Доза

    150 мл/дка

    Карантинен срок

    28 дни

    Допълнителна информация

    срещу ларви

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Обикновена житна пиявица

    Доза

    80 мл/дка

    Карантинен срок

    28 дни

    Вреда

    Вредна житна дървеница

    Обикновена житна пиявица

    Доза

    100 мл/дка

    Карантинен срок

    28 дни

    Допълнителна информация

    срещу ларви

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Калифорнийска щитоносна въшка

    Сливов плодов червей

    Доза

    0.15 %

    Карантинен срок

    28 дни

    Допълнителна информация

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Обикновена житна пиявица

    Доза

    80 мл/дка

    Карантинен срок

    28 дни

    Вреда

    Вредна житна дървеница

    Обикновена житна пиявица

    Доза

    100 мл/дка

    Карантинен срок

    28 дни

    Допълнителна информация

    срещу ларви

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Царевичен стъблопробивач

    Обикновен житен бегач

    Доза

    150 мл/дка

    Карантинен срок

    28 дни

    Допълнителна информация

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Цвеклови бълхи

    Доза

    200 мл/дка

    Карантинен срок

    28 дни

    Вреда

    Цвеклов молец

    Доза

    250 мл/дка

    Карантинен срок

    28 дни

    Допълнителна информация

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Калифорнийска щитоносна въшка

    Доза

    0.15 %

    Карантинен срок

    28 дни

    Допълнителна информация

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Ябълков плодов червей

    Доза

    0.12 %

    Карантинен срок

    28 дни

    Вреда

    Калифорнийска щитоносна въшка

    Доза

    0.15 %

    Карантинен срок

    28 дни

    Допълнителна информация