Препарати

ПИКАДОР 35 СТ

Активни вещества

Допълнителна информация.

Производител

Допълнителна информация.

Категория на употреба

Допълнителна информация.

втора професионална

инсектицид

Допълнителна информация.

  Регистрация в БАБХ:

  Допълнителна информация.

  Актуализиран:

  Допълнителна информация.

  20.05.2023

  • Missing thumbnail

   Вътрешно описание на препарата

   • Регистрации на ПИКАДОР 35 СТ за България

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Майски бръмбар

    Доза

    1200 мл/100 кг семена

    Карантинен срок

    Допълнителна информация

    Третиране на семена
    Забранена е употребата на третирани с продукта семена на царевица ( чл. 2 на Регламент (ЕС) № 485/2013 от 24 май 2013 г.)