Препарати

ОРОНДИС УЛТРА

Активни вещества

Допълнителна информация.

Производител

Допълнителна информация.

Категория на употреба

Допълнителна информация.

непрофесионална

фунгицид

Допълнителна информация.

  Регистрация в БАБХ:

  Допълнителна информация.

  Актуализиран:

  Допълнителна информация.

  10.05.2024

  • Missing thumbnail

   ОРОНДИС УЛТРА е системен фунгицид за контрол на мана при лозя, домати, патладжан и салати. Благодарение на своя нов механизъм на действие той представлява важна част от антирезистентните програми в лозя. Този продукт проявява мощен ефект с дълго последействие при сравнително ниска концентрация на активно вещество на единица площ. Поради комбинираното системно и трансламинарно действие Орондис Ултра притежава много гъвкав момент на приложение, което го прави един от най-подходящите фунгициди за приложение по време на най-чувствителните към зараза периоди от развитието на лозите. Едно от основните предимства на продукта е способността му да предпазва освен третираните части от растението , но и тези, които се развиват след третирането – тоест предпазва и новия прираст.

   • Системен фунгицид с различен механизъм на действие
   • Формулацията е базирана на две активни съставки, които притежават системно и локално системно действие – двойна системност
   • Продукта притежава дълго последействие и висока устойчивост на отмиване поради бързото си навлизане (абсорбиране)  в растението
   • Предпазва младия прираст, който се развива след съответното третиране
   • Благоприятен токсикологичен профил – ниска доза на приложение

   ПРИ НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПЛАТЕНА АГРОНОМИЧЕСКА КОНСУЛТАЦИЯ МОЛЯ СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.AGRINED.COM

   ПРИ ОТКРИВАНЕ НА НЕТОЧНОСТ ИЛИ ЗА КОНТАКТИ С АДМИНИСТРАТОРА НА САЙТА СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.PRZ.BG

   Използвайте продуктите за растителна защита след консултация с агроном и спазвайки закона за защита на растенията. Винаги прочитайте указанията върху етикета преди употреба.

    

  • Регистрации на ОРОНДИС УЛТРА за България

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Мана

   Доза

   40 мл/дка

   Карантинен срок

   3 дни

   Допълнителна информация

   Полско и оранжерийно производство

   Внася се във фаза ВВСН 11-89 (първи същински лист на основното стъбло – пълна зрялост

   Брой мин/макс приложения – 3
   Интервал между приложенията – 7 дни

   Вода л/дка мин/макс – 20-100 л/дка (поле)

   Вода л/дка мин/макс – 20-150 л/дка (оранжерии)

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Мана

   Доза

   67 мл/дка

   Карантинен срок

   21 дни

   Допълнителна информация

   Лозя (винени и десертни сортове)
   Мана (Plasmopara viticola) – внася се във фаза BBCH 13-85 (третите листа са отворени – омекване на зърната)
   Брой мин/макс приложения – 2
   Интервал между приложенията – 10 дни
   Вода л/дка мин/макс (винени сортове) – 10-150
   л/дка (десертни сортове)– 10-100 л/дка

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Мана

   Доза

   40 мл/дка

   Карантинен срок

   7 дни

   Допълнителна информация

   Внася се във фаза BBCH 11-49 (разтворен първи същински лист – формирана цялата листна маса)

   Брой мин/макс приложения – 2
   Интервал между приложенията – 7 дни
   Вода л/дка мин/макс – 20-80 л/дка

   Пир оранжерийно производство

   Брой мин/макс приложения – 1
   Вода л/дка мин/макс – 20-80 л/дка

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Мана

   Доза

   40 мл/дка

   Карантинен срок

   3 дни

   Допълнителна информация

   Внася се във фаза ВВСН 11-89 (първи същински лист на основното стъбло – пълна зрялост)

   Брой мин/макс приложения – 3
   Интервал между приложенията – 7 дни

   Вода л/дка мин/макс – 20-100 л/дка (поле)

   Вода л/дка мин/макс – 20-150л/дка (оранжерии)