Препарати

ОРТИВА ТОП СК

Активни вещества

Допълнителна информация.

Производител

Допълнителна информация.

Категория на употреба

Допълнителна информация.

втора професионална

фунгицид

Допълнителна информация.

  Регистрация в БАБХ:

  Допълнителна информация.

  Актуализиран:

  Допълнителна информация.

  10.05.2024

  • Missing thumbnail

   МЕХАНИЗЪМ НА ДЕЙСТВИЕ: ОРТИВА ТОП СК е комбиниран продукт с широк спектър на действие за листно пръскане, който се състои от две активни вещества с различен механизъм на действие. Азоксистробинът е от групата на стробилурините, действа като инхибитор на митохондриалното дишане чрез свързване с Qо на цитохрома b, нарушава енергийния цикъл в гъбния патоген и с това влияе на нарастването на мицела и спорите. Дифеноконазолът е от групата на триазолите, спира развитието на гъбите чрез прекъсване на биосинтезата на ергостерола в клетъчните мембрани.

   ТЕХНИКА НА ПРИЛОЖЕНИЕ: За наземно третиране се препоръчва използването на вентилаторни пръскачки, гръбни и гръбно-моторни пръскачки. Използвайте обаем на работния
   разтвор посочен в таблицата, който осигурява плътно покритие на културата, без стичане по почвата.

   ПРИГОТВЯНЕ НА РАЗТВОРА ЗА ПРЪСКАНЕ: Преди приготвяне на работния разтвор, да се провери изправността на пръскачката и дюзите. Резервоара на пръскачката да се напълни до половината с чиста вода, след което се включва бъркалката и се сипва необходимото количество препарат при непрекъснато разбъркване. След това резервоара се допълва догоре с вода при непрекъснато разбъркване. По време на пръскането разбъркването на разтвора трябва да продължи. Не приготвяйте повече резервоарна смес, отколкото е необходимо за работата за един ден.

   СМЕСИМОСТ: При смесването на ОРТИВА ТОП СК с друг препарат се препоръчва предварително да се направи тест за съвместимост в отделен съд и тест за действието на сместа върху третираната култура. Да се спазва дългия карантинен срок (най-дългият от смесваните продукти).

   ПРИ НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПЛАТЕНА АГРОНОМИЧЕСКА КОНСУЛТАЦИЯ МОЛЯ СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.AGRINED.COM

   ПРИ ОТКРИВАНЕ НА НЕТОЧНОСТ ИЛИ ЗА КОНТАКТИ С АДМИНИСТРАТОРА НА САЙТА СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.PRZ.BG

   Използвайте продуктите за растителна защита след консултация с агроном и спазвайки закона за защита на растенията. Винаги прочитайте указанията върху етикета преди употреба.

    

  • Регистрации на ОРТИВА ТОП СК за България

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Брашнеста мана

   Доза

   100 мл/дка

   Карантинен срок

   7 дни

   Допълнителна информация

   Внася се във фаза BBCH 40-55

   Брой мин/макс приложения – 1-3
   Интервал между приложенията – 10 дни
   Вода л/дка мин/макс – 30-100 л/дка

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Ръжда

   Доза

   100 мл/дка

   Карантинен срок

   няма

   Допълнителна информация

   Внася се във фаза BBCH 41 – 89

   Брой мин/макс приложения – 1-2
   Интервал между приложенията – 14-21 дни
   Вода л/дка мин/макс – 30-100 л/дка

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Алтернариоза

   Доза

   100 мл/дка

   Карантинен срок

   14 дни

   Допълнителна информация

   Минимална употреба
   BBCH 40 – 55 Главите започват формиране; ши-рина на нараст-ващя връх по-голяма от 1 см3 – видими първите единични цветчета (още затворени)

   Брой мин/макс приложения – 1-2
   Интервал между приложенията – 12 дни
   Вода л/дка мин/макс – 20-60 л/дка

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Аскохитоза

   Доза

   100 мл/дка

   Карантинен срок

   7 дни

   Допълнителна информация

   Внася се във фаза BBCH 59-77 (виждат се първите венчелистчета, но цветовете още са затворени -70% от шушулките са достигнали типична дължина)

   Брой мин/макс приложения – 1-2
   Интервал между приложенията – 14 дни
   Вода л/дка мин/макс – 30-100 л/дка

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Брашнеста мана

   Краста

   Доза

   100 мл/дка

   Карантинен срок

   3 дни

   Допълнителна информация

   Внася се във фаза ВВСН 21-89 (поява на първо странично разклонение-пълна зрялост: плодовете са с типичен цвят за зрялост)

   Брой мин/макс приложения – 1-3
   Интервал между приложенията – 8 дни
   Вода л/дка мин/макс – 50-100 л/дка

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Алтернариоза

   Брашнеста мана

   Листна плесен

   Доза

   100 мл/дка

   Карантинен срок

   7 дни

   Вреда

   Брашнеста мана

   Доза

   100 мл/дка

   Карантинен срок

   3 дни

   Допълнителна информация

   Полско производство

   Внася се във фаза BBCH 20-87 (видима поява на първо връхно разклонение – 70 % от продовете с типичен цвят на зреене)

   Брой мин/макс приложения – 1-3
   Интервал между приложенията – 7 дни
   Вода л/дка мин/макс – 50-100 л/дка

   Оранжерийно производство

   Внася се във фаза BBCH 16-87 (6 същински лист-70% от плодовете с типичен цвят на зреене)

   Брой мин/макс приложения – 1-3
   Интервал между приложенията – 8 дни
   Вода л/дка мин/макс – 50-100 л/дка

    

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Алтернариоза

   Доза

   100 мл/дка

   Карантинен срок

   21 дни

   Допълнителна информация

   Внася се във фаза BBCH 40 – 55 (главите започват формиране -видими първите единични цветчета/още затворени)

   Брой мин/макс приложения – 1-2
   Интервал между приложенията – 14 дни
   Вода л/дка мин/макс – 20-60 л/дка

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Алтернариоза

   Доза

   100 мл/дка

   Карантинен срок

   14 дни

   Допълнителна информация

   Внася се във фаза BBCH 40 – 55 (главите започват формиране -видими първите единични цветчета/още затворени)

   Брой мин/макс приложения – 1-2
   Интервал между приложенията – 14 дни
   Вода л/дка мин/макс – 20-60 л/дка

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Алтернария

   Септориоза

   Доза

   100 мл/дка

   Карантинен срок

   14 дни

   Допълнителна информация

   Внася се във фаза BBCH 40-48

   Брой мин/макс приложения – 1-2
   Интервал между приложенията – 10 дни
   Вода л/дка мин/макс – 20-100 л/дка

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Брашнеста мана

   Листна плесен

   Доза

   100 мл/дка

   Карантинен срок

   3 дни

   Допълнителна информация

   Полско производство

   BBCH 51-89 (поява на първи цвят по главното стъбло – пълна зрялост:плодовете са с типичен цвят за зрялост)

   Брой мин/макс приложения – 1-3
   Интервал между приложенията – 10 дни
   Вода л/дка мин/макс – 50-100 л/дка
   Вода л/дка мин/макс 50-150 за корнишони

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Септориоза

   Доза

   100 мл/дка

   Карантинен срок

   няма

   Допълнителна информация

   Минимална употреба

   Внася се при поява

   Брой мин/макс приложения – 1-3
   Интервал между приложенията – 10 дни
   Вода л/дка мин/макс – 50-100 л/дка

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Пурпурни петна

   Ръжда

   Доза

   100 мл/дка

   Карантинен срок

   7 дни

   Допълнителна информация

   Внася се във фаза BBCH 40-49 (основите на листата започват да се удебеляват и/или удължават-листата са загинали. Върхът на луковицата е сух, латентност)

   Брой мин/макс приложения – 1-2
   Интервал между приложенията – 14-21 дни
   Вода л/дка мин/макс – 30-100 л/дка

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Септориоза

   Доза

   100 мл/дка

   Карантинен срок

   14 дни

   Вреда

   Алтернария

   Доза

   100 мл/дка

   Карантинен срок

   14 дни

   Допълнителна информация

   Внася се във фаза BBCH 41-46 (корените започават да нарастват-60% от очаквания диаметър на корена е достигнат)

   Брой мин/макс приложения – 1-2
   Интервал между приложенията – 14 дни
   Вода л/дка мин/макс – 20-60 л/дка

   Срещу Алтернария (Alternaria dauci)

   Внася се във фаза BBCH 40-49 (корените започават да нарастват -край на нарастването

   Брой мин/макс приложения – 1-2
   Интервал между приложенията – 7 дни
   Вода л/дка мин/макс – 30-120 л/дка

    

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Брашнеста мана

   Септориоза

   Доза

   100 мл/дка

   Карантинен срок

   3 дни

   Вреда

   Петносване по пъпките

   Доза

   75 - 100 мл/дка

   Карантинен срок

   7 дни

   Допълнителна информация

   Внася се във фаза BBCH 60-89 (разтворени първи цветове-напълно узрели първи плодове)

   Брой мин/макс приложения – 1-3
   Интервал между приложенията – 7 дни
   Вода л/дка мин/макс – 50-100 л/дка

   Минимална употреба

   Срещу Петносване по пъпките (Didymella applanata)

   Внася се във фаза BBCH 40 79

   Брой мин/макс приложения – 1-2
   Интервал между приложенията – 7 дни
   Вода л/дка мин/макс – 50-100 л/дка

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Алтернария

   Церкоспороза

   Доза

   100 мл/дка

   Карантинен срок

   14 дни

   Допълнителна информация

   Внася се във фаза BBCH 40-49 (образувана 10% от листната маса – формирана е цялата листна маса)

   Брой мин/макс приложения – 1-2
   Интервал между приложенията – 7 дни
   Вода л/дка мин/макс – 30-120 л/дка

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Ръжда

   Черни листни петна

   Доза

   100 мл/дка

   Карантинен срок

   няма

   Допълнителна информация

   Минимална употреба

   Внася се при поява

   Брой мин/макс приложения – 1-3
   Интервал между приложенията – 10 дни
   Вода л/дка мин/макс – 50-100 л/дка

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Аскохитоза

   Доза

   100 мл/дка

   Карантинен срок

   14 дни

   Допълнителна информация

   Минимална употреба

   Внася се във фаза BBCH 59-77 (виждат се първите венчелистчета, но цветовете още са затворени – 70 % от шушулките са достигнали типична дължина)

   Брой мин/макс приложения – 1-2
   Интервал между приложенията – 7 дни
   Вода л/дка мин/макс –30-100 л/дка

    

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Пирикулариоза

   Хелминтоспориоза

   Доза

   80 - 100 мл/дка

   Карантинен срок

   28 дни

   Допълнителна информация

   BBCH 47 – 61 Влагалището на флаговия лист се разтваря – начало на цъфтеж: видими прашници на върха на метлицата

   Брой мин/макс приложения – 1-2
   Интервал между приложенията – 15 дни
   Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Брашнеста мана

   Алтернария

   Доза

   100 мл/дка

   Карантинен срок

   7 дни

   Вреда

   Брашнеста мана

   Доза

   100 мл/дка

   Карантинен срок

   3 дни

   Допълнителна информация

   Полско производство

   Внася се във фаза BBCH 20 – 87 (видима поява на първо връхно разклонение- 70% от плодовете са с типичен цвят на зреене)

   Брой мин/макс приложения – 1-3
   Интервал между приложенията – 7 дни
   Вода л/дка мин/макс – 50-100 л/дка

   Оранжерийно производство

   Срещу Брашнеста мана

   Внася се във фаза BBCH 16-87 (6 същински лист-70% от плодовете с типичен цвят на зреене)

   Брой мин/макс приложения – 1-3
   Интервал между приложенията – 8 дни
   Вода л/дка мин/макс – 50-100 л/дка

   карантинен срок при оранжерийно производство – 3 дни.
   карантинен срок при полско производство – 7 дни.

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Алтернария

   Доза

   100 мл/дка

   Карантинен срок

   14 дни

   Допълнителна информация

   Внася се във фаза BBCH 40-49 (корените започват да нарастват – нарастването на корена приключено)

   Брой мин/макс приложения – 1-3
   Интервал между приложенията – 14 дни
   Вода л/дка мин/макс – 20-60 л/дка

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Брашнеста мана

   Доза

   100 мл/дка

   Карантинен срок

   3 дни

   Вреда

   Алтернария

   Доза

   100 мл/дка

   Карантинен срок

   3 дни

   Допълнителна информация

   Оранжерийно производство

   Внася се във фаза BBCH 20-87 (видима поява на първо връхно разклонение – 70 % от плодовете с типичен цвят на зреене)

   Брой приложения мина/макс – 1-2
   Интервал между приложенията – 10
   Вода ли/дка мин/макс – 50-100 л/дка

   Полско производство

   Срещу Алтернария (Alternaria sp.)

   Внася се във фаза BBCH 20-87 (видима поява на първо връхно разклонение – 70 % от продовете с типичен цвят на зреене)

   Брой мин/макс приложения – 1-2
   Интервал между приложенията – 10 дни
   Вода л/дка мин/макс – 50-100 л/дка

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Пурпурни петна

   Ръжда

   Доза

   100 мл/дка

   Карантинен срок

   21 дни

   Допълнителна информация

   Внася се във фаза BBCH 40 – 49 (основите на листата започват да се удебеляват и/или удължават-растежа е завършил:държината и диаметъра на стъблото са типични за сорта)

   Брой мин/макс приложения – 1-2
   Интервал между приложенията – 14 дни
   Вода л/дка мин/макс – 30-100 л/дка

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Брашнеста мана

   Краста

   Доза

   100 мл/дка

   Карантинен срок

   3 дни

   Допълнителна информация

   Внася се във фаза ВВСН 21-89 (поява на първо странично разклонение-пълна зрялост: плодовете са с типичен цвят за зрялост)

   Брой мин/макс приложения – 1-3
   Интервал между приложенията – 8 дни
   Вода л/дка мин/макс – 50-100 л/дка

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Алтернария

   Брашнеста мана

   Септориоза

   Доза

   100 млл/дка

   Карантинен срок

   14 дни

   Допълнителна информация

   Минимална употреба

   Внася се във фаза BBCH 40-49

   Брой мин/макс приложения – 1-3
   Интервал между приложенията – 14 дни
   Вода л/дка мин/макс – 20-60 л/дка

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Церкоспороза

   Доза

   100 мл/дка

   Карантинен срок

   14 дни

   Допълнителна информация

   Внася се във фаза BBCH 40-49 (образувана 10% от листната маса, характерна за вариетета – формирана е цялата листна маса)

   Брой мин/макс приложения – 1-2
   Интервал между приложенията – 7 дни
   Вода л/дка мин/макс – 30-120 л/дка

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Сиви листни петна

   Доза

   100 мл/дка

   Карантинен срок

   няма

   Допълнителна информация

   внася се във фаза BBCH 51-55 (поява на цветен бутон между най-горните листа – бутонът е отделен от най-горните листа)
   Брой мин/макс приложения – 1
   Вода л/дка мин/макс – 20-60 л/дка

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Церкоспороза

   Доза

   100 мл/дка

   Карантинен срок

   14 дни

   Допълнителна информация

   Внася се във фаза BBCH 40-49 (образувана 10% от листната маса, характерна за вариетета – формирана е цялата листна маса)

   Брой мин/макс приложения – 1-2
   Интервал между приложенията – 7 дни
   Вода л/дка мин/макс – 30-120 л/дка

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Листна плесен

   Доза

   100 мл/дка

   Карантинен срок

   3 дни

   Допълнителна информация

   Внася се във фаза BBCH 21-89 (поява на първо странично разклонение-пълна зрялост: плодовете са с типичен цвят за зрялост)

   Брой мин/макс приложения – 1-3
   Интервал между приложенията – 8 дни
   Вода л/дка мин/макс – 50-100 л/дка

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Брашнеста мана

   Листна плесен

   Доза

   100 мл/дка

   Карантинен срок

   3 дни

   Допълнителна информация

   Внася се във фаза BBCH 51-89 поява на първи цвят по главното стъбло – пълна зрялост

   Брой мин/макс приложения – 1-3
   Интервал между приложенията – 10 дни
   Вода л/дка мин/макс – 50-100 л/дка
   Вода л/дка мин/макс 50-150 за корнишони

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Алтернария

   Брашнеста мана

   Септориоза

   Доза

   100 мл/дка

   Карантинен срок

   14 дни

   Допълнителна информация

   Минимална употреба

   Внася се във фаза BBCH 40-49

   Брой мин/макс приложения – 1-3
   Интервал между приложенията – 14 дни
   Вода л/дка мин/макс – 20-60 л/дка

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Септориоза

   Брашнеста мана

   Алтернария

   Доза

   100 мл/дка

   Карантинен срок

   14 дни

   Допълнителна информация

   Внася се във фаза BBCH 40-48 (нарастване на корените – 80% от очаквания диаметър на корена е достигнат)

   Брой мин/макс приложения – 1-3
   Интервал между приложенията – 14 дни
   Вода л/дка мин/макс – 20-100 л/дка

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Алтернария

   Брашнеста мана

   Септориоза

   Доза

   100 мл/дка

   Карантинен срок

   14 дни

   Допълнителна информация

   Минимална употреба

   Внася се във фаза BBCH 40-49

   Брой мин/макс приложения – 1-3
   Интервал между приложенията – 14 дни
   Вода л/дка мин/макс – 20-60 л/дка

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Пурпурни петна

   Ръжда

   Доза

   100 мл/дка

   Карантинен срок

   14 дни

   Допълнителна информация

   Внася се във фаза BBCH 40-45 (основите на листата започват да се удебеляват и/или удължават-достигнат е 50% от очевидния диаметър на луковицата)

   Брой мин/макс приложения – 1-2
   Интервал между приложенията – 14-21 дни
   Вода л/дка мин/макс – 30-60 л/дка