Препарати

ОЙКОС

Активни вещества

Допълнителна информация.

Производител

Допълнителна информация.

Категория на употреба

Допълнителна информация.

втора професионална

инсектицид

Допълнителна информация.
 • Със системно действие

 • Включително употреба при растения за производство на семена или друг посадъчен материал.

Регистрация в БАБХ:

Допълнителна информация.

Актуализиран:

Допълнителна информация.

30.04.2024

 • Missing thumbnail

  ОЙКОС е фитоинсектицид, чието активно вещество Азадирахтин (комплексен теранотритерпеноиден лимоноид) представлява екстракт от семената на тропическото растение Azadirachta indica (дървото Нийм). Азадирахтин действа на инсектите по редица различни начини, които могат да се категоризират в две групи: директни въздействия върху клетките и тъканите и индиректни въздействия в следствие на нарушаване функциите на ендокринната система.

  Ефектите включват:

  • репелентно и антифидантно действие – след като погълнат и малко количество от продукта инсектите се обездвижват и престават да се хранят – не нанасят повече повреди по растенията и постепенно умират от глад
  • нарушаване на репродуктивните способности (стерилност) – не се отлагат жизнени яйца
  • нарушаване на растежа и метаморфозата
  • потискането на синтеза на хормона Екдизон води до нарушаване процеса на линеене и ларвите загиват при преминаване от една възраст в друга В резултат от многостранното действие на продукта се постига контрол на популацията на целевите неприятели и намаляване на повредите по третираните култури.

  Поради начина си на действие, продуктът няма бърз нок-даун ефект. Пълното загиване на инсектите настъпва след няколко дни, но през това време те не нанасят повреди по растенията тъй като са престанали да се хранят. ОЙКОС действа на инсектите при директен контакт и при поглъщане, но основно е стомашното действие, след поглъщане на продукта.

  Притежава системно действие в растението – при листно приложение, прониква в листата и се придвижва в растението, а при приложение чрез системите за капково напояване се абсорбира от корените и се придвижва към надземните части на растението.

  ПРЕПОРЪКИ ПРИ ПРИЛОЖЕНИЕ:

  ОЙКОС може да се прилага както чрез листно пръскане, така и чрез системите за капково напояване. Приложенията започват при поява на неприятеля. При внасяне чрез системите за капково напояване, продукта се прилага от фаза на развитие на културите втори лист до пълна зрялост (ВВСН 12-89). Тъй като ранните фази на развитие на насекомите (младите ларви) са по-чувствителни към Азадирахтин отколкото възрастните, се препоръчва продукта да се прилага срещу ранните фази на развитие на насекомите. Продължителността на действие на продукта е около 5-10 дни. След този период популацията на неприятеля може да се увеличи, поради което може да е необходимо да се повтори третирането. При листно приложение се препоръчва да се направят 2 до 5 приложение през интервали от 7-10 дни.
  При приложение чрез системите за капково напояване се препоръчва да се направят 3-5 третирания през интервали от 10-15 дни. С извършването на максималния брой приложения, се постига защита от непрятеля за период от няколко седмици, което обикновено е достатъчно за да се осигури контрол на популацията на целевия неприятел за целия вегетационен период.

  НАЧИН НА УПОТРЕБА И ДОЗИРОВКА:

  Като се има предвид начина на действие, продуктът трябва да бъде приложен превантивно или при първата поява на неприятеля. Продуктът трябва да се прилага в ранните часове на деня, при по-слабо слънчево греене. Да се осигури равномерно опръскване на растенията. Да се избягва пръскане извън площта за третиране. По принцип приложенията в оранжерии и върху овощни култури трябва да се повтарят на всеки 7-10 дни в съответствие с биологичния цикъл на насекомите.

   

  ПРИ НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПЛАТЕНА АГРОНОМИЧЕСКА КОНСУЛТАЦИЯ МОЛЯ СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.AGRINED.COM

  ПРИ ОТКРИВАНЕ НА НЕТОЧНОСТ ИЛИ ЗА КОНТАКТИ С АДМИНИСТРАТОРА НА САЙТА СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.PRZ.BG

 • Регистрации на ОЙКОС за България

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Листни въшки

  Листоминиращи молци

  Доза

  75 - 150 мл/дка

  Карантинен срок

  7 дни

  Допълнителна информация

  Внася се при поява на неприятеля.

  Брой мин/макс приложения –  3
  Интервал между приложенията – 7 до 10
  Вода л/дка мин/макс – 100 – 200 мл/дка

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Белокрилки

  Листни въшки

  Листоминиращи мухи

  Нощенки

  Трипси

  Цикади

  Доза

  100 - 150 мл/дка

  Карантинен срок

  Допълнителна информация

  Цветя и  Декоративни растения
  Внася се при поява на неприятеля.

  Брой мин/макс приложения –  4 -5
  Интервал между приложенията – 7 до 10
  Вода л/дка мин/макс – 80 – 100 мл/дка

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Белокрилки

  Листни въшки

  Листоминиращи мухи

  Трипси

  Доза

  100 - 150 мл/дка

  Карантинен срок

  3 дни

  Допълнителна информация

  Внася се при поява на неприятеля.

  Брой мин/макс приложения –  3 до 5
  Интервал между приложенията – 7 до 10
  Вода л/дка мин/макс – 100 л/дка

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Белокрилки

  Колорадски бръмбар

  Листни въшки

  Листоминиращи мухи

  Нощенки

  Трипси

  Доза

  100 - 150 мл/дка

  Карантинен срок

  3 дни

  Допълнителна информация

  Внася се при поява на неприятеля.

  Брой мин/макс приложения –  4 до 5
  Интервал между приложенията – 7 до 10
  Вода л/дка мин/макс – 100 л/дка

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Белокрилки

  Листни въшки

  Листоминиращи мухи

  Нощенки

  Трипси

  Цикади

  Доза

  75 - 150 мл/дка

  Карантинен срок

  Допълнителна информация

  Разсадници, Горски насаждения
  Внася се при поява на неприятеля.

  Брой мин/макс приложения –  2 -3
  Интервал между приложенията – 7 до 10
  Вода л/дка мин/макс – 100 мл/дка

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Нощенки

  Доза

  100 - 150 мл/дка

  Карантинен срок

  7 дни

  Допълнителна информация

  Внася се при поява на неприятеля.

  Брой мин/макс приложения –  3
  Интервал между приложенията – 7 до 10
  Вода л/дка мин/макс – 80-100 мл/дка

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Колорадски бръмбар

  Доза

  100 - 150 мл/дка

  Карантинен срок

  3 дни

  Допълнителна информация

  Внася се при поява на неприятеля.

  Брой мин/макс приложения – 3
  Интервал между приложенията – 7-10
  Вода л/дка мин/макс – 80-100 л/дка

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Нощенки

  Доза

  100 - 150 мл/дка

  Карантинен срок

  7 дни

  Допълнителна информация

  Внася се при поява на неприятеля.

  Брой мин/макс приложения –  3
  Интервал между приложенията – 7 до 10
  Вода л/дка мин/макс – 80-100 мл/дка

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Белокрилки

  Листни въшки

  Листоминиращи мухи

  Нощенки

  Трипси

  Доза

  100 - 150 мл/дка

  Карантинен срок

  3 дни

  Допълнителна информация

  Внася се при поява на неприятеля.

  Брой мин/макс приложения –  3 до 5
  Интервал между приложенията – 7 до 10
  Вода л/дка мин/макс – 100 л/дка

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Листни въшки

  Листоминиращи молци

  Доза

  75 - 150 мл/дка

  Карантинен срок

  7 дни

  Допълнителна информация

  Внася се при поява на неприятеля.

  Брой мин/макс приложения –  3
  Интервал между приложенията – 7 до 10
  Вода л/дка мин/макс – 100 – 200 мл/дка

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Белокрилки

  Листни въшки

  Листоминиращи мухи

  Нощенки

  Доза

  100 - 150 мл/дка

  Карантинен срок

  7 дни

  Допълнителна информация

  Марули, Спанак, Компасна салата, Ендивия, Рукола, Манголд, Магданоз, Босилек

  Внася се при поява на неприятеля.

  Брой мин/макс приложения –  2 до 3
  Интервал между приложенията – 7 до 10
  Вода л/дка мин/макс – 60-80 мл/дка

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Листни въшки

  Листоминиращи молци

  Доза

  75 - 150 мл/дка

  Карантинен срок

  7 дни

  Допълнителна информация

  Внася се при поява на неприятеля.

  Брой мин/макс приложения –  3
  Интервал между приложенията – 7 до 10
  Вода л/дка мин/макс – 100 – 200 мл/дка

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Белокрилки

  Листни въшки

  Листоминиращи мухи

  Нощенки

  Доза

  100 - 150 мл/дка

  Карантинен срок

  7 дни

  Допълнителна информация

  Марули, Спанак, Компасна салата, Ендивия, Рукола, Манголд, Магданоз, Босилек

  Внася се при поява на неприятеля.

  Брой мин/макс приложения –  2 до 3
  Интервал между приложенията – 7 до 10
  Вода л/дка мин/макс – 60-80 мл/дка

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Листни въшки

  Листоминиращи мухи

  Нощенки

  Доза

  100 - 150 мл/дка

  Карантинен срок

  3 дни

  Допълнителна информация

  Внася се при поява на неприятеля.

  Брой мин/макс приложения –  3
  Интервал между приложенията – 7 до 10
  Вода л/дка мин/макс – 80-100 мл/дка

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Белокрилки

  Доза

  100 - 150 мл/дка

  Карантинен срок

  3 дни

  Допълнителна информация

  Внася се при поява на неприятеля.

  Брой мин/макс приложения –  3
  Интервал между приложенията – 7 до 10
  Вода л/дка мин/макс – 100 мл/дка

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Белокрилки

  Колорадски бръмбар

  Листни въшки

  Листоминиращи мухи

  Нощенки

  Трипси

  Доза

  100 - 150 мл/дка

  Карантинен срок

  3 дни

  Допълнителна информация

  Внася се при поява на неприятеля.

  Брой мин/макс приложения –  4 до 5
  Интервал между приложенията – 7 до 10
  Вода л/дка мин/макс – 100 л/дка

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Белокрилки

  Колорадски бръмбар

  Листни въшки

  Листоминиращи мухи

  Нощенки

  Трипси

  Доза

  100 - 150 мл/дка

  Карантинен срок

  3 дни

  Допълнителна информация

  Внася се при поява на неприятеля.
  В оранжериюно производство карантинен срок 7 дни.

  Брой мин/макс приложения –  4 до 5
  Интервал между приложенията – 7 до 10
  Вода л/дка мин/макс – 100 л/дка

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Листни въшки

  Листоминиращи молци

  Доза

  75 - 150 мл/дка

  Карантинен срок

  7 дни

  Допълнителна информация

  Внася се при поява на неприятеля.

  Брой мин/макс приложения –  3
  Интервал между приложенията – 7 до 10
  Вода л/дка мин/макс – 100 – 200 мл/дка

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Белокрилки

  Листни въшки

  Листоминиращи мухи

  Трипси

  Доза

  100 - 150 мл/дка

  Карантинен срок

  3 дни

  Допълнителна информация

  Внася се при поява на неприятеля.

  Брой мин/макс приложения –  3 до 5
  Интервал между приложенията – 7 до 10
  Вода л/дка мин/макс – 100 л/дка

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Белокрилки

  Листни въшки

  Листоминиращи мухи

  Нощенки

  Доза

  100 - 150 мл/дка

  Карантинен срок

  7 дни

  Допълнителна информация

  Марули, Спанак, Компасна салата, Ендивия, Рукола, Манголд, Магданоз, Босилек

  Внася се при поява на неприятеля.

  Брой мин/макс приложения –  2 до 3
  Интервал между приложенията – 7 до 10
  Вода л/дка мин/макс – 60-80 мл/дка

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Белокрилки

  Листни въшки

  Листоминиращи мухи

  Трипси

  Доза

  100 - 150 мл/дка

  Карантинен срок

  3 дни

  Допълнителна информация

  Внася се при поява на неприятеля.

  Брой мин/макс приложения –  3 до 5
  Интервал между приложенията – 7 до 10
  Вода л/дка мин/макс – 100 л/дка

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Белокрилки

  Листни въшки

  Листоминиращи мухи

  Нощенки

  Трипси

  Доза

  100 - 150 мл/дка

  Карантинен срок

  3 дни

  Допълнителна информация

  Внася се при поява на неприятеля.

  Брой мин/макс приложения –  3 до 5
  Интервал между приложенията – 7 до 10
  Вода л/дка мин/макс – 100 л/дка

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Листни въшки

  Листоминиращи мухи

  Нощенки

  Доза

  100 - 150 мл/дка

  Карантинен срок

  7 дни

  Допълнителна информация

  Внася се при поява на неприятеля.

  Брой мин/макс приложения –  3
  Интервал между приложенията – 7 до 10
  Вода л/дка мин/макс – 80-100 мл/дка

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Листни въшки

  Доза

  100 - 150 мл/дка

  Карантинен срок

  3 дни

  Допълнителна информация

  Внася се при поява на неприятеля.

  Брой мин/макс приложения – 2-3
  Интервал между приложенията – 7-10
  Вода л/дка мин/макс – 100-150 л/дка

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Трипси

  Доза

  100 - 150 мл/дка

  Карантинен срок

  7 дни

  Допълнителна информация

  Внася се при поява на неприятеля.

  Брой мин/макс приложения – 2-3
  Интервал между приложенията – 3 до 4
  Вода л/дка мин/макс – 100-150 л/дка