Препарати

ПЕНДИ 40 СК

Активни вещества

Допълнителна информация.

Производител

Допълнителна информация.

Категория на употреба

Допълнителна информация.

втора професионална

хербицид

Допълнителна информация.

  Регистрация в БАБХ:

  Допълнителна информация.

  Актуализиран:

  Допълнителна информация.

  10.06.2024

  • Missing thumbnail

   Пенди 40 СК е селективен хербицид с почвено и листно действие. Приложен след сеитба преди поникване, продуктът образува хербициден слой в почвата.

   Механизъм на действие:

   Преминавайки през този хербициден слой, плевелите поемат активната субстанция, вследствие на което загиват. Използван рано през вегетация Пенди 40 СК се абсорбира и чрез листата на чувствителните плевели, като предизвиква промени в техния метаболизъм, водещи до неизбежното им загиване. Продължителността на хербицидното действие е до няколко седмици, в зависимост от начина на приложение и климатичните условия – температура и влажност на почвата.  Дългото действие на Пенди 40 СК подпомага унищожаването и на по-късно поникващите плевели.  Пенди 40 СК се абсорбира по-силно от почвата и се разлага по-бавно от слънчевите лъчи. При почви с високо съдържание на хумус и глина активността на хербицида намалява поради засилена абсорбция и частично блокиране от почвата. В такива случаи трябва да се прилагат по-високите дози.

   Резистентност:
   За да се предотврати появата на резистентност у плевелните популации, винаги да се спазват препоръките на етикета и редовно да се наблюдават полетата за каквито и да било признаци на слаб контрол. Да се използват хербициди с различни механизми на действие.

   Приготвяне и прилагане на работен разтвор:
   Никога да не се приготвя по-голямо количество разтвор, отколкото е необходимо. При приготвянето на сместа, напълнете резервоара на пръскачката до половината с чиста вода и включете бъркалката. Добавете Пенди 40 СК в резервоара при продължаващо разбъркване и след това допълнете с вода. Продължете разбъркването до приключване на пръскането. Използвайте воден спрей с фина или средна капка, за да се гарантира по-добро и равномерно покритие.

    

   ПРИ НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПЛАТЕНА АГРОНОМИЧЕСКА КОНСУЛТАЦИЯ МОЛЯ СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.AGRINED.COM

   ПРИ ОТКРИВАНЕ НА НЕТОЧНОСТ ИЛИ ЗА КОНТАКТИ С АДМИНИСТРАТОРА НА САЙТА СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.PRZ.BG

   Използвайте продуктите за растителна защита след консултация с агроном и спазвайки закона за защита на растенията. Винаги прочитайте указанията върху етикета преди употреба.

  • Регистрации на ПЕНДИ 40 СК за България

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Едногодишни житни плевели

   Едногодишни широколистни плевели

   Доза

   330 - 500 мл/дка

   Карантинен срок

   28 дни

   Допълнителна информация

   След сеитба, преди поникване (ССПП)

   Брой приложения мин/макс – 1
   Вода л/дка – 20-80

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Едногодишни житни плевели

   Едногодишни широколистни плевели

   Доза

   300 - 500 мл/дка

   Карантинен срок

   Ограничен от фазата на приложение

   Допълнителна информация

   Грах за консервиране
   След сеитба, преди поникване на културата.

   Брой приложения мин/макс – 1
   Вода л/дка – 20-80
   Карантинен срок – Ограничен от фазата на приложение.

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Едногодишни житни плевели

   Едногодишни широколистни плевели

   Доза

   300 - 500 мл/дка

   Карантинен срок

   Ограничен от фазата на приложение

   Допълнителна информация

   В периода между прибиране на реколтата и оформяне на завръза.

   Брой приложения мин/макс – 1
   Вода л/дка – 20-80
   Карантинен срок – Ограничен от фазата на приложение.

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Едногодишни житни плевели

   Едногодишни широколистни плевели

   Доза

   250 - 600 мл/дка

   Карантинен срок

   Ограничен от фазата на приложение

   Допълнителна информация

   Внася се преди или след разсаждане

   Брой приложения мин/макс – 1
   Вода л/дка – 20-80

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Едногодишни житни плевели

   Едногодишни широколистни плевели

   Доза

   250 - 500 мл/дка

   Карантинен срок

   75 дни

   Допълнителна информация

   Внася се ССПП или преди разсаждане

   Брой приложения мин/макс – 1
   Вода л/дка – 20-80

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Едногодишни широколистни плевели

   Едногодишни житни плевели

   Доза

   300 - 500 мл/дка

   Карантинен срок

   Ограничен от фазата на приложение

   Допълнителна информация

   В периода между прибиране на реколтата и оформяне на завръза.

   Брой приложения мин/макс – 1
   Вода л/дка – 20-80
   Карантинен срок – Ограничен от фазата на приложение.

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Едногодишни широколистни плевели

   Едногодишни житни плевели

   Доза

   300 - 500 мл/дка

   Карантинен срок

   Ограничен от фазата на приложение

   Допълнителна информация

   След сеитба, преди поникване на културата.

   Брой приложения мин/макс – 1
   Вода л/дка – 20-80
   Карантинен срок – Ограничен от фазата на приложение.

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Едногодишни широколистни плевели

   Едногодишни житни плевели

   Доза

   250 - 500 мл/дка

   Карантинен срок

   Ограничен от фазата на приложение

   Допълнителна информация

   Преди разсаждане.

   Брой приложения мин/макс – 1
   Вода л/дка – 20-80
   Карантинен срок – Ограничен от фазата на приложение.

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Едногодишни житни плевели

   Едногодишни широколистни плевели

   Доза

   200 мл/дка

   Карантинен срок

   Ограничен от фазата на приложение

   Допълнителна информация

   Внася се след сеитба, преди поникване (ССПП)

   Брой приложения мин/макс – 1
   Вода л/дка – 20-80

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Едногодишни житни плевели

   Едногодишни широколистни плевели

   Доза

   300 - 500 мл/дка

   Карантинен срок

   Ограничен от фазата на приложение

   Допълнителна информация

   В периода между прибиране на реколтата и оформяне на завръза.

   Брой приложения мин/макс – 1
   Вода л/дка – 20-80
   Карантинен срок – Ограничен от фазата на приложение.

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Едногодишни житни плевели

   Едногодишни широколистни плевели

   Доза

   300 - 500 мл/дка

   Карантинен срок

   Ограничен от фазата на приложение

   Допълнителна информация

   Внася се в периода между прибиране на реколтата и оформяне на завръза

   Брой приложения мин/макс – 1
   Вода л/дка – 20-80

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Едногодишни житни плевели

   Едногодишни широколистни плевели

   Доза

   300 - 500 мл/дка

   Карантинен срок

   Ограничен от фазата на приложение

   Допълнителна информация

   В периода между прибиране на реколтата и оформяне на завръза.

   Брой приложения мин/макс – 1
   Вода л/дка – 20-80
   Карантинен срок – Ограничен от фазата на приложение.

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Едногодишни широколистни плевели

   Едногодишни житни плевели

   Доза

   330 - 500 мл/дка

   Карантинен срок

   Ограничен от фазата на приложение

   Допълнителна информация

   В периода на зимен покой.

   Брой приложения мин/макс – 1
   Вода л/дка – 20-80
   Карантинен срок – Ограничен от фазата на приложение.

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Едногодишни житни плевели

   Едногодишни широколистни плевели

   Доза

   300 мл/дка

   Карантинен срок

   Ограничен от фазата на приложение

   Допълнителна информация

   Внася се след сеитба, преди поникване (ССПП)

   Брой приложения мин/макс – 1
   Вода л/дка – 20-80

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Едногодишни житни плевели

   Едногодишни широколистни плевели

   Доза

   300 - 500 мл/дка

   Карантинен срок

   Ограничен от фазата на приложение

   Допълнителна информация

   В периода между прибиране на реколтата и оформяне на завръза.

   Брой приложения мин/макс – 1
   Вода л/дка – 20-80
   Карантинен срок – Ограничен от фазата на приложение.

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Едногодишни широколистни плевели

   Едногодишни житни плевели

   Доза

   250 - 500 мл/дка

   Карантинен срок

   75 дни

   Допълнителна информация

   След сеитба, преди поникване на културата.

   Брой приложения мин/макс – 1
   Вода л/дка – 20-80

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Едногодишни широколистни плевели

   Едногодишни житни плевели

   Доза

   250 - 500 мл/дка

   Карантинен срок

   Ограничен от фазата на приложение

   Допълнителна информация

   След сеитба, преди поникване на културата.

   Брой приложения мин/макс – 1
   Вода л/дка – 20-80
   Карантинен срок – Ограничен от фазата на приложение.

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Едногодишни житни плевели

   Едногодишни широколистни плевели

   Доза

   300 - 500 мл/дка

   Карантинен срок

   Ограничен от фазата на приложение

   Допълнителна информация

   След сеитба, преди поникване на културата.

   Брой приложения мин/макс – 1
   Вода л/дка – 20-80
   Карантинен срок – Ограничен от фазата на приложение.

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Едногодишни житни плевели

   Едногодишни широколистни плевели

   Доза

   300 - 500 мл/дка

   Карантинен срок

   Ограничен от фазата на приложение

   Допълнителна информация

   Внася се в периода между прибиране на реколтата и оформяне на завръза

   Брой приложения мин/макс – 1
   Вода л/дка – 20-80

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Едногодишни широколистни плевели

   Едногодишни житни плевели

   Доза

   330 - 500 мл/дка

   Карантинен срок

   Ограничен от фазата на приложение

   Допълнителна информация

   След сеитба, преди поникване на културата или преди разсаждане.

   Брой приложения мин/макс – 1
   Вода л/дка – 20-80
   Карантинен срок – Ограничен от фазата на приложение.

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Едногодишни житни плевели

   Едногодишни широколистни плевели

   Доза

   330 - 500 мл/дка

   Карантинен срок

   Ограничен от фазата на приложение

   Допълнителна информация

   След сеитба, преди поникване на културата.

   Брой приложения мин/макс – 1
   Вода л/дка – 20-80
   Карантинен срок – Ограничен от фазата на приложение.

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Едногодишни житни плевели

   Едногодишни широколистни плевели

   Доза

   300 - 500 мл/дка

   Карантинен срок

   Ограничен от фазата на приложение

   Допълнителна информация

   Внася се в периода между прибиране на реколтата и оформяне на завръза

   Брой приложения мин/макс – 1
   Вода л/дка – 20-80

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Едногодишни житни плевели

   Едногодишни широколистни плевели

   Доза

   300 - 500 мл/дка

   Карантинен срок

   Ограничен от фазата на приложение

   Допълнителна информация

   В периода между прибиране на реколтата и оформяне на завръза.

   Брой приложения мин/макс – 1
   Вода л/дка – 20-80
   Карантинен срок – Ограничен от фазата на приложение.

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Едногодишни широколистни плевели

   Едногодишни житни плевели

   Доза

   300 - 500 мл/дка

   Карантинен срок

   Ограничен от фазата на приложение

   Допълнителна информация

   В периода между прибиране на реколтата и оформяне на завръза.

   Брой приложения мин/макс – 1
   Вода л/дка – 20-80
   Карантинен срок – Ограничен от фазата на приложение.

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Едногодишни широколистни плевели

   Едногодишни житни плевели

   Доза

   250 - 500 мл/дка

   Карантинен срок

   Ограничен от фазата на приложение

   Допълнителна информация

   След сеитба, преди поникване на културата.

   Брой приложения мин/макс – 1
   Вода л/дка – 20-80
   Карантинен срок – Ограничен от фазата на приложение.

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Едногодишни житни плевели

   Едногодишни широколистни плевели

   Доза

   300 - 500 мл/дка

   Карантинен срок

   Ограничен от фазата на приложение

   Допълнителна информация

   След сеитба, преди поникване на културата.

   Брой приложения мин/макс – 1
   Вода л/дка – 20-80
   Карантинен срок – Ограничен от фазата на приложение.

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Едногодишни житни плевели

   Едногодишни широколистни плевели

   Доза

   250 - 500 мл/дка

   Карантинен срок

   Ограничен от фазата на приложение

   Допълнителна информация

   След сеитба, преди поникване на културата.

   Брой приложения мин/макс – 1
   Вода л/дка – 20-80
   Карантинен срок – Ограничен от фазата на приложение.

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Едногодишни житни плевели

   Едногодишни широколистни плевели

   Доза

   230 - 300 мл/дка

   Карантинен срок

   Ограничен от фазата на приложение

   Допълнителна информация

   След разсаждане.

   Брой приложения мин/макс – 1
   Вода л/дка – 20-80
   Карантинен срок – Ограничен от фазата на приложение.

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Едногодишни житни плевели

   Едногодишни широколистни плевели

   Доза

   170 - 330 мл/дка

   Карантинен срок

   Ограничен от фазата на приложение

   Допълнителна информация

   Треви за семена (AGSTE, ALOPR, ARRAL, CYXCR, DECCA, LOLSS, PHLPR, POASS, FFESSS, AGSST) – След поникване, през есента или пролетта (при повече от 6 братя/растение).

   Брой приложения мин/макс – 1
   Вода л/дка – 20-80
   Карантинен срок – Ограничен от фазата на приложение.

   Да не се прилага при треви за храна на животните

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Едногодишни широколистни плевели

   Едногодишни житни плевели

   Доза

   300 - 500 мл/дка

   Карантинен срок

   Ограничен от фазата на приложение

   Допълнителна информация

   След сеитба, преди поникване на културата.

   Брой приложения мин/макс – 1
   Вода л/дка – 20-80
   Карантинен срок – Ограничен от фазата на приложение.

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Едногодишни житни плевели

   Едногодишни широколистни плевели

   Доза

   300 - 500 мл/дка

   Карантинен срок

   Ограничен от фазата на приложение

   Допълнителна информация

   След сеитба, преди поникване на културата.

   Брой приложения мин/макс – 1
   Вода л/дка – 20-80
   Карантинен срок – Ограничен от фазата на приложение.

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Едногодишни широколистни плевели

   Едногодишни житни плевели

   Доза

   330 - 500 мл/дка

   Карантинен срок

   Ограничен от фазата на приложение

   Допълнителна информация

   След сеитба, преди поникване на културата.

   Брой приложения мин/макс – 1
   Вода л/дка – 20-80
   Карантинен срок – Ограничен от фазата на приложение.

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Едногодишни житни плевели

   Едногодишни широколистни плевели

   Доза

   300 - 500 мл/дка

   Карантинен срок

   Ограничен от фазата на приложение

   Допълнителна информация

   След сеитба, преди поникване на културата.

   Брой приложения мин/макс – 1
   Вода л/дка – 20-80
   Карантинен срок – Ограничен от фазата на приложение.

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Едногодишни житни плевели

   Едногодишни широколистни плевели

   Доза

   250 - 410 мл/дка

   Карантинен срок

   75 дни

   Допълнителна информация

   Внася се преди разсаждане

   Брой приложения мин/макс – 1
   Вода л/дка – 20-80

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Едногодишни житни плевели

   Едногодишни широколистни плевели

   Доза

   300 - 500 мл/дка

   Карантинен срок

   Ограничен от фазата на приложение

   Допълнителна информация

   В периода между прибиране на реколтата и оформяне на завръза.

   Брой приложения мин/макс – 1
   Вода л/дка – 20-80
   Карантинен срок – Ограничен от фазата на приложение.