Препарати

ПАЛАС 75 ВГ

Активни вещества

Допълнителна информация.

Производител

Допълнителна информация.

Категория на употреба

Допълнителна информация.

непрофесионална

хербицид

Допълнителна информация.

  Регистрация в БАБХ:

  Допълнителна информация.

  Актуализиран:

  Допълнителна информация.

  11.01.2024

  • Missing thumbnail

   МЕХАНИЗЪМ НА ДЕЙСТВИЕ

   ПАЛАС 75 ВГ е селективен системен хербицид, съдържащ новото активно веществоПироксулам, което принадлежи към групата на триазолопиримидин сулфонамидите.Поема се от листата, може да има и слабо почвено действие срещу новопоникващите плевели, инхибира растителния ензим ацетолактат синтеза(ALS). Като резултат от ALS инхибирането е появатa на редица симптоми по културата.
   Растежът на чувствителните плевели се забавя няколко часа след прилагането на продукта, въпреки че е възможно в период от няколко дни да не се наблюдава видим ефект. Симптоми като хлороза и некроза се появяват първо в горната меристемна част на растението. Новите листа в горната част също увяхват. След това ефекта се разпространява в останалите части на растението. Пълното загиване на плевелите се наблюдава в период от 2-3 седмици след третирането. Оптимална активност се постига при плевели в начална, ускорена фаза на растеж.

   СМЕСИМОСТ

   ПАЛАС 75 ВГ може да се смесва с фунгициди, инсектициди, хербициди и торове, но преди смесването на двата продукта се препоръчва да се направи тест за съвместимостта им (смесимост).
   ПАЛАС 75 ВГ може да се смесва с хербициди за контрол на широколистни плевели, с цел разширяване спектъра му на действие.
   НЕ СЕ препоръчва смесването му с 2,4-Д ЕСТЕР тъй като е възможна поява на антагонизъм и ефекта на ПАЛАС 75 ВГ върху житните плевели да бъде намален.
   НЕ СЕ СМЕСВА с растежни регулатори (да се прилага поне 7 дни преди или след употребата им) и органофосфорни инсектициди (да се прилага поне 14 дни преди или след употребата им).

   ПРИГОТВЯНЕ НА РАБОТНИЯ РАЗТВОР
   Резервоара на пръскачката се напълва до половината с чиста вода, след което се включва бъркалката и се добавя необходимото количество продукт. След това резервоара се допълва догоре с вода при включена бъркалка. По време на пръскането разбъркването на разтвора трябва да продължи. Празната опаковка да се изплакне трикратно ръчно и водата да се излее в резервоара на пръскачката.

   • Регистрации на ПАЛАС 75 ВГ за България

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Едногодишни житни плевели

    Едногодишни широколистни плевели

    Доза

    20 - 25 г/дка

    Карантинен срок

    Допълнителна информация

    Внася се във фаза BBCH 21-31 (начало на братене: видим 1-ви братпървият възел е поне на 1 см над възела на братене) есен –пролет Брой мин/макс приложения – 1
    Вода л/дка мин/макс – 20-25 л/дка П
    родуктът включва антидот клоквинтоцетмексил 75 г/кг
    Максимална доза на приложение 25 г продукт/ дка еквивалентно на: пироксулам: 1,875 г/дка клоквинтоцет-мексил: 1,875 г/дка
    Продуктът може да се употребява с адюванта Дасойл 26-2N.