Препарати

ОРОЦИД ПЛЮС

Активни вещества

Допълнителна информация.

  Категория на употреба

  Допълнителна информация.

  втора професионална

  инсектицид

  Допълнителна информация.
  • с несистемно действие

  • SPe8 – Опасен за пчелите

  Регистрация в БАБХ:

  Допълнителна информация.

  Актуализиран:

  Допълнителна информация.

  20.05.2023

  • Missing thumbnail

   Вътрешно описание на препарата

   • Регистрации на ОРОЦИД ПЛЮС за България

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Акари

    Листни въшки

    Оранжерийна белокрилка

    Доза

    40 - 200 мл/дка

    Карантинен срок

    Допълнителна информация

    В оранжерии
    Внася се във фаза BBCH 12-89

    Брой мин/макс приложения – 5
    Интервал между приложенията – 7 дни
    Вода л/дка мин/макс – 10-50 л/дка
    До 5 броя приложения /вегетационен период за всички неприятели при основните и минимални употреби и до 35 приложения за 12 месеца

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Акари

    Доза

    80 - 800 мл/дка

    Карантинен срок

    Допълнителна информация

    В оранжерии
    Внася се във фаза BBCH 12-89 (втори същински лист – пълна зрялост)

    Брой мин/макс приложения – 5
    Интервал между приложенията – 7 дни
    Вода л/дка мин/макс – 20-100 л/дка
    До 6 броя приложения /вегетационен период и за една година за всички неприятели

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Оранжерийна белокрилка

    Доза

    80 - 800 мл/дка

    Карантинен срок

    Допълнителна информация

    В оранжерии
    Внася се във фаза BBCH 12-89 (втори същински лист – пълна зрялост)

    Брой мин/макс приложения – 6
    Интервал между приложенията – 7 дни
    Вода л/дка мин/макс – 20-100 л/дка
    До 6 броя приложения /вегетационен период и за една година за всички неприятели