Препарати

ПЕРГАДО МЕД 27 ВГ

Активни вещества

Допълнителна информация.

Производител

Допълнителна информация.

Категория на употреба

Допълнителна информация.

непрофесионална

фунгицид

Допълнителна информация.

  Регистрация в БАБХ:

  Допълнителна информация.

  Актуализиран:

  Допълнителна информация.

  12.03.2024

  • Missing thumbnail

   Механизъм на действие: ПЕРГАДО МЕД 27 ВГ е комбиниран фунгицид с контактно предпазно и системно предпазно и лечебно действие.

   Образува защитен филм под кутикулата на плода и листата, осигурявайки отлична защита срещу болести. Ефективността на лекарството не зависи от времето. ПЕРГАДО МЕД 27 ВГ има перфектна устойчивост на дъжд: незабавно се свързва с восъчния слой на листа и валежите, паднали в рамките на един час след третирането, не намаляват неговата ефективност.

   ПРИ НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПЛАТЕНА АГРОНОМИЧЕСКА КОНСУЛТАЦИЯ МОЛЯ СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.AGRINED.COM

   ПРИ ОТКРИВАНЕ НА НЕТОЧНОСТ ИЛИ ЗА КОНТАКТИ С АДМИНИСТРАТОРА НА САЙТА СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.PRZ.BG

   Използвайте продуктите за растителна защита след консултация с агроном и спазвайки закона за защита на растенията. Винаги прочитайте указанията върху етикета преди употреба.

    

   • Регистрации на ПЕРГАДО МЕД 27 ВГ за България

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Мана

    Доза

    500 г/дка

    Карантинен срок

    3 дни

    Допълнителна информация

    Внася се през вегетация, при наличие на критични периоди за проява на болестта
    Карантина: 3 дни домати (прясна консумация), 10 консервни;

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Мана

    Доза

    500 г/дка

    Карантинен срок

    21 дни

    Допълнителна информация

    внася се след образуване на ягоридата по лозата