Препарати

ПИЛОТ УЛТРА

Активни вещества

Допълнителна информация.

Производител

Допълнителна информация.

Категория на употреба

Допълнителна информация.

втора професионална

хербицид

Допълнителна информация.

  Регистрация в БАБХ:

  Допълнителна информация.

  Актуализиран:

  Допълнителна информация.

  15.01.2024

  • Missing thumbnail

   • Механизъм и спектър на действие: ПИЛОТ УЛТРА е селективен, системен, вегетационен хербицид за борба с едногодишни и многогодишни житни плевели, в т.ч балур от коренища.
   • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИМоркови – срещу едногодишни житни плевели – 100-150мл/дка; срещу многогодишни житни плевели* – 150-300мл/дка
    Захарно цвекло – срещу едногодишни житни плевели – 100-150мл/дка; срещу многогодишни житни плевели* – 150-300мл/дка
    Домати – срещу едногодишни житни плевели – 100-150мл/дка; срещу многогодишни житни плевели* – 150-300мл/дка
    Зелен фасул с шушулка – срещу едногодишни житни плевели – 100-150мл/дка; срещу многогодишни житни плевели* – 150-300мл/дка
    Бобови култури – срещу едногодишни житни плевели – 100-150мл/дка; срещу многогодишни житни плевели* – 150-300мл/дка
    Маслодайна рапица – срещу едногодишни житни плевели – 100-150мл/дка; срещу многогодишни житни плевели* – 150-300мл/дка
    Слънчоглед – срещу едногодишни житни плевели – 100-150мл/дка; срещу многогодишни житни плевели* – 150мл/дка
    Картофи – срещу едногодишни житни плевели – 100-150мл/дка; срещу многогодишни житни плевели* – 150-300мл/дка
    Памук – срещу едногодишни житни плевели – 100-150мл/дка; срещу многогодишни житни плевели* – 150-300мл/дка
    Соя – срещу едногодишни житни плевели – 100-150мл/дка; срещу многогодишни житни плевели* – 150-300мл/дка
    * При балур (Sorghum halepense) от коренища дозата може да бъде разделена в 2 приложения: 100мл/дка + 150мл/дка или 1 приложение от 250мл/дка
   • Карантинен срок (дни): 21 за моркови, домати и зелен фасул; 45 за картофи, бобови култури, слънчоглед и памук; 60 за захарно цвекло; 90 за маслодайна рапица

   • Регистрации на ПИЛОТ УЛТРА за България

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Едногодишни житни плевели

    Доза

    100 - 150 мл/дка

    Карантинен срок

    21 дни

    Вреда

    Многогодишни житни плевели

    Доза

    150 - 300 мл/дка

    Карантинен срок

    21 дни

    Допълнителна информация

    Внася се във фаза BBCH 11-81 (първи същински лист на основното стъбло – 10% от плодовете с типичен цвят на зреене).
    При плевелите: ВВСН 15-28 на едногодишните (5 истински листа – 8 видими братя).
    ВВСН 21-29 на многогодишните (братене).

    Брой мин/макс приложения – 1.
    Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка.
    Не повече от 1 приложение на култура.

    При балур от коренища дозата може да бъде разделена в 2 приложения: 100 мл/дка +150 мл/дка или 1 приложение от 250 мл/дка.

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Едногодишни житни плевели

    Доза

    100 - 150 мл/дка

    Карантинен срок

    60 дни

    Вреда

    Многогодишни житни плевели

    Доза

    150 - 300 мл/дка

    Карантинен срок

    60 дни

    Допълнителна информация

    Внася се във фаза BBCH 13-49 (разлистени 3 листа – кореноплодите са в техническа зрялост).
    При плевелите: ВВСН 12-22 на едногодишните (2 истински листа – 2 видими братя).
    ВВСН 12-32 на многогодишните (2 истински листа – 2 видими удължени междувъзлия).

    Брой мин/макс приложения – 1.
    Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка.
    Не повече от 1 приложение на култура.

    При балур от коренища дозата може да бъде разделена в 2 приложения: 100 мл/дка +150 мл/дка или 1 приложение от 250 мл/дка

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Едногодишни житни плевели

    Доза

    100 - 150 мл/дка

    Карантинен срок

    21 дни

    Вреда

    Многогодишни житни плевели

    Доза

    150 - 300 мл/дка

    Карантинен срок

    21 дни

    Допълнителна информация

    Зелен фасул с шушулки
    Внася се във фаза BBCH 11-69 (един развит лист – край на цъфтежа; първите чушки се виждат).
    При плевелите: ВВСН 20-30 на едногодишните (начало на братене – начало на удължаване на стъблото).

    Брой мин/макс приложения – 1.
    Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка.
    Не повече от 1 приложение на култура.

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Едногодишни житни плевели

    Доза

    100 - 150 мл/дка

    Карантинен срок

    45 дни

    Вреда

    Многогодишни житни плевели

    Доза

    150 - 300 мл/дка

    Карантинен срок

    45 дни

    Допълнителна информация

    Внася се във фаза BBCH 11-74 (разтваряне на първите листа на главното стъбло ( >4 см) – 40% от плодовете от първото плодообразуване достигат пълен размер).
    При плевелите: ВВСН 12-23 на едногодишните (2 истински листа – 3 видими братя).

    Брой мин/макс приложения – 1.
    Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка.
    Не повече от 1 приложение на култура.

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Едногодишни житни плевели

    Доза

    100 - 150 мл/дка

    Карантинен срок

    21 дни

    Вреда

    Многогодишни житни плевели

    Доза

    150 - 300 мл/дка

    Карантинен срок

    21 дни

    Допълнителна информация

    Внася се във фаза BBCH 11-47 (разтворен първи същински лист – 70 % от очаквания диаметър на корена е достигнат). При плевелите: ВВСН 16-41 на едногодишните (6 истински листа – удължаване на флаговия лист) ВВСН 12 на многогодишните (2 истински листа).

    Брой мин/макс приложения – 1.
    Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка .
    Не повече от 1 приложение на култура.

    При балур от коренища дозата може да бъде разделена в 2 приложения: 100 мл/дка +150 мл/дка или 1 приложение от 250 мл/дка

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Едногодишни житни плевели

    Доза

    100 - 150 мл/дка

    Карантинен срок

    45 дни

    Вреда

    Многогодишни житни плевели

    Доза

    150 - 300 мл/дка

    Карантинен срок

    45 дни

    Допълнителна информация

    Внася се във фаза BBCH 11-76 (първи същински лист разтворен – приблизително 60% от семенниците достигат крайния си размер).
    При плевелите: ВВСН 16-23 на едногодишните (6 истински листа – 3 видими братя).

    Брой мин/макс приложения – 1.
    Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка.
    Не повече от 1 приложение на култура.

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Едногодишни житни плевели

    Доза

    100 - 150 мл/дка

    Карантинен срок

    90 дни

    Вреда

    Многогодишни житни плевели

    Доза

    150 - 300 мл/дка

    Карантинен срок

    90 дни

    Допълнителна информация

    Внася се във фаза BBCH 11-50 (разтворен първи лист – наличие на цветни пъпки (бутони), още обвити с листа).
    При плевелите: ВВСН 13-27 на едногодишните (3 истински листа – 7 видими братя).

    Брой мин/макс приложения – 1.
    Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка.
    Не повече от 1 приложение на култура.

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Едногодишни житни плевели

    Доза

    100 - 150 мл/дка

    Карантинен срок

    45 дни

    Вреда

    Многогодишни житни плевели

    Доза

    150 мл/дка

    Карантинен срок

    45 дни

    Допълнителна информация

    Внася се във фаза BBCH 11-51 (първи лист – поява на цветен бутон между най-горните листа).
    При плевелите: ВВСН 13-23 на едногодишните (3 истински листа – 3 видими братя).

    Брой мин/макс приложения – 1.
    Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка.
    Не повече от 1 приложение на култура.

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Едногодишни житни плевели

    Многогодишни житни плевели

    Доза

    100 - 150 мл/дка

    Карантинен срок

    90 дни

    Допълнителна информация

    Внася се във фаза BBCH 11-49 (разтваря се първата двойка същински листа – жътвените вегетативни растителни части са достигнали окончателните си размери).
    При плевелите: ВВСН 11-23 на едногодишните (първи същински лист – 3 видими братя).

    Брой мин/макс приложения – 1.
    Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка.
    Не повече от 1 приложение на култура.