Препарати

ПЕНДИГАН 330 ЕК НОВ

Активни вещества

Допълнителна информация.

Производител

Допълнителна информация.

Категория на употреба

Допълнителна информация.

втора професионална

хербицид

Допълнителна информация.

  Регистрация в БАБХ:

  Допълнителна информация.

  Актуализиран:

  Допълнителна информация.

  11.01.2024

  • Missing thumbnail

   ПЕНДИГАН 330 ЕК НОВ е селективен, системен, основно почвен хербицид за борба с широк спектър от едногодишни широколистни и житни плевели при слънчоглед, царевица, соя и редица други полски, зеленчукови и трайни култури.

   Начин на действие:
   Основният начин да действие на ПЕНДИГАН 330 ЕК НОВ е нарушаване на клетъчното делене и растежа на клетките в плевелните растения.

   Предимства:

   – ПЕНДИГАН 330 ЕК НОВ се абсорбира от първичните корени и спира тяхното развитие.

   – ПЕНДИГАН 330 ЕК НОВ – селективен хербицид с почвено и листно действие

   – ПЕНДИГАН 330 ЕК НОВ – широк спектър на контролираните плевели – житни и широколистни

   – ПЕНДИГАН 330 ЕК НОВ – унищожава и поникнали плевели – възможност за третиране и в ранна вегетация

   – ПЕНДИГАН 330 ЕК НОВ – чист старт за културата:

   • По- добро/безконкурентно поникване и хранене на културата
   • По- добър добив

   – ПЕНДИГАН 330 ЕК НОВ – без последействие за следващите култури в сеитбооборота

   – ПЕНДИГАН 330 ЕК НОВ – дълго последействие – ефикасност срещу по- късно поникващи плевели

   Дози на употреба:

   • Слънчоглед – 530 мл/дка, внесен след сеитбата, преди поникването на културата, срещу едногодишни житни и широколистни плевели;
   • Царевица – 530 мл/дка, внесен след сеитбата, преди поникването на културата или във фаза ВВСН 10-12, срещу едногодишни житни и широколистни плевели;
   • Картофи – 530 мл/дка, внесен след сеитбата, преди поникването на културата, срещу едногодишни житни и широколистни плевели;
   • Соя – 300 мл/дка, внесен след сеитбата, преди поникването на културата, срещу едногодишни житни и широколистни плевели;
   • Фасул – 360 мл/дка, внесен след сеитбата, преди поникването на културата, срещу едногодишни житни и широколистни плевели;
   • Грах – 530 мл/дка, внесен след сеитбата, преди поникването на културата, срещу едногодишни житни и широколистни плевели;
   • Нахут – 360 мл/дка, внесен след сеитбата, преди поникването на културата, срещу едногодишни житни и широколистни плевели;
   • Тютюн – 530 мл/дка, внесен след сеитбата, преди поникването на културата, срещу едногодишни житни и широколистни плевели; възможно е дозата да се раздели на две третирания.

   • Регистрации на ПЕНДИГАН 330 ЕК НОВ за България

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Едногодишни житни плевели

    Едногодишни широколистни плевели

    Доза

    450 мл/дка

    Карантинен срок

    60 дни

    Допълнителна информация

    Объл артишок – Преди разсаждане или преди поникване на културата, само в междуредието.

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Едногодишни житни плевели

    Едногодишни широколистни плевели

    Доза

    275 мл/дка

    Карантинен срок

    100 дни

    Допълнителна информация

    Преди разсаждане на културата.

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Едногодишни житни плевели

    Едногодишни широколистни плевели

    Доза

    275 мл/дка

    Карантинен срок

    100 дни

    Допълнителна информация

    Преди разсаждане на културата.

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Едногодишни широколистни плевели

    Едногодишни житни плевели

    Доза

    530 мл/дка

    Карантинен срок

    Допълнителна информация

    Преди поникване на културата.

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Едногодишни житни плевели

    Едногодишни широколистни плевели

    Доза

    275 мл/дка

    Карантинен срок

    75 дни

    Допълнителна информация

    Преди разсаждане на културата.

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Едногодишни широколистни плевели

    Едногодишни житни плевели

    Доза

    400 мл/дка

    Карантинен срок

    90 дни

    Допълнителна информация

    Преди поникване или след поникване във фаза BBCH 10-13 на културата.

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Едногодишни широколистни плевели

    Едногодишни житни плевели

    Доза

    275 мл/дка

    Карантинен срок

    100 дни

    Допълнителна информация

    Преди разсаждане на културата.

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Едногодишни житни плевели

    Едногодишни широколистни плевели

    Доза

    530 мл/дка

    Карантинен срок

    Допълнителна информация

    Преди поникване на културата.

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Едногодишни широколистни плевели

    Едногодишни житни плевели

    Доза

    275 мл/дка

    Карантинен срок

    100 дни

    Допълнителна информация

    Преди разсаждане на културата.

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Едногодишни широколистни плевели

    Едногодишни житни плевели

    Доза

    360 мл/дка

    Карантинен срок

    75 дни

    Допълнителна информация

    Преди или след поникване на културата.

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Едногодишни житни плевели

    Едногодишни широколистни плевели

    Доза

    400 мл/дка

    Карантинен срок

    Допълнителна информация

    Преди поникване/разсаждане или след поникване на във фаза BBCH 10-13 на културата.

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Едногодишни широколистни плевели

    Едногодишни житни плевели

    Доза

    360 мл/дка

    Карантинен срок

    Допълнителна информация

    Преди поникване на културата.

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Едногодишни широколистни плевели

    Едногодишни житни плевели

    Доза

    450 мл/дка

    Карантинен срок

    90 дни

    Допълнителна информация

    Ориз (засят в суха почва) – Преди засяване на културата

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Едногодишни житни плевели

    Едногодишни широколистни плевели

    Доза

    275 мл/дка

    Карантинен срок

    75 дни

    Допълнителна информация

    Преди разсаждане на културата.

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Едногодишни широколистни плевели

    Едногодишни житни плевели

    Доза

    275 мл/дка

    Карантинен срок

    75 дни

    Допълнителна информация

    Преди разсаждане на културата.

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Едногодишни житни плевели

    Едногодишни широколистни плевели

    Доза

    400 мл/дка

    Карантинен срок

    90 дни

    Допълнителна информация

    Преди поникване или след поникване във фаза BBCH 10-13 на културата.

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Едногодишни широколистни плевели

    Едногодишни житни плевели

    Доза

    400 мл/дка

    Карантинен срок

    90 дни

    Допълнителна информация

    Преди поникване или след поникване във фаза BBCH 10-13 на културата.

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Едногодишни широколистни плевели

    Едногодишни житни плевели

    Доза

    530 мл/дка

    Карантинен срок

    Допълнителна информация

    Преди поникване на културата.

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Едногодишни широколистни плевели

    Едногодишни житни плевели

    Доза

    300 мл/дка

    Карантинен срок

    Допълнителна информация

    Преди сеитба или преди поникване на културата.

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Едногодишни житни плевели

    Едногодишни широколистни плевели

    Доза

    450 мл/дка

    Карантинен срок

    Допълнителна информация

    След разсаждане.

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Едногодишни широколистни плевели

    Едногодишни житни плевели

    Доза

    530 мл/дка

    Карантинен срок

    Допълнителна информация

    Преди разсаждане на културата.

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Едногодишни житни плевели

    Едногодишни широколистни плевели

    Доза

    360 мл/дка

    Карантинен срок

    Допълнителна информация

    Преди поникване на културата.

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Едногодишни житни плевели

    Едногодишни широколистни плевели

    Доза

    530 мл/дка

    Карантинен срок

    90 дни

    Допълнителна информация

    Преди поникване или след поникване във фаза BBCH 10-12 на културата.

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Едногодишни житни плевели

    Едногодишни широколистни плевели

    Доза

    400 мл/дка

    Карантинен срок

    75 дни

    Допълнителна информация

    Преди поникване или след поникване във фаза BBCH 10-12 на културата.