Препарати

ОПТИКС ДИСПЕРС

Активни вещества

Допълнителна информация.

Производител

Допълнителна информация.

Категория на употреба

Допълнителна информация.

втора професионална

фунгицид

Допълнителна информация.
 • със системно действие

Регистрация в БАБХ:

Допълнителна информация.

Актуализиран:

Допълнителна информация.

02.05.2024

 • Missing thumbnail

  ОПТИКС ДИСПЕРС е системен фунгицид, под форма на вододиспергируеми гранули, съдържащ алуминиев фосетил за контрол на мана по лоза (Plasmopara viticola) и Phytophthora sp. при цитрусови култури. Активното вещество алуминиев фосететил е системен фунгицид, който се придвижва акропетално и базипетално в растенията, като по този начин осигурява отлична защита на цялото растение, включително и на новия прираст. Освен фунгицидното си действие той засилва и естествените защити в растенията. Най-добри резултати се постигат, когато се прилага превантивно, в комбинация с контактен фунгицид.

  Предимства на ОПТИКС ДИСПЕРС

  – Висока концентрация на алуминиев фосетил за безкомпромисен контрол на мана по лозата
  – Уникална Дисперс формулация
  – Продуктът се придвижва акропетално и базипетално в растенията, като по този начин защитава и новия прираст
  – Засилва естествените защитни процеси в растенията
  – Няма риск от резистентност към продукта, благодарение на специфичния му начин на действие
  – Подобрява способността на растенията да използват ефективно хранителните вещества

  Начин на действие

  Алуминиевият фозететил е системен фунгицид, който се придвижва акропетално и базипетално в растенията, като по този начин осигурява отлична защита на цялото растение, включително и на новия прираст. Активното вещество блокира спорулацията и развитието на мицела. Освен фунгицидното си действие, той засилва и естествените защити на растенията. Най-добри резултати се постигат, когато се прилага превантивно, в комбинация с контактен фунгицид.

   

  ПРИ НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПЛАТЕНА АГРОНОМИЧЕСКА КОНСУЛТАЦИЯ МОЛЯ СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.AGRINED.COM

  ПРИ ОТКРИВАНЕ НА НЕТОЧНОСТ ИЛИ ЗА КОНТАКТИ С АДМИНИСТРАТОРА НА САЙТА СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.PRZ.BG

  Използвайте продуктите за растителна защита след консултация с агроном и спазвайки закона за защита на растенията. Винаги прочитайте указанията върху етикета преди употреба.

 • Регистрации на ОПТИКС ДИСПЕРС за България

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Фитофторно гниене

  Доза

  300 - 600 г/дка

  Карантинен срок

  14 дни

  Допълнителна информация

  Внася се във фаза От ВВСН 19 (наличие на напълно развити листа)

  Брой мин/макс приложения – 2 приложения през пролетта + 2 приложения през лятото
  Интервал между приложенията мин/макс – 20 дни
  Вода л/дка мин/макс – 100-200 л/дка
  Приложение: 300 г продукт/ 100 л вода, кореспон-диращо на максимал-на доза 600 г продукт/дка при използване на 200 л вода/дка.
  Количест-вото вода зависи от обема на короната

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Фитофторно гниене

  Доза

  300 - 600 г/дка

  Карантинен срок

  14 дни

  Допълнителна информация

  Внася се във фаза От ВВСН 19 (наличие на напълно развити листа)

  Брой мин/макс приложения – 2 приложения през пролетта + 2 приложения през лятото
  Интервал между приложенията мин/макс – 20 дни
  Вода л/дка мин/макс – 100-200 л/дка
  Приложение: 300 г продукт/ 100 л вода, кореспон-диращо на максимал-на доза 600 г продукт/дка при използване на 200 л вода/дка.
  Количест-вото вода зависи от обема на короната

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Мана

  Доза

  250 г/дка

  Карантинен срок

  28 дни

  Допълнителна информация

  Внася се oт ВВСН 10 (първият лист е отворен и се разстила настрани от летораста) фаза От ВВСН 10 (първият лист е отворен и се разстила настрани от летораста)

  Брой мин/макс приложения – 6
  Интервал между приложенията мин/макс – 10 дни при силна степен на нападение 12-14 дни при слаба и средна степен на нападение
  Вода л/дка мин/макс – 20-100 мл/дка

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Фитофторно гниене

  Доза

  300 - 600 г/дка

  Карантинен срок

  14 дни

  Допълнителна информация

  Внася се във фаза От ВВСН 19 (наличие на напълно развити листа)

  Брой мин/макс приложения – 2 приложения през пролетта + 2 приложения през лятото
  Интервал между приложенията мин/макс – 20 дни
  Вода л/дка мин/макс – 100-200 л/дка
  Приложение: 300 г продукт/ 100 л вода, кореспон-диращо на максимал-на доза 600 г продукт/дка при използване на 200 л вода/дка.
  Количест-вото вода зависи от обема на короната

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Фитофторно гниене

  Доза

  300 - 600 г/дка

  Карантинен срок

  14 дни

  Допълнителна информация

  Внася се във фаза От ВВСН 19 (наличие на напълно развити листа)

  Брой мин/макс приложения – 2 приложения през пролетта + 2 приложения през лятото
  Интервал между приложенията мин/макс – 20 дни
  Вода л/дка мин/макс – 100-200 л/дка
  Приложение: 300 г продукт/ 100 л вода, кореспон-диращо на максимал-на доза 600 г продукт/дка при използване на 200 л вода/дка.
  Количест-вото вода зависи от обема на короната