Препарати

ОПЕРА

Активни вещества

Допълнителна информация.

Производител

Допълнителна информация.

Категория на употреба

Допълнителна информация.

втора професионална

фунгицид

Допълнителна информация.
 • Внася се във фаза ВВСН 25-69 Забележими 5 братя – край на цъфтежа

Регистрация в БАБХ:

Допълнителна информация.

Актуализиран:

Допълнителна информация.

20.05.2023

 • Missing thumbnail

  Вътрешно описание на препарата

  • Регистрации на ОПЕРА за България

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Мрежести петна

   Листен пригор

   Кафява ръжда

   Доза

   120 - 150 мл/дка

   Карантинен срок

   35 дни

   Вреда

   Хелминтоспориоза

   Доза

   150 мл/дка

   Карантинен срок

   35 дни

   Допълнителна информация

   Внася се във фаза ВВСН 25-69 Забележими 5 братя – край на цъфтежа

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Коронеста ръжда

   Доза

   120 - 150 мл/дка

   Карантинен срок

   35 дни

   Допълнителна информация

   Внася се във фаза ВВСН 25-69 Забележими 5 братя – край на цъфтежа

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Брашнеста мана

   Септориоза

   Кафява ръжда

   Жълта Ръжда

   Жълто-кафяви петна

   Листни петна

   Петносване по класа

   Фузариоза по класа

   Доза

   120 - 150 мл/дка

   Карантинен срок

   35 дни

   Допълнителна информация

   Внася се във фаза ВВСН 25-69 Забележими 5 братя – край на цъфтежа

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Листна ръжда

   Листен пригор

   Доза

   120 - 150 мл/дка

   Карантинен срок

   35 дни

   Допълнителна информация

   внася се във фаза ВВСН 25-69 Забележими 5 братя – край на цъфтежа

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Брашнеста мана

   Листни петна

   Кафява ръжда

   Жълта Ръжда

   Доза

   120 - 150 мл/дка

   Карантинен срок

   35 дни

   Допълнителна информация

   внася се във фаза ВВСН 25-69 Забележими 5 братя – край на цъфтежа