Препарати

ПИКТОР СК

Активни вещества

Допълнителна информация.

Производител

Допълнителна информация.

Категория на употреба

Допълнителна информация.

първа професионална

фунгицид

Допълнителна информация.

  Регистрация в БАБХ:

  Допълнителна информация.

  Актуализиран:

  Допълнителна информация.

  22.11.2023

  • Missing thumbnail

   Механизъм на действие: Пиктор СК е широкоспектърен системен фунгицид срещу гъбните патогени ботритис, склеротиния, алтернария, фома, фомопсис с предпазно, стопиращо и лечебно действие. Той инхибира бързо, ефикасно и продължително развитието на гъбните патогени, предотвратява проникването на кълновете на болестните причинители в тъканите на растенията
   (предпазно действие), блокира развитието на гъбните патогени, които вече са проникнали в растителните тъкани (стопиращо действие), спира растежа на хифите, предотвратява спорообразуването и унищожава вече развитите спори (лечебно действие). Продуктът притежава бързо начално действие и голяма продължителност на биологичното действие.
   Приготвяне на работния разтвор:
   • преди третиране се проверява чистотата и изправността на пръскачката и дюзите;
   • определя се разходът на работен разтвор;
   • резервоарът на пръскачката се напълва от 1/2 до 2/3 с вода;
   • изчисленото количество продукт се излива в резервоара и се разбърква; резервоарът се допълва догоре с вода и се разбърква, докато работният разтвор се хомогенизира напълно;
   • започва се пръскането, като се има предвид, че е много важно доброто и равномерно напръскване на листната маса;
   • по време на пръскането работният разтвор трябва да се разбърква постоянно чрез механична бъркалка или връщане на част от разтвора обратно в резервоара;
   • след прекъсвания на работата разтворът трябва отново да се разбърка старателно.

   • Регистрации на ПИКТОР СК за България

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Фома

    Склеротиния

    Алтернариоза

    Доза

    50 мл/дка

    Карантинен срок

    28 дни

    Допълнителна информация

    Внася се във фаза „розетка” (BBCH 13-14)

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Алтернария

    Доза

    30 - 50 мл/дка

    Карантинен срок

    56 дни

    Вреда

    Фома

    Доза

    40 мл/дка

    Карантинен срок

    30 дни

    Вреда

    Склеротиния

    Фомопсис (сиви петна)

    Сиво гниене

    Доза

    50 мл/дка

    Карантинен срок

    30 дни

    Допълнителна информация

    Внася се от фаза BBCH 51 (Поява на цветен бутон между най-горните листа) до фаза BBCH 61 (Начало на цъф-тежа: езичестите цветове се удъл-жават; тръбестите цветове, заемащи външната третина на цветното легло, се виждат)
    Максимален брой третирания за сезон – 2