Препарати

ОЗИРИС

Активни вещества

Допълнителна информация.

Производител

Допълнителна информация.

Категория на употреба

Допълнителна информация.

първа професионална

фунгицид

Допълнителна информация.

  Регистрация в БАБХ:

  Допълнителна информация.

  Актуализиран:

  Допълнителна информация.

  20.05.2023

  • Missing thumbnail

   Вътрешно описание на препарата

   • Регистрации на ОЗИРИС за България

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Брашнеста мана

    Мрежести петна

    Листен пригор

    Доза

    200 - 300 мл/дка

    Карантинен срок

    35 дни

    Допълнителна информация

    Внася се във фаза BBCH 25-69 забележими 5 братя – край на цъфтежа: всички класчета са завършили цъфтежа, но някои прашници без прашец могат да останат

    Брой мин/макс приложения – 2
    Интервал между приложенията – 21
    Вода л/дка мин/макс – 20-40 л /дка

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Брашнеста мана

    Коронеста ръжда

    Доза

    200 - 300 мл/дка

    Карантинен срок

    35 дни

    Допълнителна информация

    Внася се във фаза BBCH 25-69 забележими 5 братя – край на цъфтежа: всички класчета са завършили цъфтежа, но някои прашници без прашец могат да останат

    Брой мин/макс приложения – 2
    Интервал между приложенията – 21
    Вода л/дка мин/макс – 20-40 л /дка

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Брашнеста мана

    Ранен листен пригор

    Кафява ръжда

    Жълта Ръжда

    Фузариоза по класа

    Хелминтоспориоза

    Доза

    200 - 300 мл/дка

    Карантинен срок

    35 дни

    Допълнителна информация

    Внася се във фаза BBCH 25-69 забележими 5 братя – край на цъфтежа: всички класчета са завършили цъфтежа, но някои прашници без прашец могат да останат

    Брой мин/макс приложения – 2
    Интервал между приложенията – 21
    Вода л/дка мин/макс – 20-40 л /дка

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Брашнеста мана

    Листни петна

    Кафява ръжда

    Листен пригор

    Доза

    200 - 300 мл/дка

    Карантинен срок

    35 дни

    Допълнителна информация

    Внася се във фаза BBCH 25-69 забележими 5 братя – край на цъфтежа: всички класчета са завършили цъфтежа, но някои прашници без прашец могат да останат

    Брой мин/макс приложения – 2
    Интервал между приложенията – 21
    Вода л/дка мин/макс – 20-40 л /дка

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Брашнеста мана

    Ранен листен пригор

    Листен пригор

    Кафява ръжда

    Доза

    200 - 300 мл/дка

    Карантинен срок

    35 дни

    Допълнителна информация

    Внася се във фаза BBCH 25-69 забележими 5 братя – край на цъфтежа: всички класчета са завършили цъфтежа, но някои прашници без прашец могат да останат

    Брой мин/макс приложения – 2
    Интервал между приложенията – 21
    Вода л/дка мин/макс – 20-40 л /дка