Препарати

ПЕНКОЦЕБ 75 ВГ

Активни вещества

Допълнителна информация.

Производител

Допълнителна информация.

Категория на употреба

Допълнителна информация.

първа професионална

фунгицид

Допълнителна информация.

  Регистрация в БАБХ:

  Допълнителна информация.

  Актуализиран:

  Допълнителна информация.

  20.05.2023

  • Missing thumbnail

   Вътрешно описание на препарата

   • Регистрации на ПЕНКОЦЕБ 75 ВГ за България

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Краста

    Доза

    210 г/дка

    Карантинен срок

    3 дни

    Допълнителна информация

    Внася се във фаза BBCH 12-81

    Брой мин/макс приложения – 4
    Интервал между приложенията мин/макс – 7
    Вода л/дка мин/макс – 40-100 л /дка

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Кафяви листни петна

    Мана

    Бели листни петна

    Доза

    210 г/дка

    Карантинен срок

    3 дни

    Допълнителна информация

    Внася се във фаза BBCH 12-81

    Брой мин/макс приложения – 4
    Интервал между приложенията мин/макс – 7
    Вода л/дка мин/макс – 40-100 л /дка

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Мана

    Кафяви листни петна

    Доза

    210 г/дка

    Карантинен срок

    7 дни

    Допълнителна информация

    Внася се във фаза BBCH 12-95

    Брой мин/макс приложения – 8
    Интервал между приложенията мин/макс – 7
    Вода л/дка мин/макс – 40-100 л /дка

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Мана

    Черно гниене

    Доза

    210 г/дка

    Карантинен срок

    28 дни

    Допълнителна информация

    Внася се във фаза BBCH 07-83

    Брой мин/макс приложения – 4
    Интервал между приложенията мин/макс – 7
    Вода л/дка мин/макс – 40-100 л /дка

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Мана

    Доза

    210 г/дка

    Карантинен срок

    28 дни

    Допълнителна информация

    Внася се във фаза BBCH 12-45

    Брой мин/макс приложения – 4
    Интервал между приложенията мин/макс – 7
    Вода л/дка мин/макс – 40-100 л /дка

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Кафяви листни петна

    Доза

    210 г/дка

    Карантинен срок

    3 дни

    Допълнителна информация

    Внася се във фаза BBCH 12-81

    Брой мин/макс приложения – 4
    Интервал между приложенията мин/макс – 7
    Вода л/дка мин/макс – 40-100 л /дка

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Ранен листен пригор

    Жълта Ръжда

    Кафява ръжда

    Черна стъблена ръжда

    Доза

    210 г/дка

    Карантинен срок

    28 дни

    Допълнителна информация

    Внася се във фаза ВВСН 31-59 първият възел е поне на 1 см над възела на братене – край на изкласяването: класът напълно се е показал от влагалището на флаговия лист

    Брой мин/макс приложения – 2
    Интервал между приложенията мин/макс – 14-21 
    Вода л/дка мин/макс – 20-80 л /дка

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Краста

    Доза

    210 г/дка

    Карантинен срок

    3 дни

    Допълнителна информация

    Внася се във фаза BBCH 12-81

    Брой мин/макс приложения – 4
    Интервал между приложенията мин/макс – 7
    Вода л/дка мин/макс – 40-100 л /дка