Препарати

ОРТИВА

Активни вещества

Допълнителна информация.

Производител

Допълнителна информация.

Категория на употреба

Допълнителна информация.

непрофесионална

фунгицид

Допълнителна информация.

  Регистрация в БАБХ:

  Допълнителна информация.

  Актуализиран:

  Допълнителна информация.

  20.05.2023

  • Missing thumbnail

   Вътрешно описание на препарата

   • Регистрации на ОРТИВА за България

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Брашнеста мана

    Доза

    80 мл/дка

    Карантинен срок

    35 дни

    Допълнителна информация

    ВВСН 30-59 (Начало на удължаване на стъблото-край на изкласяването)

    Брой мин/макс приложения – 1
    Вода л/дка мин/макс – 20-30 л/дка

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Брашнеста мана

    Ранен листен пригор

    Кафява ръжда

    Доза

    60 - 80 мл/дка

    Карантинен срок

    35 дни

    Допълнителна информация

    Брой мин/макс приложения – 2 
    Интервал между приложенията – 14 дни 
    Вода л/дка мин/макс – 20-30 л/дка

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Склеротиния (Бяло гниене)

    Доза

    80 мл/дка

    Карантинен срок

    21 дни

    Допълнителна информация

    Внася се във фаза ВВСН 60-69 (10% от цветовете на главния цветонос отворени, нарастване на главния цветонос-край на цъфтежа)

    Брой мин/макс приложения – 1
    Вода л/дка мин/макс – 20-50 л/дка