Препарати

ПЕЛИКАН ДЕЛТА

Активни вещества

Допълнителна информация.

Производител

Допълнителна информация.

Категория на употреба

Допълнителна информация.

втора професионална

хербицид

Допълнителна информация.

  Регистрация в БАБХ:

  Допълнителна информация.

  Актуализиран:

  Допълнителна информация.

  11.01.2024

  • Missing thumbnail

   • Механизъм и спектър на действие: ПЕЛИКАН ДЕЛТА е селективен, вегетационен хербицид със системно и несистемно действие за борба с едногодишни и многогодишни широколистни плевели.
   • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИПшеница (мека, твърда), Ечемик, Ръж, Тритикале – 7г/дка
   • Карантинен срок (дни): не се изисква

   • Регистрации на ПЕЛИКАН ДЕЛТА за България

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Широколистни плевели

    Доза

    10 г/дка

    Карантинен срок

    Допълнителна информация

    Есенно-зимно приложение: един път на всеки две години на една и съща площ, BBCH 13 – 20 Разтваряне на трети лист-преди началото на братене Преди началото на братене до втори възел най-малко на 2 cm над първия
    Пролетен ечемик – внася се във фаза BBCH 13-29 Разтворени три листа до край на братенето.

    Брой мин/макс приложения – 1
    Вода л/дка мин/макс – 10-20 л/дка

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Широколистни плевели

    Доза

    10 г/дка

    Карантинен срок

    Допълнителна информация

    Eсенно-зимно приложение: един път на всеки две години на една и съща площ, BBCH 13 – 20 Разтваряне на трети лист-преди началото на братене
    Пролетно приложение : BBCH 20 – 32 Преди началото на братене до втори възел най-малко на 2 cm над първия.

    Брой мин/макс приложения – 1
    Вода л/дка мин/макс – 10-20 л/дка

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Широколистни плевели

    Доза

    10 г/дка

    Карантинен срок

    Допълнителна информация

    Есенно-зимно приложение: един път на всеки две години на една и съща площ, BBCH 13 – 20 Разтваряне на трети лист –прединачалото на братене
    Пролетно приложение: BBCH 20 – 32 Преди началото на братене до втори възел наймалко на 2 cm над първия.

    Брой мин/макс приложения – 1
    Вода л/дка мин/макс – 10-20 л/дка

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Широколистни плевели

    Доза

    10 г/дка

    Карантинен срок

    Допълнителна информация

    Есенно-зимно приложение: един път на всеки две години на една и съща площ, BBCH 13 – 20 Разтваряне на трети лист –прединачалото на братене
    Пролетно приложение: BBCH 20 – 32 Преди началото на братене до втори възел наймалко на 2 cm над първия.

    Брой мин/макс приложения – 1
    Вода л/дка мин/макс – 10-20 л/дка