Препарати

ПАСИФИКА ЕКСПЕРТ

Активни вещества

Допълнителна информация.

Производител

Допълнителна информация.

Категория на употреба

Допълнителна информация.

втора професионална

хербицид

Допълнителна информация.
 • Съдържа още мефенпир диетил (антидот).

Регистрация в БАБХ:

Допълнителна информация.

Актуализиран:

Допълнителна информация.

11.01.2024

 • Missing thumbnail

  ТИП И НАЧИН НА ДЕЙСТВИЕ НА ПРОДУКТА
  ПАСИФИКА ЕКСПЕРТ е селективен вегетационен хербицид от групата на сулфонилуреите с пълно системно действие. Попаднал върху плевелите продуктът бързо се абсорбира от листата и стопира растежа и развитието им веднага. От 4 до 6 седмици след третирането плевелите са унищожени напълно. Визуалните признаци на хербицидното действие са пожълтяване на плевелите, хлоротични петна, последвани от некроза и пълно загиване на третираните растения. При по-слабо чувствителните плевелни видове се наблюдава потискане на развитието им.

  УКАЗАНИЯ ЗА ПРИГОТВЯНЕ НА РАБОТНИЯ РАЗТВОР
  Необходимото количество продукт да се разтвори предварително в отделен съд. Да се изчака до пълното разтваряне на гранулите, след което така полученият разтвор да се изсипе в наполовина пълният с вода резервоар. Преди да се добави останалото количество вода да се прибави прилепителя. Да се избягва образуването на пяна. Да се включи бъркалката и резервоара да се долее догоре с вода. По време на пръскане разбъркването на разтвора да продължи.

  СМЕСИМОСТ
  При развитието на продукта не са изведени конкретни опити за смесимост. Преди смесването на ПАСИФИКА ЕКСПЕРТ с други продукти се препоръчва предварителен тест за съвместимост на формулациите и проява на фитотоксичност върху културата.
  ПАСИФИКА ЕКСПЕРТ не трябва да се смесва с:
   ЕК формулации на инсектициди и фунгициди;
   карбендазим и тебуконазол съдържащи фунгициди;
   хлорпирифос съдържащи инсектициди. Да се спазва интервал от 4 седмици от/до третиране с такива инсектициди.
  Не е препоръчително смесването с листни торове, особено при стресирана култура. Да се спазва интервал от 7 дни от/до приложението на такива торове.

  • Регистрации на ПАСИФИКА ЕКСПЕРТ за България

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Едногодишни широколистни плевели

   Доза

   30 г/дка

   Карантинен срок

   Вреда

   Едногодишни житни плевели

   Едногодишни широколистни плевели

   Доза

   50 г/дка

   Карантинен срок

   Вреда

   Едногодишни житни плевели

   Доза

   30 г/дка

   Карантинен срок

   Допълнителна информация

   Пролетна пшеница (твърда и мека):
   Внася се във фаза BBCH 13 – 32 – 3 листа разтворени до вторият възел е най-малко на 2 см над първия възел.

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Едногодишни широколистни плевели

   Едногодишни житни плевели

   Доза

   50 г/дка

   Карантинен срок

   Допълнителна информация

   BBCH 13 – 32 – 3 листа разтворени до вторият възел е наймалко на 2 см над първия възел.

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Едногодишни широколистни плевели

   Едногодишни житни плевели

   Доза

   50 г/дка

   Карантинен срок

   Допълнителна информация

   BBCH 13 – 32 – 3 листа разтворени до вторият възел е наймалко на 2 см над първия възел.