Препарати

ОРДАГО СК

Активни вещества

Допълнителна информация.

Производител

Допълнителна информация.

Категория на употреба

Допълнителна информация.

втора професионална

хербицид

Допълнителна информация.
 • Брой максимални приложения – 1

 • Работен разтвор - 20-40 л/дка.

Регистрация в БАБХ:

Допълнителна информация.

Актуализиран:

Допълнителна информация.

03.07.2023

 • Missing thumbnail

  ОРДАГО СК Е Селективен хербицид за приложение преди или след поникване на културите за контрол на едногодишни житни и широколистни плевели и контрол на стъблени издънки при тютюн.

  Ордаго СК се абсорбира от почвения комплекс, по-слабо се изпарява и разлага от слънчевите лъчи спрямо други почвени хербициди. Ордаго СК не оказва негативно влияние върху биологичната дейност в почвата. Разграждането на хербицида е главно чрез небиологични химични процеси. Ордаго СК се запазва в повърхностния почвен слой и не се придвижва на дълбочина, след като е направено третирането.

  Механизъм на действие

  Активното вещество пендиметалин се абсорбира от хипокотила или хипокотоловия връх на плевелите и причинява нарушения в клетъчното деление и растежа на клетките. Плевелите загиват по време на поникването си или скоро след появата си над почвената повърхност.

  Спектър на действие

  Чувствителни широколистни плевели: синап (Sinapis arvensis), абутилон (Abutilon theophrasti), лобода (Chenopodium sp.), видове щир (Amaranthus sp.), овчарска торбичка (Capsella bursa pastoris), мъртва коприва (Lamium sp.), лайка (Matricaria sp.), незабравка (Myosotis arvensis), див мак (Papaver rhoeas), пипериче (Persicaria lapathifolia), тученица (Portulaca oleracea), черно куче грозде (Solanum nigrum), звездица (Stelaria media), теменуга (Viola sp.), великденче (Veronica hederifolia), кострец (Sonchus oleraceus), росопас (Fumaria officinalis) .

  Чувствителни житни плевели: лисича опашка (Alopecurus myosuroides), обикновена ветрушка (Apera spica venti), кръвно просо (Digitaria sanguinalis), кокоше просо (Echinochloa crus-gali), едногодишна ливадна метлица (Poa annua), кощрява (Setaria sp.), балур от семе (Sorghum halepense).

  Толерансът на дозата е в зависимост от почвения тип – при почви с високо съдържание на органично вещество и глина, поради завишената абсорбция се налага третиране с по-високи дози.

  Изисква се интервал, преди засаждане на последващи култури от минимум 180 дни, с изключение на:
  • Корени и грудки: 190 дни
  • Цвекло: 300 дни
  • Луковични зеленчуци: 200 дни
  • Листни зеленчуци: 200 дни
  • Зърнено- житни култури: 200 дни


  ПРИ НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПЛАТЕНА АГРОНОМИЧЕСКА КОНСУЛТАЦИЯ МОЛЯ СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.AGRINED.COM

  ПРИ ОТКРИВАНЕ НА НЕТОЧНОСТ ИЛИ ЗА КОНТАКТИ С АДМИНИСТРАТОРА НА САЙТА СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.PRZ.BG

  Използвайте продуктите за растителна защита след консултация с агроном и спазвайки закона за защита на растенията. Винаги прочитайте указанията върху етикета преди употреба.

 • Регистрации на ОРДАГО СК за България

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Едногодишни житни плевели

  Едногодишни широколистни плевели

  Доза

  250 - 400 мл/дка

  Карантинен срок

  Допълнителна информация

  Внася се преди разсаждане

  Брой мин/макс приложения – 1
  Вода л/дка мин/макс – 20-40

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Едногодишни житни плевели

  Едногодишни широколистни плевели

  Доза

  250 - 400 мл/дка

  Карантинен срок

  Допълнителна информация

  Внася се преди разсаждане

  Брой мин/макс приложения – 1
  Вода л/дка мин/макс – 20-40

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Едногодишни житни плевели

  Едногодишни широколистни плевели

  Доза

  300 - 500 мл/дка

  Карантинен срок

  Допълнителна информация

  Внася се преди сеитба или преди поникване

  Брой мин/макс приложения – 1
  Вода л/дка мин/макс – 20-40

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Едногодишни житни плевели

  Едногодишни широколистни плевели

  Доза

  300 - 500 мл/дка

  Карантинен срок

  Допълнителна информация

  През цалата вегетация

  Брой мин/макс приложения – 1
  Вода л/дка мин/макс – 20-40

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Едногодишни житни плевели

  Едногодишни широколистни плевели

  Доза

  250 - 400 мл/дка

  Карантинен срок

  Допълнителна информация

  Внася се преди разсаждане или след разсаждане между редовете.

  Брой мин/макс приложения – 1
  Вода л/дка мин/макс – 20-40

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Едногодишни житни плевели

  Едногодишни широколистни плевели

  Доза

  300 - 500 мл/дка

  Карантинен срок

  Допълнителна информация

  Внася се преди поникване.

  Брой мин/макс приложения – 1
  Вода л/дка мин/макс – 20-40

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Едногодишни житни плевели

  Едногодишни широколистни плевели

  Доза

  250 - 400 мл/дка

  Карантинен срок

  Допълнителна информация

  Внася се преди разсаждане

  Брой мин/макс приложения – 1
  Вода л/дка мин/макс – 20-40

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Едногодишни житни плевели

  Едногодишни широколистни плевели

  Доза

  300 - 500 мл/дка

  Карантинен срок

  Допълнителна информация

  Внася се преди поникване.

  Брой мин/макс приложения – 1
  Вода л/дка мин/макс – 20-40

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Едногодишни житни плевели

  Едногодишни широколистни плевели

  Доза

  250 - 400 мл/дка

  Карантинен срок

  Допълнителна информация

  Внася се преди разсаждане

  Брой мин/макс приложения – 1
  Вода л/дка мин/макс – 20-40

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Едногодишни житни плевели

  Едногодишни широколистни плевели

  Доза

  300 - 500 мл/дка

  Карантинен срок

  Допълнителна информация

  През цалата вегетация

  Брой мин/макс приложения – 1
  Вода л/дка мин/макс – 20-40

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Едногодишни житни плевели

  Едногодишни широколистни плевели

  Доза

  250 - 400 мл/дка

  Карантинен срок

  Допълнителна информация

  Лук (директна сеитба) . Внася се преди поникване или скоро след поникване (BBCH 12-14).

  Брой мин/макс приложения – 1
  Вода л/дка мин/макс – 20-40

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Едногодишни житни плевели

  Едногодишни широколистни плевели

  Доза

  300 - 500 мл/дка

  Карантинен срок

  Допълнителна информация

  През цалата вегетация

  Брой мин/макс приложения – 1
  Вода л/дка мин/макс – 20-40

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Едногодишни житни плевели

  Едногодишни широколистни плевели

  Доза

  300 - 500 мл/дка

  Карантинен срок

  Допълнителна информация

  Внася се преди сеитба или преди поникване

  Брой мин/макс приложения – 1
  Вода л/дка мин/макс – 20-40

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Едногодишни житни плевели

  Едногодишни широколистни плевели

  Доза

  300 - 500 мл/дка

  Карантинен срок

  Допълнителна информация

  Внася се преди разсаждане.

  Брой мин/макс приложения – 1
  Вода л/дка мин/макс – 20-40

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Едногодишни житни плевели

  Едногодишни широколистни плевели

  Доза

  300 - 500 мл/дка

  Карантинен срок

  Допълнителна информация

  През цалата вегетация

  Брой мин/макс приложения – 1
  Вода л/дка мин/макс – 20-40

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Едногодишни житни плевели

  Едногодишни широколистни плевели

  Доза

  300 - 500 мл/дка

  Карантинен срок

  Допълнителна информация

  Внася се преди поникване.

  Брой мин/макс приложения – 1
  Вода л/дка мин/макс – 20-40

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Едногодишни житни плевели

  Едногодишни широколистни плевели

  Доза

  300 - 500 мл/дка

  Карантинен срок

  Допълнителна информация

  Внася се преди поникване.

  Брой мин/макс приложения – 1
  Вода л/дка мин/макс – 20-40

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Едногодишни житни плевели

  Едногодишни широколистни плевели

  Доза

  300 - 500 мл/дка

  Карантинен срок

  Допълнителна информация

  Внася се преди сеитба.

  Брой мин/макс приложения – 1
  Вода л/дка мин/макс – 20-40

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Едногодишни житни плевели

  Едногодишни широколистни плевели

  Доза

  300 - 500 мл/дка

  Карантинен срок

  21 дни

  Допълнителна информация

  Внася се преди разсаждане или след разсаждане между редовете.
  300 мл/дка при  поява на първите цветове

  Брой мин/макс приложения – 1
  Вода л/дка мин/макс – 20-40

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Едногодишни житни плевели

  Едногодишни широколистни плевели

  Доза

  300 - 500 мл/дка

  Карантинен срок

  Допълнителна информация

  Внася се преди сеитба или преди поникване

  Брой мин/макс приложения – 1
  Вода л/дка мин/макс – 20-40

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Едногодишни житни плевели

  Едногодишни широколистни плевели

  Доза

  300 - 500 мл/дка

  Карантинен срок

  Допълнителна информация

  Внася се преди поникване или скоро след поникване на културата (1-3 лист)

  Брой мин/макс приложения – 1
  Вода л/дка мин/макс – 20-40

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Едногодишни житни плевели

  Едногодишни широколистни плевели

  Доза

  300 - 500 мл/дка

  Карантинен срок

  Допълнителна информация

  Внася се преди поникване или скоро след поникване (BBCH 10-13)

  Брой мин/макс приложения – 1
  Вода л/дка мин/макс – 20-40

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Едногодишни житни плевели

  Едногодишни широколистни плевели

  Доза

  300 - 500 мл/дка

  Карантинен срок

  Допълнителна информация

  Внася се преди засаждане или след засаждане до края на зимния покой.

  Брой мин/макс приложения – 1
  Вода л/дка мин/макс – 20-40