Препарати

ОВИПРОН ТОП ЕК

Активни вещества

Допълнителна информация.

Производител

Допълнителна информация.

Категория на употреба

Допълнителна информация.

втора професионална

инсектицид

Допълнителна информация.

  Регистрация в БАБХ:

  Допълнителна информация.

  Актуализиран:

  Допълнителна информация.

  20.05.2023

  • Missing thumbnail

   Вътрешно описание на препарата

   • Регистрации на ОВИПРОН ТОП ЕК за България

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Белокрилки

    Обикновен паяжинообразуващ акар

    Щитоносни въшки

    Доза

    2000 - 3000 мл/дка

    Карантинен срок

    20 дни

    Допълнителна информация

    Внася се при поява на неприятеля, между май-септември

    Брой мин/макс приложения – 1-2
    Интервал между приложенията – по – голям от 60 дни
    Вода л/дка мин/макс – 150-200 л/дка
    1000-1500 мл продукт/100 л вода

    В комбинация с инсектицид доза от 750-1000 мл/дка и 500 мл продукт/100л вода

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Акари

    Листни въшки

    Щитоносни въшки

    Доза

    2500 - 3500 мл/дка

    Карантинен срок

    20 дни

    Допълнителна информация

    Внася се февруари-март.

    Брой мин/макс приложения – 1-2
    Интервал между приложенията – по – голям от 60 дни
    Вода л/дка мин/макс – 100-150 л/дка
    1500 – 2500 мл продукт/100 л вода

    Внесен от май до август доза от 1000-1500 мл/дка и 1500 мл продукт/100л вода

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Черничева щитоносна въшка

    Доза

    1500 мл/дка

    Карантинен срок

    20 дни

    Вреда

    Черна маслинова щитоносна въшка

    Доза

    2000 - 3000 мл/дка

    Карантинен срок

    20 дни

    Допълнителна информация

    Внася се през цялата вегетация 

    Брой мин/макс приложения – 1-2
    Интервал между приложенията – по – голям от 60 дни
    Вода л/дка мин/макс – 100 л/дка
    1500 продукт/100 л вода

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Калифорнийска щитоносна въшка

    Крушова листна бълха

    Листни въшки

    Обикновен паяжинообразуващ акар

    Червен овощен акар

    Доза

    2500 - 3500 мл/дка

    Карантинен срок

    20 дни

    Допълнителна информация

    Внася се февруари-март.

    Брой мин/макс приложения – 1-2
    Интервал между приложенията – по – голям от 60 дни
    Вода л/дка мин/макс – 100-150 л/дка
    1500 мл продукт/100 л вода

    Внесен от май до август доза от 1000-1500 мл/дка и 1500 мл продукт/100л вода

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Акари

    Листни въшки

    Паяжинообразуващи акари

    Щитоносни въшки

    Доза

    2400 - 3500 мл/дка

    Карантинен срок

    20 дни

    Допълнителна информация

    Внася се февруари-март и май до август.

    Брой мин/макс приложения – 1-2
    Интервал между приложенията – по – голям от 60 дни
    Вода л/дка мин/макс – 100-150 л/дка
    2500 мл продукт/100 л вода

    Внесен от май до август доза от 1000-2000 мл/дка и 1500 мл продукт/100л вода

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Белокрилки

    Обикновен паяжинообразуващ акар

    Щитоносни въшки

    Доза

    2000 - 3000 мл/дка

    Карантинен срок

    20 дни

    Допълнителна информация

    Внася се при поява на неприятеля, между май-септември

    Брой мин/макс приложения – 1-2
    Интервал между приложенията – по – голям от 60 дни
    Вода л/дка мин/макс – 150-200 л/дка
    1000-1500 мл продукт/100 л вода

    В комбинация с инсектицид доза от 750-1000 мл/дка и 500 мл продукт/100л вода

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Акари

    Щитоносни въшки

    Доза

    2500 - 3500 мл/дка

    Карантинен срок

    20 дни

    Допълнителна информация

    Внася се през  февруари – март.

    Брой мин/макс приложения – 1-2
    Интервал между приложенията – по – голям от 60 дни
    Вода л/дка мин/макс – 150 – 200 л/дка
    2500 продукт/100 л вода

    Внесен май-август  в доза 1000-2000 мл/дка и 1000-2000 мл прадукт/100 л вода

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Белокрилки

    Обикновен паяжинообразуващ акар

    Щитоносни въшки

    Доза

    2000 - 3000 мл/дка

    Карантинен срок

    20 дни

    Допълнителна информация

    Внася се при поява на неприятеля, между май-септември

    Брой мин/макс приложения – 1-2
    Интервал между приложенията – по – голям от 60 дни
    Вода л/дка мин/макс – 150-200 л/дка
    1000-1500 мл продукт/100 л вода

    В комбинация с инсектицид доза от 750-1000 мл/дка и 500 мл продукт/100л вода

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Акари

    Листни въшки

    Паяжинообразуващи акари

    Щитоносни въшки

    Доза

    2400 - 3500 мл/дка

    Карантинен срок

    20 дни

    Допълнителна информация

    Внася се февруари-март и май до август.

    Брой мин/макс приложения – 1-2
    Интервал между приложенията – по – голям от 60 дни
    Вода л/дка мин/макс – 100-150 л/дка
    2500 мл продукт/100 л вода

    Внесен от май до август доза от 1000-2000 мл/дка и 1500 мл продукт/100л вода

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Белокрилки

    Обикновен паяжинообразуващ акар

    Щитоносни въшки

    Доза

    2000 - 3000 мл/дка

    Карантинен срок

    20 дни

    Допълнителна информация

    Внася се при поява на неприятеля, между май-септември

    Брой мин/макс приложения – 1-2
    Интервал между приложенията – по – голям от 60 дни
    Вода л/дка мин/макс – 150-200 л/дка
    1000-1500 мл продукт/100 л вода

    В комбинация с инсектицид доза от 750-1000 мл/дка и 500 мл продукт/100л вода

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Акари

    Листни въшки

    Щитоносни въшки

    Доза

    2500 - 3500 мл/дка

    Карантинен срок

    20 дни

    Допълнителна информация

    Внася се февруари-март.

    Брой мин/макс приложения – 1-2
    Интервал между приложенията – по – голям от 60 дни
    Вода л/дка мин/макс – 100-150 л/дка
    1500 – 2500 мл продукт/100 л вода

    Внесен от май до август доза от 1000-1500 мл/дка и 1500 мл продукт/100л вода

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Акари

    Листни въшки

    Щитоносни въшки

    Доза

    2500 - 3500 мл/дка

    Карантинен срок

    20 дни

    Допълнителна информация

    Внася се февруари-март.

    Брой мин/макс приложения – 1-2
    Интервал между приложенията – по – голям от 60 дни
    Вода л/дка мин/макс – 100-150 л/дка
    1500 – 2500 мл продукт/100 л вода

    Внесен от май до август доза от 1000-1500 мл/дка и 1500 мл продукт/100л вода

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Акари

    Листни въшки

    Щитоносни въшки

    Доза

    2500 - 3500 мл/дка

    Карантинен срок

    20 дни

    Допълнителна информация

    Внася се февруари-март.

    Брой мин/макс приложения – 1-2
    Интервал между приложенията – по – голям от 60 дни
    Вода л/дка мин/макс – 100-150 л/дка
    1500 – 2500 мл продукт/100 л вода

    Внесен от май до август доза от 1000-1500 мл/дка и 1500 мл продукт/100л вода

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Калифорнийска щитоносна въшка

    Крушова листна бълха

    Листни въшки

    Обикновен паяжинообразуващ акар

    Червен овощен акар

    Доза

    2500 - 3500 мл/дка

    Карантинен срок

    20 дни

    Допълнителна информация

    Внася се февруари-март.

    Брой мин/макс приложения – 1-2
    Интервал между приложенията – по – голям от 60 дни
    Вода л/дка мин/макс – 100-150 л/дка
    1500 мл продукт/100 л вода

    Внесен от май до август доза от 1000-1500 мл/дка и 1500 мл продукт/100л вода