Препарати

ПАСИФИКА ВГ

Активни вещества

Допълнителна информация.

Производител

Допълнителна информация.

Категория на употреба

Допълнителна информация.

непрофесионална

хербицид

Допълнителна информация.
 • Включва 90 г/кг антидот (мефемпир - диетил)

Регистрация в БАБХ:

Допълнителна информация.

Актуализиран:

Допълнителна информация.

11.01.2024

 • Missing thumbnail

  ТИП И НАЧИН НА ДЕЙСТВИЕ НА ПРОДУКТА
  ПАСИФИКА ВГ е хербицид от групата на сулфонилуреите с пълно системно действие. Попаднал върху плевелите продукта се абсорбира (поема) бързо от листата, стопира растежа и развитието им веднага и ги унищожава напълно до 4-6 седмици след третирането. Визуалните признаци на хербицидното действие са пожълтяване на плевелите, хлоротични петна, последвани от некроза и пълно загиване на плевелното растение. ПАСИФИКА ВГ контролира също така спящите меристемни тъкани, като по този начин предотвратява повторния растеж на плевелите.

  УКАЗАНИЯ ЗА ПРИГОТВЯНЕ НА РАБОТНИЯ РАЗТВОР
  Необходимото количество ПАСИФИКА ВГ, да се разтвори предварително в отделен съд с вода, така полученият разтвор да се излее в резервоара на пръскачката, наполовина пълен с вода. Преди да се добави останалото количество вода да се прибави прилепителя. Да се избягва образуването на пяна. Да се включи бъркалката и резервоара да се долее догоре с вода. По време на пръскане разбъркването на разтвора да продължи.

  СМЕСИМОСТ
   За получаване на най-добър резултат срещу житни плевели продуктът ПАСИФИКА ВГ трябва да се прилага самостоятелно в комбинация с прилепител Биопауър.
   Да не се смесва с ЕК формулации на инсектициди и фунгициди.
   Да не се смесва с карбендазим и тебуконазол, съдържащи фунгициди.
   Не е препоръчително смесването с листни торове, особено при стресирана култура.
   Да не се смесва с хролпирифос съдържащи инсектициди. Да се спазва интервал от 4 седмици до третиране с такива инсектициди.
  При развитието на продукта не са изведени конкретни опити за смесимост с други продукти за растителна защита. Препоръчва се предварителен тест за съвместимост на формулациите и проява на фитотоксичност върху пшеницата.

  • Регистрации на ПАСИФИКА ВГ за България

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Едногодишни житни плевели

   Едногодишни широколистни плевели

   Доза

   35 г/дка

   Карантинен срок

   Допълнителна информация

   Включва устойчиви на хормоноподобните хербициди плевели.
   Внася се във фаза 3 лист до средата на братене на житните плевели.
   Ползва се 70 мл/дка Биопауър.