Препарати

ПАЛАС 75 ВГ

Активни вещества

Допълнителна информация.

Производител

Допълнителна информация.

Категория на употреба

Допълнителна информация.

непрофесионална

хербицид

Допълнителна информация.

  Регистрация в БАБХ:

  Допълнителна информация.

  Актуализиран:

  Допълнителна информация.

  25.04.2024

  • Missing thumbnail

   МЕХАНИЗЪМ НА ДЕЙСТВИЕ:

   ПАЛАС 75 ВГ е селективен системен хербицид, съдържащ новото активно вещество Пироксулам, което принадлежи към групата на триазолопиримидин сулфонамидите. Поема се от листата, може да има и слабо почвено действие срещу новопоникващите плевели, инхибира растителния ензим ацетолактат синтеза(ALS). Като резултат от ALS инхибирането е появатa на редица симптоми по културата.
   Растежът на чувствителните плевели се забавя няколко часа след прилагането на продукта, въпреки че е възможно в период от няколко дни да не се наблюдава видим ефект. Симптоми като хлороза и некроза се появяват първо в горната меристемна част на растението. Новите листа в горната част също увяхват. След това ефекта се разпространява в останалите части на растението. Пълното загиване на плевелите се наблюдава в период от 2-3 седмици след третирането. Оптимална активност се постига при плевели в начална, ускорена фаза на растеж.

   СМЕСИМОСТ:

   • ПАЛАС 75 ВГ може да се смесва с фунгициди, инсектициди, хербициди и торове, но преди смесването на двата продукта се препоръчва да се направи тест за съвместимостта им (смесимост).
   • ПАЛАС 75 ВГ може да се смесва с хербициди за контрол на широколистни плевели, с цел разширяване спектъра му на действие.
   • НЕ СЕ препоръчва смесването му с 2,4-Д ЕСТЕР тъй като е възможна поява на антагонизъм и ефекта на ПАЛАС 75 ВГ  върху житните плевели да бъде намален.
   • НЕ СЕ СМЕСВА с растежни регулатори (да се прилага поне 7 дни преди или след употребата им) и органофосфорни инсектициди (да се прилага поне 14 дни преди или след употребата им).

   ПРИГОТВЯНЕ НА РАБОТНИЯ РАЗТВОР

   Резервоара на пръскачката се напълва до половината с чиста вода, след което се включва бъркалката и се добавя необходимото количество продукт. След това резервоара се допълва догоре с вода при включена бъркалка. По време на пръскането разбъркването на разтвора трябва да продължи. Празната опаковка да се изплакне трикратно ръчно и водата да се излее в резервоара на пръскачката.


   ПРИ НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПЛАТЕНА АГРОНОМИЧЕСКА КОНСУЛТАЦИЯ МОЛЯ СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.AGRINED.COM

   ПРИ ОТКРИВАНЕ НА НЕТОЧНОСТ ИЛИ ЗА КОНТАКТИ С АДМИНИСТРАТОРА НА САЙТА СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.PRZ.BG

   Използвайте продуктите за растителна защита след консултация с агроном и спазвайки закона за защита на растенията. Винаги прочитайте указанията върху етикета преди употреба.

  • Регистрации на ПАЛАС 75 ВГ за България

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Едногодишни житни плевели

   Едногодишни широколистни плевели

   Лисича опашка (Alopecurus myosuroides)

   Ветрушка (Apera spica-venti)

   Див овес (Avena fatua)

   Овсига, видове (Bromus diandrus, Bromus sterilis)

   Райграс (Lolium sp.)

   Лепка, видове (Galium aparine/Galium sp.)

   Подрумче (Anthemis arvensis)

   Лайка, видове (Matricaria recutita/Matricaria chamomilla)

   Овчарска торбичка (Capsela bursa-pastoris)

   Синап, полски (Sinapis arvensis)

   врабчово семе (Lithospermum arvence)

   Обикновен слез (Malva spp.)

   люцерна (Medicago sativa)

   попова лъжичка (Tlaspi arvence)

   самосевки на кориандър

   самосевки на рапица

   самосевки на слънчоглед

   Доза

   20 - 25 г/дка

   Карантинен срок

   не се налага

   Допълнителна информация

   Пшеница (мека и твърда)
   Срещу едногодишни житни и широколистни плевели – внася се във фаза BBCH 21-31 (начало на братене: видим 1-ви брат-първият възел е поне на 1 см над възела на братене) есен –пролет
   Брой мин/макс приложения – 1
   Вода л/дка мин/макс – 20-25 л/дка
   Продуктът включва антидот клоквинтоцет-мексил 75 г/кг
   Максимална доза на приложение 25 г продукт/ дка еквивалентно на: пироксулам: 1,875 г/дка клоквинтоцет-мексил: 1,875 г/дка
   Продуктът може да се употребява с адюванта Дасойл 26-2N.

   При висока плътност на плевелите и при наличие на полска овсига (Bromus spp.) и пиявица (Lollium spp.) се препоръчва дозата от 25 г продукт/дка гарантираща отличен ефект.

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Едногодишни житни плевели

   Едногодишни широколистни плевели

   Лисича опашка (Alopecurus myosuroides)

   Ветрушка (Apera spica-venti)

   Див овес (Avena fatua)

   Овсига, видове (Bromus diandrus, Bromus sterilis)

   Райграс (Lolium sp.)

   Лепка, видове (Galium aparine/Galium sp.)

   Подрумче (Anthemis arvensis)

   Лайка, видове (Matricaria recutita/Matricaria chamomilla)

   Овчарска торбичка (Capsela bursa-pastoris)

   Синап, полски (Sinapis arvensis)

   врабчово семе (Lithospermum arvence)

   Обикновен слез (Malva spp.)

   люцерна (Medicago sativa)

   попова лъжичка (Tlaspi arvence)

   самосевки на кориандър

   самосевки на рапица

   самосевки на слънчоглед

   Доза

   20 - 25 г/дка

   Карантинен срок

   не се налага

   Допълнителна информация

   Пшеница (мека и твърда)
   Срещу едногодишни житни и широколистни плевели – внася се във фаза BBCH 21-31 (начало на братене: видим 1-ви брат-първият възел е поне на 1 см над възела на братене) есен –пролет
   Брой мин/макс приложения – 1
   Вода л/дка мин/макс – 20-25 л/дка
   Продуктът включва антидот клоквинтоцет-мексил 75 г/кг
   Максимална доза на приложение 25 г продукт/ дка еквивалентно на: пироксулам: 1,875 г/дка клоквинтоцет-мексил: 1,875 г/дка
   Продуктът може да се употребява с адюванта Дасойл 26-2N.

   При висока плътност на плевелите и при наличие на полска овсига (Bromus spp.) и пиявица (Lollium spp.) се препоръчва дозата от 25 г продукт/дка гарантираща отличен ефект.