Препарати

ОПТИКА ТРИО

Активни вещества

Допълнителна информация.

Производител

Допълнителна информация.

Категория на употреба

Допълнителна информация.

втора професионална

хербицид

Допълнителна информация.

  Регистрация в БАБХ:

  Допълнителна информация.

  Актуализиран:

  Допълнителна информация.

  09.01.2024

  • Missing thumbnail

   Оптика трио е селективен, системен, вегетационен хербицид за борба с едногодишни житни и широколистни плевели.

   Оптика трио е хербицид, който се  абсорбира от листата и се пренася до кореновата система. Плевелите са най-чувствителни към ОПТИКА ТРИО по време на активното си нарастване, при топли и влажни условия. При наличие на едногодишни плевели най-добри резултати се получават при третиране на плевелите в ранна фаза на развитие, когато болшинството от тях са поникнали. При наличие на проблеми с многогодишни плевели (паламида) третирането би могло да се извърши по-късно, близо до фаза цъфтеж на плевелите.

   Не третирайте при студено време, слана или почвени замръзвания. Необходимо е третирането да се извършва при тихо време. При ветровито време, въздушното течение може да пренесе продукта върху съседни култури и да причини вреда. Да не се прилага по време на валеж или когато се очаква валеж в следващите 3 ч.
   Чувствителни са следните култури: домати, маруля, рапица, зеленчуци, ряпа, цвекло, грах, оранжерийни култури, плодове и украсни. Да не се прилага по време на валеж или когато се очаква валеж в следващите 2 ч. Да не се валира или бранува културата няколко дни преди и след третиране. Да не се третират слаби култури, както и посеви повредени от други хербициди или стрес причинен от неприятели или климатични условия

   Доза на приложение: 150-200 мл/дка

   • Регистрации на ОПТИКА ТРИО за България

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Едногодишни широколистни плевели

    Доза

    150 - 200 мл/дка

    Карантинен срок

    Допълнителна информация

    Включва някои слабочувствителни на хормоноподобните

    хербициди плевели.
    Внася се във фаза братене на културите.

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Едногодишни широколистни плевели

    Доза

    150 - 200 мл/дка

    Карантинен срок

    Допълнителна информация

    Включва някои слабочувствителни на хормоноподобните

    хербициди плевели.
    Внася се във фаза братене на културите.