Препарати

ОПЮЛЕНТ

Активни вещества

Допълнителна информация.

Производител

Допълнителна информация.

Категория на употреба

Допълнителна информация.

втора професионална

фунгицид

Допълнителна информация.

  Регистрация в БАБХ:

  Допълнителна информация.

  Актуализиран:

  Допълнителна информация.

  10.05.2024

  • Missing thumbnail

   Опюлент е  локално-системен метоксикарбаматен фунгицид, стробилуринов тип с предпазно и лечебно действие

   Опюлент потиска образуването на етилен. Това е хормонът, който при стрес се синтезира в по-високи количества и води до преждевременно узряване. С потискането му растенията не узряват преждевременно и успяват да достигнат пълния си добивен потенциал. Не на последно място е и ролята на фунгицид. Опюлент спира преноса на електрони в митохондриите на патогените в резултат, на което се прекъсва електронно-транспортната верига и се предотвратява окислителното фосфорилиране. Това води до силно намаляване на наличието на ATФ, основният източник на енергия за клетката. Недостигът на енергия води до нарушаването на редица бихомични процеси, а от там до невъзможност за покълването на спорите, растежа на мицела и по-нататъшно разпространение на заразата.

   РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ на Опюлент :

   • Пшеница (зимна, пролетна, мека, твърда), Тритикале – Септория, Кафява ръжда, Жълта ръжда, Жълто-кафяви петна – 50-100мл/дка
   • Пшеница (зимна, пролетна, мека, твърда), Тритикале – Брашнеста мана – 80-100мл/дка
   • Ечемик (зимен, пролетен) – Листен пригор, Мрежести петна, Листна (кафява ръжда) по ечемика, Рамулария – 50-100мл/дкаЕчемик (зимен, пролетен) – Брашнеста мана – 80-100мл/дка
   • Карантинен срок (дни): 35 за пшеница (зимна, пролетна, мека, твърда), тритикале; не се изисква за ечемик (зимен, пролетен)

    

   ПРИ НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПЛАТЕНА АГРОНОМИЧЕСКА КОНСУЛТАЦИЯ МОЛЯ СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.AGRINED.COM

   ПРИ ОТКРИВАНЕ НА НЕТОЧНОСТ ИЛИ ЗА КОНТАКТИ С АДМИНИСТРАТОРА НА САЙТА СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.PRZ.BG

   Използвайте продуктите за растителна защита след консултация с агроном и спазвайки закона за защита на растенията. Винаги прочитайте указанията върху етикета преди употреба.

  • Регистрации на ОПЮЛЕНТ за България

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Брашнеста мана

   Доза

   80 - 100 мл/дка

   Карантинен срок

   21 дни

   Вреда

   Листна ръжда

   Листен пригор

   Мрежести петна

   Рамулариоза

   Доза

   50 - 100 мл/дка

   Карантинен срок

   21 дни

   Допълнителна информация

   Внася се във фаза BBCH 25-69 (видими пет братя –край на цъфтежа: всички класчета са завършили цъфтежа, но някои прашници без прашец могат да останат)

   Брой мин/макс приложения – 2
   Интервал между приложенията мин/макс – 21
   Вода л/дка мин/макс – 10-40 мл/дка

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Септориоза

   Кафява ръжда

   Жълта Ръжда

   Жълто-кафяви петна

   Доза

   50 - 100 мл/дка

   Карантинен срок

   35 дни

   Вреда

   Брашнеста мана

   Доза

   80 - 100 мл/дка

   Карантинен срок

   35 дни

   Допълнителна информация

   Внася се във фаза BBCH 25-69 (видими пет братя –край на цъфтежа: всички класчета са завършили цъфтежа, но някои прашници без прашец могат да останат)

   Брой мин/макс приложения – 2
   Интервал между приложенията мин/макс – 21
   Вода л/дка мин/макс – 10-40 мл/дка

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Септориоза

   Кафява ръжда

   Жълта Ръжда

   Жълто-кафяви петна

   Доза

   50 - 100 мл/дка

   Карантинен срок

   35 дни

   Вреда

   Брашнеста мана

   Доза

   50 - 100 мл/дка

   Карантинен срок

   35 дни

   Допълнителна информация

   Внася се във фаза BBCH 25-69 (видими пет братя –край на цъфтежа: всички класчета са завършили цъфтежа, но някои прашници без прашец могат да останат)

   Брой мин/макс приложения – 2
   Интервал между приложенията мин/макс – 21
   Вода л/дка мин/макс – 10-40 мл/дка