Препарати

ОВИТЕКС

Активни вещества

Допълнителна информация.

Производител

Допълнителна информация.

Категория на употреба

Допълнителна информация.

втора професионална

инсектицид

Допълнителна информация.

  Регистрация в БАБХ:

  Допълнителна информация.

  Актуализиран:

  Допълнителна информация.

  20.05.2023

  • Missing thumbnail

   Вътрешно описание на препарата

   • Регистрации на ОВИТЕКС за България

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Акари

    Белокрилки

    Щитоносни въшки

    Доза

    2000 мл/дка

    Карантинен срок

    Допълнителна информация

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Доза

    2000 мл/дка

    Карантинен срок

    Допълнителна информация

    Декоративни видове и дървета: Щитоносни въшки (Parlatoria spp., Aspidiotus spp., Diaspis spp /Aulacaspis spp, Saissetia oleae, Pericerya/Icerya purchasi, Ceroplastes sinensis, Pseudococcus spp.), молци (Napticulla centifoliella/Stigmela centifoliella, Hyponomeuta malinella, Leucoptera spp.), листозавивачки (Tortrix spp.), листни въшки (Aphis spp.), акари

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Акари

    Виолетова стридоподобна щитоносна лист. въшка

    Калифорнийска щитоносна въшка

    Листни въшки

    Листозавивачки

    Обикновена сливова щитоносна въшка

    Черничева щитоносна въшка

    Ябълкова запетаевидна щитоносна въшка

    Доза

    2000 мл/дка

    Карантинен срок

    Допълнителна информация

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Акари

    Виолетова стридоподобна щитоносна лист. въшка

    Калифорнийска щитоносна въшка

    Листни бълхи

    Листни въшки

    Листозавивачки

    Черничева щитоносна въшка

    Ябълкова запетаевидна щитоносна въшка

    Червена стридоподобна щитоносна въшка

    Крушова листна бълха

    Доза

    2000 мл/дка

    Карантинен срок

    Допълнителна информация

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Акари

    Белокрилки

    Щитоносни въшки

    Доза

    2000 мл/дка

    Карантинен срок

    Допълнителна информация

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Акари

    Белокрилки

    Щитоносни въшки

    Доза

    2000 мл/дка

    Карантинен срок

    Допълнителна информация

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Акари

    Белокрилки

    Щитоносни въшки

    Доза

    2000 мл/дка

    Карантинен срок

    Допълнителна информация

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Акари

    Виолетова стридоподобна щитоносна лист. въшка

    Калифорнийска щитоносна въшка

    Листни въшки

    Листозавивачки

    Обикновена сливова щитоносна въшка

    Черничева щитоносна въшка

    Ябълкова запетаевидна щитоносна въшка

    Доза

    2000 мл/дка

    Карантинен срок

    Допълнителна информация

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Акари

    Виолетова стридоподобна щитоносна лист. въшка

    Калифорнийска щитоносна въшка

    Листни въшки

    Листозавивачки

    Обикновена сливова щитоносна въшка

    Черничева щитоносна въшка

    Ябълкова запетаевидна щитоносна въшка

    Доза

    2000 мл/дка

    Карантинен срок

    Допълнителна информация

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Акари

    Виолетова стридоподобна щитоносна лист. въшка

    Калифорнийска щитоносна въшка

    Листни въшки

    Листозавивачки

    Обикновена сливова щитоносна въшка

    Черничева щитоносна въшка

    Ябълкова запетаевидна щитоносна въшка

    Доза

    2000 мл/дка

    Карантинен срок

    Допълнителна информация

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Акари

    Виолетова стридоподобна щитоносна лист. въшка

    Калифорнийска щитоносна въшка

    Листни бълхи

    Листни въшки

    Листозавивачки

    Черничева щитоносна въшка

    Ябълкова запетаевидна щитоносна въшка

    Червена стридоподобна щитоносна въшка

    Доза

    2000 мл/дка

    Карантинен срок

    Допълнителна информация