Препарати

ПАСАТ 40

Активни вещества

Допълнителна информация.

Производител

Допълнителна информация.

Категория на употреба

Допълнителна информация.

втора професионална

хербицид

Допълнителна информация.

  Регистрация в БАБХ:

  Допълнителна информация.

  Актуализиран:

  Допълнителна информация.

  06.01.2024

  • Missing thumbnail

   Механизъм на действие:
   ПАСАТ 40 се поема от надземните и подземните части на чувствителните плевели. Пренася се по флоема и ксилема до всички растежни точки и предизвиква инхибиране на някои мастни
   киселини в клетките на плевелните растения.

   Момент на приложение:
   Слънчоглед: Хербицидът се прилага срещу едногодишните широколистни плевели, когато са във фаза 4-6-ти лист и преди братене за едногодишните житни, а срещу балур от коренища и паламида при височина 10 – 15 см. Този момент съвпада обикновенно с фаза 2-6 лист на слънчогледа.
   Ориз: Има възможност за два начина на приложение:
   • Еднократно в доза 125 мл/дка + 100 мл Деш® ХЦ във фаза втори лист до начало на братене (2 братя);
   • Двукратно: Прилага се в две последователни приложения в препоръчаната доза от 87,5 мл/дка от хербицида + 100 мл аджувант Деш® ХЦ. Първото приложение е когато оризът е във фаза на 3-4 листа при източена вода. Водата се възвръща 3-4 дни след приложението. Второто приложение е 21 дни след първото, отново при източена вода. Водата се възвръща 4 дни след приложението.

   Приготвяне на работния разтвор:
   • преди третиране се проверява чистотата и изправността на пръскачката и дюзите;
   • определя се разходът на работен разтвор;
   • резервоарът на пръскачката се напълва от 1/2 до 2/3 с вода;
   • изчисленото количество продукт се излива в резервоара и се разбърква; резервоарът се допълва догоре с вода и се разбърква, докато работният разтвор се хомогенизира напълно;
   • започва се пръскането, като се има предвид, че е много важно доброто и равномерно напръскване на листната маса;
   • по време на пръскането работният разтвор трябва да се разбърква постоянно чрез механична бъркалка или връщане на част от разтвора обратно в резервоара;
   • след прекъсвания на работата разтворът трябва отново да се разбърка старателно.

   • Регистрации на ПАСАТ 40 за България

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Широколистни плевели

    Едногодишни житни плевели

    Доза

    120 мл/дка

    Карантинен срок

    90 дни

    Допълнителна информация

    Внася се един месец след засяване.

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Едногодишни житни плевели

    Широколистни плевели

    Доза

    125 мл/дка

    Карантинен срок

    Вреда

    Широколистни плевели

    Едногодишни житни плевели

    Доза

    87.5 мл/дка

    Карантинен срок

    Допълнителна информация

    Минимална употреба
    Само Clearfield/Клиърфийлд толерантни хибриди във фаза BBCH 12-22 ( 2 листа разтворени до забележими 2 братя).
    Да се прилага с Деш ХЦ в доза 100 мл

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Едногодишни житни плевели

    Широколистни плевели

    Доза

    120 мл/дка

    Карантинен срок

    90 дни

    Допълнителна информация

    Само CLEARFIELD/ КЛИЪРФИЙЛД хибриди !
    – внася се във фаза 2-6 лист на културата.