Препарати

ПЕРМИТ

Активни вещества

Допълнителна информация.

Производител

Допълнителна информация.

Категория на употреба

Допълнителна информация.

втора професионална

хербицид

Допълнителна информация.

  Регистрация в БАБХ:

  Допълнителна информация.

  Актуализиран:

  Допълнителна информация.

  11.01.2024

  • Missing thumbnail

   МЕХАНИЗЪМ НА ДЕЙСТВИЕ:
   ПЕРМИТ е селективен хербицид за контрол на широколистни плевели, под формата на вододиспергируеми гранули. Продуктът се поема чрез листната маса и чрез кореновата система, бързо се транслоцира до меристемните точки на нарастване и до самата коренова система, като инхибира тяхното нарастване и развитие. ПЕРМИТ е ефикасен срещу: морски болбосхьонус (Bolboschoenus maritimus), островърх камъш (Schoenoplectus mucronatus), чуфа (Cyperus esculentus),кисели треви/циперус (Cyperus spp.), жаблекова лаваница (Alisma plantagoaquatica), ланцетолистна лаваница (Alisma lanceolatum), Ammannia coccinea, бутрак (Bidens spp.), просфорник (Abutilon theophrasti), видове куча лобода (Chenopodium spp.), черно куче грозде (Solanum nigrum), видове пача трева (Polygonum spp.), обикновенно чадърче (Calystegia sepium), поветица (Convolvulus arvensis), бутрак/свиница (Xanthium spp.), и др.

   СЪВМЕСИМОСТ:
   ПЕРМИТ е съвместим с най-разпространените хербициди, използвани в ориз и царевица.. В случай на смесване с други продукти, първо разредетеПЕРМИТ и след това останалите продукти.

   ПРИГОТВЯНЕ НА РАБОТНИЯ РАЗТВОР:
   Изсипете продукта в резервоара на пръскачката, напълнена с половината от необходимият обем чиста вода. Долейте резервоара до необходимото количество вода, дръжте бъркалката включена

   • Регистрации на ПЕРМИТ за България

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Доза

    4 - 5 г/дка

    Карантинен срок

    119 дни

    Допълнителна информация

    Срещу Камъш морски (крайморски), кандра (Bolboschoenus maritimus, syn. Scirpus maritimus), камъш островръх (Schoenoplectus mucronatus, syn. Scirpus mucronatus), кисели треви (Cyperus sp.) – внася се във фаза ВВСН 12-24 (два листа разтворени – забележими 4 братя)

    Брой мин/макс пеиложения – 1
    Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка
    Моментът на приложение на продукта се определя от фенофазата на културата. Карантинният срок е даден като индикация за очакван карантинен срок възоснова на опитите за остатъчни вещества

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Едногодишни широколистни плевели

    Многогодишни житни плевели

    Многогодишни широколистни плевели

    Доза

    1.5 - 2.5 г/дка

    Карантинен срок

    Вреда

    Едногодишни житни плевели

    Многогодишни житни плевели

    Многогодишни широколистни плевели

    Доза

    3 - 5 г/дка

    Карантинен срок

    Допълнителна информация

    Внася се във фаза BBCH 12-18(разтваряне на втори лист – разтваряне на осми лист)

    Брой мин/макс пеиложения – 2
    Интервал между приложенията – 4 дни
    Вода л/дка мин/макс – 30 л/дка
    Прибиране за фураж във фаза BBCH 75