Препарати

ОМНЕРА ОД

Производител

Допълнителна информация.

Категория на употреба

Допълнителна информация.

втора професионална

хербицид

Допълнителна информация.
 • Системен хербицид

Регистрация в БАБХ:

Допълнителна информация.

Актуализиран:

Допълнителна информация.

06.06.2023

 • Missing thumbnail

  Омнера ОД е системен, вегетационен трикомпонентен хербицид, за борба срещу широколистни плевели при зимни и пролетни житни култури (пшеница, ечемик, ръж, тритикале, овес).

  Омнера  ОД е системен хербицид, който се абсорбира от листата и корените и бързо се придвижва в цялото растение. Хербицидът блокира деленето на клетките във вегетационните върхове на корените и стъблата на чувствителните растения. Растежът на плевелите спира до няколко часа след третирането. Действието започва в точките на нарастване, които започват да жълтеят до няколко дни. Листата на третираните плевели постепенно покафеняват и некротизират. В резултат от действието на активното вещество флуроксипир листата и стеблата на третираните плевели започват да се деформират и завиват до няколко часа след третирането. Пълното загиване на плевелите става за 15-25 дни. По-малко чувствителните плевелни видове и прерасналите плевели могат и да не загинат напълно, но те остават
  стопирани в своето развитие и не конкурират културата по отношение на хранителни вещества и вода. Омнера ОД е много ефективен, когато се прилага на малки по височина, активно растящи плевели.

  Третирането трябва да се извърши еднократно от фаза 2ри до флагов лист на културата, и в ранни фази на активно растящите плевели / фаза розетка на паламидата. Омнера® ОД е идентичен с продукт Триофлекс™ ОД.

  ЕФЕКТИВНОСТ

  Омнера ОД е ефективен срещу най-важните широколистни плевели. при пшеница, ечемик, тритикале, ръж и овес, в т.ч трудните за контрол самосевка от конвенционални и технологични слънчоглед и рапица, лепка, поветица, кориандър и др. За да има най-добър резултат, третирането трябва да се извърши в ранна фаза на растеж на плевелите. Трябва да се използва значителен обем вода – 20-40 л/дка, за да се постигне добро покритие на плевелите от разтвора. Омнера ОД е устойчив на дъжд, паднал два часа след третирането. Ако завали дъжд, преди да са изминали два часа от пръскането или, ако се прилага върху мокри растения, ефектът от хербицида може да бъде намален.

  Прераснала, лепката може да се контролира успешно до 20-30 см височина като се използва доза 100 мл/дка. Поради това, че повитицата пониква по-късно от останалите пролетни плевели, се препоръчва да се изчака да поникне и тогава да се третира, за да има контрол върху нея.

  От проведени изпитвния на местно ниво беше установена ефикасност срещу самосевки от слънчоглед:

  1. самосевка слънчоглед (конвенционален)- силно чувствителни плевели (95 – 100% контрол)
  2. самосевка слънчоглед (имитолерантен)- чувствителни плевели (85 – 95% контрол)
  3. самосевка слънчоглед (Експрес50СГ толерантен)-  умерено чувствителни плевели 75 – 85% контрол)

   

  БЕЗОПАСНОСТ ЗА КУЛТУРАТА

  Омнера ОД е селективен към житните култури. Тази селективност се дължи на способността на житните растения бързо да метаболизират трите активни вещества до неактивни метаболити. При което не остават остатъчни количества над допустимите норми в зърното и сламата. Омнера ОД не трябва да се прилага при култура, страдаща от стрес вследствие на силно засушаване. Както и заливане с вода или други фактори, които затормозяват растежа на културата. При някои специфични условия (силно застудяване след третиране, големи температурни денонощни амплитуди в седмицата след третирането). Могат да доведат до слаби симптоми като леко пожълтяване или временно задържане на културата, които са преходни и не оказват влияние върху растежа и добива. Не се препоръчва третиране,
  когато се очаква температурната амплитуда. Която да варира с повече от 15°С между деня и нощта в продължение на седмица след третирането. В случай на съмнения, моля консултирайте се с търговски представител за Вашия регион. Омнера ОД може да бъде използван върху всякакви почвени типове.

  СЛЕДВАЩИ КУЛТУРИ И ПРОПАДАНЕ НА КУЛТУРАТА

  При пропадане на културата могат да се засяват само пролетни житни култури:

  царевица, ечемик, пшеница, овес, ръж. Новозасятата култура да не се третира с продукт, който съдържа метсулфурон-метил.

  Следващи култури:

  След приложение на Омнера ОД при нормално сеитбообръщение през есента след прибирането на реколтата могат да се засяват всички зимни житни култури и рапица след обработка на почвата. Може да се засява също така и люцерна, при положение, че приложението на Омнера ОД през пролетта е извършено не по-късно от Април. През пролетта на следващата година могат да бъдат засявани всички стандартни пролетни култури. Като слънчоглед, царевица, картофи, захарно цвекло, соя, лен, бобови,люцерна. В случай, че Омнера ОД ще се прилага в смес с друг хербицид, прочетете внимателно етикета на партниращия продукт за възможни ограничения.

  УСЛОВИЯ ЗА КАЧЕСТВЕНО ПРЪСКАНЕ

  Когато се пръска до близо разположени, чувствителни култури, трябва да се направи всичко възможно, за да се избегне отвяването на работен разтвор към тях. Също така да се избягва отвяването на разтвор и към площи, които ще бъдат скоро засети. Да не се пръска,
  когато скоростта на вятъра е по-голяма от 15 км/ч. Високата температура, сушата и ниската въздушна влажност увеличават риска от отвяване на разтвора. Омнера ОД е силно токсичен към водни растения, затова трябва да се вземат мерки да не се отвява работния разтвор към водни източници.

  РЕЗИСТЕНТНОСТ

  Омнера ОД съдържа метсулфурон и тифенсулфурон метил, хербициди от групата на сулфунилуреите (HRAC, група 2). Които действат като инхибитори на ензима ALS, както и активното вещество флуроксипир, от групата на пиридин карбоксиловите киселини (HRAC, Група 4) действащо като синтетичен ауксин. Когато на едно и също поле се използват хербициди с един и същ начин на действие в продължение на няколко години могат да се появят по-малко чувствителни биотипове плевели, които да станат доминантни в това поле. Един плевел се счита за резистентен към даден хербицид, ако не се повлиява от правилно извършено третиране в препоръчителните дози при оптимални климатични условия. Развитието на резистентност в даден вид плевел може да се избегне. Като се редуват продукти с различен начин на действие. Омнера ОД е комбинация от активни вещества с два различни начина на действие, благодарение на което опасността от развитие на резистентност е сведена до минимум.

  ИНТЕГРИРАНА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА

  Омнера ОД може да бъде използван като част програма за интегрирана растителна защита (ИРЗ). Която може да включва също биологични и агротехнически практики, които имат за цел да предотвратят икономически важните повреди от неприятели, болести и
  плевели. Принципите и практиките на ИРЗ включват обследвания, диагностициране, мониторинг на популацията, редуване на продукти с различен начин на действие и третиране при достигане на икономическия праг на вредност.

  ПРИ НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПЛАТЕНА АГРОНОМИЧЕСКА КОНСУЛТАЦИЯ МОЛЯ СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.AGRINED.COM

  ПРИ ОТКРИВАНЕ НА НЕТОЧНОСТ ИЛИ ЗА КОНТАКТИ С АДМИНИСТРАТОРА НА САЙТА СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.PRZ.BG

 • Регистрации на ОМНЕРА ОД за България

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Широколистни плевели

  Доза

  75 - 100 мл/дка

  Карантинен срок

  Допълнителна информация

  При зимни житни култури във фаза BBCH 20 -39 (братене: само главното стъбло – фаза на флаговият лист: флаговият лист е напълно разтворен, лигулата е едва видима).
  При пролетни житни култури се внася във фаза BBCH 12 -39 (два листа разтворени – фаза на флаговият лист: флаговият лист е напълно разтворен, лигулата е едва видима).
  Дозата от 75 мл/дка е приложима само за силно чувствителните плевели

  Брой мин/макс приложения – 1
  Вода л/дка мин/макс – 10-40 л/дка

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Широколистни плевели

  Доза

  75 - 100 мл/дка

  Карантинен срок

  Допълнителна информация

  При зимни житни култури във фаза BBCH 20 -39 (братене: само главното стъбло – фаза на флаговият лист: флаговият лист е напълно разтворен, лигулата е едва видима).
  При пролетни житни култури се внася във фаза BBCH 12 -39 (два листа разтворени – фаза на флаговият лист: флаговият лист е напълно разтворен, лигулата е едва видима).
  Дозата от 75 мл/дка е приложима само за силно чувствителните плевели

  Брой мин/макс приложения – 1
  Вода л/дка мин/макс – 10-40 л/дка

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Широколистни плевели

  Доза

  75 - 100 мл/дка

  Карантинен срок

  Допълнителна информация

  При зимни житни култури във фаза BBCH 20 -39 (братене: само главното стъбло – фаза на флаговият лист: флаговият лист е напълно разтворен, лигулата е едва видима).
  При пролетни житни култури се внася във фаза BBCH 12 -39 (два листа разтворени – фаза на флаговият лист: флаговият лист е напълно разтворен, лигулата е едва видима).
  Дозата от 75 мл/дка е приложима само за силно чувствителните плевели

  Брой мин/макс приложения – 1
  Вода л/дка мин/макс – 10-40 л/дка

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Широколистни плевели

  Доза

  75 - 100 мл/дка

  Карантинен срок

  Допълнителна информация

  При зимни житни култури във фаза BBCH 20 -39 (братене: само главното стъбло – фаза на флаговият лист: флаговият лист е напълно разтворен, лигулата е едва видима).
  При пролетни житни култури се внася във фаза BBCH 12 -39 (два листа разтворени – фаза на флаговият лист: флаговият лист е напълно разтворен, лигулата е едва видима).
  Дозата от 75 мл/дка е приложима само за силно чувствителните плевели

  Брой мин/макс приложения – 1
  Вода л/дка мин/макс – 10-40 л/дка

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Широколистни плевели

  Доза

  75 - 100 мл/дка

  Карантинен срок

  Допълнителна информация

  При зимни житни култури във фаза BBCH 20 -39 (братене: само главното стъбло – фаза на флаговият лист: флаговият лист е напълно разтворен, лигулата е едва видима).
  При пролетни житни култури се внася във фаза BBCH 12 -39 (два листа разтворени – фаза на флаговият лист: флаговият лист е напълно разтворен, лигулата е едва видима).
  Дозата от 75 мл/дка е приложима само за силно чувствителните плевели

  Брой мин/макс приложения – 1
  Вода л/дка мин/макс – 10-40 л/дка