Препарати

ОРИУС 25 ЕВ

Активни вещества

Допълнителна информация.

Категория на употреба

Допълнителна информация.

непрофесионална

фунгицид

Допълнителна информация.

  Регистрация в БАБХ:

  Допълнителна информация.

  Актуализиран:

  Допълнителна информация.

  20.05.2023

  • Missing thumbnail

   Вътрешно описание на препарата

   • Регистрации на ОРИУС 25 ЕВ за България

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Оидиум (брашнеста мана)

    Доза

    40 мл/дка

    Карантинен срок

    35 дни

    Допълнителна информация

    или 0,04 %

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Сухо стъблено гниене

    Доза

    50 мл/дка

    Карантинен срок

    56 дни

    Вреда

    Склеротинийно гниене

    Доза

    50 - 70 мл/дка

    Карантинен срок

    56 дни

    Допълнителна информация

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Ръжда

    Брашнеста мана

    Черни листни петна

    Доза

    80 мл/дка

    Карантинен срок

    Допълнителна информация

    Да не се използва за рози, предназначени за производство на хранителни продукти.